Životní prostředí

Systém environmentálního managementu

Vedení naší společnosti si je vědomo, že činnost spojená se zpracováním našich produktů může mít dopady na životní prostředí.

Jelikož naše primární suroviny pochází z přírodních zdrojů, je v našem zájmu respektovat životní prostředí

Aplikace Systém enviromentálního managementu na všechny procesy zaručuje, že organizace výrobních a technických procesů, které mohou mít dopad na životní prostředí , je plánována, řízena a kontrolována, aby splňovaly stanované požadavky.

Enviromentální standardy

Zvolený Systém pro ochranu životního prostředí se zakládá na požadavcích Normy UNE-EN-ISO-14.001:2015. Existuje možnost kontroly jejího plnění na základě objektivních důkazů.

Prostřednictvím tohoto veřejného prohlášení Generální Ředitelství společnosti vyjadřuje svůj závazek k plnění přijatých a dohodnutých požadavků.

Navíc vyžaduje od všech svých zaměstnanců, kterých se v jejich činnosti přímo nebo nepřímo týká správa životního prostředí, aby pracovali v souladu s předpisy Systému, a abychom tak mohli zajistit, že produkty a služby MECALUXu splňují podmínky, které vychází z Politiky Životního Prostředí.

Enviromentální závazek

Mecalux se zavazuje:

  • Plnit platnou legislativu a ostatní požadavky týkající se ochrany životního prostředí.
  • Informovat a zapojovat své zaměstnance.

Systém environmentálního managementu

Plnení našich závazku v praxi:

  • Informovat všechny zaměstnance a dodavatele o obsahu této Politiky Životního Prostředí.
  • Využívat analýzy a optimizace, za účelem dosáhnout lepších kvót ochrany životního prostředí a předcházet znečištění.
  • Kontrolovat plnění legislativy a dalších požadavků.
  • Zlepšovat správu odpadů a emisí.
  • Upozorňovat na toto téma všechny zaměstnance, jejichž činnost má zásadní dopad na životní prostředí.
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: