Zásady používání cookies

Tato politika týkající se souborů cookies je nedílnou součástí právních informací a politiky ochrany soukromí pro internetové stránky www.mecalux.cz (dále jen „stránky”). Kliknutí na „Příjmout všechny soubory cookies“ znamená, že uživatel vyjadřuje souhlas s používáním všech souborů cookies. Uživatel může spravovat svá nastavení souboru cookies kliknutím na „Nastavení souborů cookies” nebo je odmítnout kliknutím na „Odmítnout všechny”, ale v případě schválení pouze některých druhů souborů cookies nebo jejich úplného odmítnutí může být používání stránek obtížné a některé funkcionality nemusí být k dispozici nebo mohou fungovat pouze v omezeném rozsahu.

Společnost MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. (dále jen „MECALUX“), informuje, že používá soubory cookies nebo jiné soubory, které mají podobné funkce (dále jen „soubory cookies“) za účelem usnadnění používání stránek. V souvislosti s tím zpřístupňuje MECALUX uživatelům všechny informace, které jsou nezbytné pro správné používání stránek, vysvětlují, co jsou to soubory cookies, jaké druhy souboru cookies jsou na stránkách používány, a také jak je možné obsluhu souborů cookies konfigurovat, zakázat po jejím přijetí a odmítnout.

V případě, že se používání souborů cookies váže se shromažďováním osobních údajů, informujeme, že MECALUX je dodavatelem služeb souvisejících se soubory cookies, a také subjektem, který je zodpovědný za zpracování osobních údajů (správcem osobních údajů), které jsou získány prostřednictvím vlastních nebo externích souborů cookies (tedy těch, které patří jiným subjektům). Jako správce osobních údaju získaných s použitím souborů cookies rozhoduje MECALUX o účelu, obsahu a způsobu zpracování takto získaných informací.

 

1. Co to jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v zařízení uživatele v okamžiku, kdy tento uživatel používá stránku. Jejich hlavním úkolem je identifikace uživatele pokaždé, když tento uživatel navštěvuje stránky, díky čemuž mu tyto stránky zaručují vyšší kvalitu a užitečnost služeb a funkcionalit, které nabízejí.

Soubory jsou nezbytné pro fungování internetu. Nijak nepoškozují zařízení uživatele a jejich povolení v nastavení prohlížece může být nápomocno při identifikaci a řešení případných chyb v provozu a funkci stránek.

Tyto stránky používají soubory cookies a/nebo podobné technologie, které získávají a uchovávají údaje behem jejich prohlížení. Tyto technologie mohou být používány pro velmi různé účely, takové jako identifikace uživatele, získání informací o jeho zvyklostech a preferencích, které souvisí s používáním stránky, a také personalizace způsobu zobrazování obsahu. Níže jsou popsána konkrétní použití těchto technologií.

 

2. Druhy a určení souborů cookies, které jsou používány na stránkách

Pri zobrazení stránek uživatel rozhoduje, které soubory cookies akceptuje na svém zařízení, kromě souborů cookies, které jsou absolutně nezbytné pro používání stránek a které zůstanou aktivní.

MECALUX používá vlastní a externí soubory cookies pro účely, které jsou uvedeny v panelu nastavení souborů cookies (Centrum nastavení ochrany osobních údajů) tohoto webu. Pokud bude MECALUX v budoucnu používat jiné soubory cookies za účelem zajištění většího počtu služeb a jejich vyšší kvality, je povinen o tom uživatele informovat.

Vlastní soubory cookies

Vlastní soubory cookies jsou soubory cookies, které jsou odesílány do zařízení uživatele ze zařízení nebo domény, které spravuje MECALUX, a z nichž je poskytována služba, kterou uživatel požaduje.

Externí soubory cookies

Externí soubory cookies jsou soubory cookies, které jsou odesílány do zařízení uživatele ze zařízení nebo domény, které nespravuje MECALUX, ale jiný subjekt, který zpracovává údaje získané s použitím souborů cookies.

 

3. Souhlas, odmítnutí a zrušení souhlasu s používáním souborů cookies a odstranění souborů cookies

Souhlas s používáním souborů cookies

Informujeme o skutečnosti, že kliknutí na „Přijmout všechny soubory cookies“ znamená, že uživatel vyjadřuje souhlas s používáním všech souborů cookies. Uživatel může spravovat souhlasy s používáním souborů cookies – za tímto účelem je třeba kliknout na „Nastavení souborů cookies“.

