Skupina Mecalux ve světě

Skupina Mecalux ve světě

Výrobní závody

Obchodní síť

Centra robotiky a automatizační techniky

Gliwice (POLSKO)

Středisko výzkumu stohovačů.

Barcelona (ŠPANĚLSKO)

Výzkumné a vývojové centrum pro regály a konstrukce.

Gijón (ŠPANĚLSKO)

Vývoj robotických produktů.

Chicago (USA)

Středisko výzkumu automatizovaného vybavení.

Technologická centra vývoje softwaru

Gijón (ŠPANĚLSKO)

Vývoj softwaru pro řízení skladu.

Salamanca (ŠPANĚLSKO)

Věnuje se výhradně vývoji softwarových řešení.

Badajoz (ŠPANĚLSKO)

Výzkumné centrum softwaru pro řízení skladu.

Výrobní střediska

Gliwice (POLSKO)

53.500 m²

Barcelona (ŠPANĚLSKO)

40.000 m²

Hospitalet de Llobregat (ŠPANĚLSKO)

8.900 m²

Gijón (ŠPANĚLSKO)

53.000 m²

Palencia (ŠPANĚLSKO)

35.500 m²

Chicago (USA)

54.500 m²

Pontiac (USA)

44.600 m²

Sumter (USA)

23.200 m²

Tijuana (MEXIKO)

42.000 m²

Matamoros (MEXIKO)

32.600 m²

São Paulo (BRAZÍLIE)

27.000 m²

Buenos Aires (Argentina)

21.000 m²

Obchodní značky Skupiny Mecalux

Esmena

Skupina Mecalux v prosinci roku 2005 využívá možnosti koupě 100% akcií společnosti Esmena, čímž se obě společnosti spojují do jediného společeného projektu. Jedná se o strategickou operaci, která dovoluje konsolidaci a rozšíření nabídky výrobků (obě společnosti se doplňují v otázce nabídky produktů a služeb) a zaručení trhů jak v Latinské Americe, tak v Evropě a USA. Výsledná Skupina se stává třetím dodavatelem skladištních systémů na světové úrovni a se svými 11 výrobními závody v 6 zemích, obchodní přítomností v 16 zemích a více než 3 000 zaměstnanci si získává velmi výhodnou pozici na všech trzích.

Interlake

V březnu 2009 MECALUX realizoval nákup aktiv společností UFC Interlake Holding Co., United Fixtures Company, Inc., Interlake Material Handling, Inc. a Conco-Tellus Inc. Tímto nákupem Mecalux získá 3 závody, které, spolu se dvěma stávajícími provozními závody v této oblasti (Chicago, Mexiko), přispějí k účinnému pokrytí celého území Spojených států a Mexika. Touto operací skupina grupo MECALUX zvýší svůj aktuální počet výrobních závodů z 8 na celkem 11 a stane se tak jedním ze světových lídrů v sektoru skladování, co se týče jak kapacity, tak technologie. UFC Interlake Holding Co. byla historicky vůdčí společností na americkém trhu jak svým obratem tak technologií. MECALUX díky této příležitosti získá bázi zákazníků UFC Interlake Holding Co., kde se nachází většina společností Spojených států. To umožní MECALUXU rozvoj na americkém trhu a příležitost nabídnout ty nejlepší služby těmto zákazníkům i na ostatních mezinárodních trzích.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: