Skupina Mecalux ve světě


Skupina Mecalux ve světě   Výrobní závody   Obchodní síť

Technologická centra

 • Technologická centra Mecalux Barcelona

  Barcelona (ŠPANĚLSKO)
  Výzkumné a vývojové centrum pro regály a konstrukce

 • Technologická centra Mecalux Gijón

  Gijón (ŠPANĚLSKO)
  Rozvoj produktů a programového vybavení pro řízení sklad

 • Technologická centra Mecalux Cornellà

  Chicago (USA)
  Středisko výzkumu automatizovaného vybavení.

 • Technologická centra Mecalux Gliwice (Polsko)

  Gliwice (POLSKO)
  Středisko výzkumu stohovačů.

Výrobní střediska

 • Výrobní střediska Mecalux Barcelona

  Barcelona (ŠPANĚLSKO) - 40.000m2

 • Výrobní střediska Mecalux Gijón

  Gijón (ŠPANĚLSKO) - 53.000m2

 • Výrobní střediska Mecalux Palencia

  Palencia (ŠPANĚLSKO) - 23.500m2

 • Výrobní střediska Mecalux Gliwice (POLSKO)

  Gliwice (POLSKO) - 53.500m2

 • Výrobní střediska Mecalux Chicago (USA)

  Chicago (USA) - 42.500m2

 • Výrobní střediska Mecalux Pontiac (USA)

  Pontiac (USA) - 44.600m2

 • Výrobní střediska Mecalux Sumter (USA)

  Sumter (USA) - 23.200m2

 • Výrobní střediska Mecalux Tijuana (MEXIKO)

  Tijuana (MEXIKO) - 30.000m2

 • Výrobní střediska Mecalux Matamoros (MEXIKO)

  Matamoros (MEXIKO) - 13.800m2

 • Výrobní střediska Mecalux São Paulo (BRAZÍLIE)

  São Paulo (BRAZÍLIE) - 27.000m2

 • Výrobní střediska Mecalux Buenos Aires (ARG)

  Buenos Aires (ARG) - 21.000m2

Obchodní značky Skupiny Mecalux

Logotipo de Esmena

Skupina Mecalux v prosinci roku 2005 využívá možnosti koupě 100% akcií společnosti Esmena, čímž se obě společnosti spojují do jediného společeného projektu. Jedná se o strategickou operaci, která dovoluje konsolidaci a rozšíření nabídky výrobků (obě společnosti se doplňují v otázce nabídky produktů a služeb) a zaručení trhů jak v Latinské Americe, tak v Evropě a USA. Výsledná Skupina se stává třetím dodavatelem skladištních systémů na světové úrovni a se svými 11 výrobními závody v 6 zemích, obchodní přítomností v 16 zemích a více než 3 000 zaměstnanci si získává velmi výhodnou pozici na všech trzích. Čtěte více →Číst méně ←

Logotipo de Interlake

V březnu 2009 MECALUX realizoval nákup aktiv společností UFC Interlake Holding Co., United Fixtures Company, Inc., Interlake Material Handling, Inc. a Conco-Tellus Inc. Tímto nákupem Mecalux získá 3 závody, které, spolu se dvěma stávajícími provozními závody v této oblasti (Chicago, Mexiko), přispějí k účinnému pokrytí celého území Spojených států a Mexika. Touto operací skupina grupo MECALUX zvýší svůj aktuální počet výrobních závodů z 8 na celkem 11 a stane se tak jedním ze světových lídrů v sektoru skladování, co se týče jak kapacity, tak technologie. UFC Interlake Holding Co. byla historicky vůdčí společností na americkém trhu jak svým obratem tak technologií. MECALUX díky této příležitosti získá bázi zákazníků UFC Interlake Holding Co., kde se nachází většina společností Spojených států. To umožní MECALUXU rozvoj na americkém trhu a příležitost nabídnout ty nejlepší služby těmto zákazníkům i na ostatních mezinárodních trzích. Čtěte více →Číst méně ←