Informujeme o skutečnosti, že stránky jsou dostupné bez nutnosti souhlasit se soubory cookies, ale vypnutí jejich obsluhy může znesnadnit používání stránek a znemožnit používání některých jejich funkcionalit.

Odmítnutí používání souborů cookies

Je možné odmítnout používání souborů cookies - kliknete na „Odmítnout vše“ kromě souborů cookies, které jsou naprosto nezbytné pro používání stránek a které zůstanou aktivní.

Zrušení souhlasu s používáním souborů cookies

Uživatel může vypnout obsluhu libovolného druhu souborů cookies, s výjimkou souborů cookie, které jsou nezbytně nutné pro používání stránek a které zůstanou aktivní podle svých preferencí. Aby to udělal, musí kliknout na plovoucí tlačítko  umístěné v dolním rohu všech stránek nebo zde:

 

Nastavení prohlížeče uživatele, které znemožnuje instalaci/ukládání souborů cookies

Uživatel také může ve svém prohlížeči zapnout nebo vypnout obsluhu souborů cookies a také smazat historii prohlížení (včetně souborů cookies). Za tímto účelem se musí seznámit s možnostmi a návody, které jsou dostupné v jeho prohlížeci. Navíc je třeba mít na paměti, že pokud uživatel souhlasí s externími soubory cookies, je třeba je odstranit z nabídky možností svého prohlížeče.

Níže uvedené informace jsou poskytovány v souladu s platnými předpisy, tak aby měl uživatel možnost použít v internetovém prohlížeči nastavení souborů cookies, které zaručují soukromí a bezpečí během používání stránek. Za tímto účelem zpřístupňujeme informace a odkazy na oficiální stránky technické podpory hlavních prohlížečů, díky čemuž si uživatel může zvolit, zda vyjadřuje souhlas s používáním souborů cookies.

Uživatel může soubory cookies zablokovat v nastavení prohlížeče nebo nastavit prohlížeč takovým způsobem, aby jej informoval o pokusu serveru uložit soubor cookies na jeho zařízení:

 

4. Předávání osobních údajů do třetích států

MECALUX může zadávat služby dodavatelům ze třetích států, tedy mimo Evropský hospodářský prostor. Tito dodavatelé jsou povinni používat nezbytné záruky a zabezpečení za účelem dodržení soukromí uživatelů stránek. Používání těchto záruk a zabezpečení hodnotí Evropská komise, a to rozhodnutím, které potvrzuje odpovídající stupeň ochrany, přičemž toto rozhodnutí může vyplývat také z jiných předpisů.

 

5. Profilování, které vede k automatickému přijímání rozhodnutí, jež vyvolávají právní účinek vůči uživateli, nebo jej jiným, podobným způsobem významně ovlivňují

Soubory cookies, o kterých je řeč výše, nejsou používány pro profilování, které vede k automatizovanému přijímání rozhodnutí, jež vyvolávají právní účinek vůči uživateli, nebo jej jiným, podobným způsobem významně ovlivňují.

 

6. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje získané s použitím souborů cookies jsou uchovávány po dobu určenou v panelu nastavení souborů cookies a po uplynutí této doby – po dobu určenou zákonem, která je nezbytná pro uplynutí promlčecí doby nároku v závislosti na účelu uchovávání těchto osobních údajů.

 

7. Práva uživatele stránek

Za účelem zrušení souhlasu s používáním souborů cookies a/nebo použití práv, která se týkají osobních údajů – přístupu, úpravy, odstranění, přenesení, námitky a omezení zpracování – může uživatel kontaktovat společnosti MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. písemnou formou na adrese: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 s přiložením xerokopie svého občanského průkazu nebo pomocí e-mailu na adrese: data.protection@mecalux.com s uvedením do předmětu zprávy nápisu „Ochrana osobních údajů“.

V případě, že uživatel zjistí, že jeho práva v rozsahu ochrany osobních údajů byla porušena, může podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.

Informace o právech, která přísluší uživateli, a způsobu, jak je použít, jsou dostupné v politice ochrany soukromí.

 

Datum poslední aktualizace: červen 2021