Vlastní a externí soubory cookies používáme k přizpůsobení obsahu Vašim preferencím. Pokračováním v prohlížení těchto stránek jste byli informováni a souhlasíte s instalací a použitím cookies. Pro více informací navštivte Zásady používání cookies. Zásady používání cookies. Uložit

Životní prostředí

Systém environmentálního managementu

Vedení naší společnosti si je vědomo, že činnost spojená se zpracováním našich produktů může mít dopady na životní prostředí.

Jelikož naše primární suroviny pochází z přírodních zdrojů, je v našem zájmu respektovat životní prostředí

Aplikace Systém enviromentálního managementu na všechny procesy zaručuje, že organizace výrobních a technických procesů, které mohou mít dopad na životní prostředí , je plánována, řízena a kontrolována, aby splňovaly stanované požadavky.

Enviromentální standardy

Zvolený Systém pro ochranu životního prostředí se zakládá na požadavcích Normy UNE-EN-ISO-14.001:2015. Existuje možnost kontroly jejího plnění na základě objektivních důkazů.

Prostřednictvím tohoto veřejného prohlášení Generální Ředitelství společnosti vyjadřuje svůj závazek k plnění přijatých a dohodnutých požadavků.

Navíc vyžaduje od všech svých zaměstnanců, kterých se v jejich činnosti přímo nebo nepřímo týká správa životního prostředí, aby pracovali v souladu s předpisy Systému, a abychom tak mohli zajistit, že produkty a služby MECALUXu splňují podmínky, které vychází z Politiky Životního Prostředí.

Enviromentální závazek

Mecalux se zavazuje:

  • Plnit platnou legislativu a ostatní požadavky týkající se ochrany životního prostředí.
  • Informovat a zapojovat své zaměstnance.

Systém environmentálního managementu

Plnení našich závazku v praxi:

  • Informovat všechny zaměstnance a dodavatele o obsahu této Politiky Životního Prostředí.
  • Využívat analýzy a optimizace, za účelem dosáhnout lepších kvót ochrany životního prostředí a předcházet znečištění.
  • Kontrolovat plnění legislativy a dalších požadavků.
  • Zlepšovat správu odpadů a emisí.
  • Upozorňovat na toto téma všechny zaměstnance, jejichž činnost má zásadní dopad na životní prostředí.