Politika ochrany osobních údajú

Údaje osobního charakteru fyzických osob

V zájmu Skupiny MECALUX (dále jen MECALUX) je chránit vaše osobní údaje za účelem zabezpečení a zaručení vašeho práva na soukromí v každém okamžiku a v souladu se Zákonem č. 15/1999 Sb. z 13. prosince o Ochraně dat osobního charakteru (“LOPD”) a další legislativou vztahující se k této věci. V důsledku toho vás MECALUX informuje, že všechny údaje osobního charakteru získané prostřednictvím webu nebo poskytnuté e-mailem, poštou, faxem, telefonicky nebo jakýmkoli jiným způsobem, budou zpracovávány s naprostou důvěrností v souladu s politikou firmy o bezpečnosti a soukromí a podle LOPD, a budou zařazeny do rejstříku, který je odpovědností firmy. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem zprostředkování vašeho vztahu s MECALUXEM, stejně jako informovat vás o nabídkách, speciálních akcích, produktech a službách týkajících se obchodní činnosti společnosti, provádění dotazníků, statistik, analýz o vývoji trhu a sledování vašich priorit při navegaci na webových stránkách, za účelem personalizovat a zdokonalit naše služby.

Pokud ve lhůtě jednoho měsíce počítaného od okamžiku, kdy jste přijali tuto politiku o ochraně osobních dat, neobdržíme negativní odpověď, budeme to chápat jako projev vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Také, jak se uvádí v článku 11 LOPD a s ohledem na povahu produktů a služeb, které jsou předmětem obchodní činnosti MECALUXU, tímto poskytujete společnosti oprávnění ke sdělení vašich osobních údajů jakékoli firmě patřící do naší skupiny, za účelem informace a obchodního a finančního řízení spojeného s produkty a službami, které jsou předmětem obchodní činnosti MECALUXU.

MECALUX vám také oznamuje, že v souladu se zmíněným v LOPD, můžete kdykoli uplatňovat právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, zrušení či nesouhlas, stejně jako právo, bez zpětného účinku, na zrušení poskytnutého souhlasu ke sdělování vašich údajů firmám, které jsou členy skupiny. Výše uvedené lze uplatňovat písemně na adrese společnosti: MECALUX S.A., calle Silici 1, 08940 Cornellà - Barcelona – Španělsko, nebo pro váš lepší komfort zasláním e-mailu na adresu: data.protection@mecalux.com a uvedením reference “Protección de datos”.

Na druhou stranu, všechny údaje osobního charakteru, které jste nám poskytli v komunikaci s MECALUXEM, pokládáme za správné, úplné a přesné a je vaší zodpovědností oznámit jakoukoli jejich změnu společnosti.