Automatický systém Pallet Shuttle

Automatický systém Pallet Shuttle

Automatický skladovací systém paletizace s kompaktací, který využívá automatický systém Pallet Shuttle nebo elektrické vozíky a automatické systémy údržby pro zvýšení kapacity a produktivity skladu.

Žádost o informaci a/nebo nabídku

Výrobek

Automatický systém Pallet Shuttle: V jednotě je síla

U tohoto systému se předpokládá zařazení automatických systémů do procesů udržování kompaktních skladů tak, aby firmy zároveň měly možnost rozrůzňovat svoji nabídku výrobků a služeb díky snížení nákladů a zvýšení produktivity logistického řetězce.

U tohoto řešení skladování dochází k nahrazení vysokozdvižných vozíků regálovými zakladači nebo zvedacími mechanismy, jež ve svém nákladním prostoru přepravují systém Pallet Shuttle a náklad. Vozík vjíždí do skladovacích chodeb a napolohuje každou paletu do nejhlubšího volného otvoru. To vše dle příkazů, které vydá software řízení skladů Easy WMS.

Neboli, automatický systém Pallet Shuttle je výsledkem spojení optimalizace kapacity skladování kompaktních systémů se zkrácením doby potřebné k provedení každého běžného úkonu automatických systémů.

Nahoru

Výhody

Spojení všech výhod kompaktace a automatizace

 • Maximální úspora prostoru v kompaktních systémech skladovacích chodbiček o hloubce až 40 metrů s regály o výšce nad 40 metrů.
 • Rychlý pohyb elektrického vozíku, který zkracuje časy vstupu a expedice zboží.
 • Značné zvýšení počtu cyklů/hodina co se týče jiných skladovacích systémů.
 • Systém Výrobek-člověk, tudíž se náklad automaticky přepravuje až na stanoviště picking.
 • Vysoce výkonné kondenzátory se automaticky nabíjejí přímo z paluby regálového zakladače či zvedacího mechanismu, tudíž je vždy zajištěna provozuschopnost vozíku.
 • Úspora nákladů na údržbu, úspora skladovací plochy, personálu a energií (především v chladicích boxech).
 • Systém umožňuje různé konfigurace podle počtu požadovaných položek, počtu palet a pohybů v jednotlivých případech.
 • Kompaktní automatické sklady se systémem Pallet Shuttle zaručují absolutní bezpečnost obsluhy, nákladu i samotného zařízení.
Nahoru

Aplikace

automatický systém Pallet Shuttle: skvělé řešení pro intenzivní oběh výrobků

Zřízení automatického kompaktního skladu s využitím systému Pallet Shuttle je velmi vhodné v případech, kdy se vyžaduje dosažení značného navýšení produktivity a tudíž je potřeba přesunout větší počet palet za hodinu.

Obecně je toto řešení vhodné v následujících případech:

 • Pro skladování paletizovaných položek o velké hustotě a produkce určené k hromadnému skladování.
 • Pro sklady s položkami určenými k průměrné a vysoké spotřebě nebo s velkým počtem palet.
 • Zařízení, u nichž se vyžaduje maximální výkonnost, se značnou rotací výrobků a kde je zapotřebí maximálně využít prostor.
 • Chladicí boxy, dochází ke snížení objemu, který je nutno vychladit, a následně ke snížení energetických nákladů. Zároveň není nutná přítomnost obsluhy v prostředí s nízkou teplotou a tudíž se značně zvyšuje počet pohybů.
 • Zásobník na dočasné uskladnění.
 • Ideální pro hluboké regály s hromadnými vstupy a výstupy stejného výrobku.
Automatický systém Pallet Shuttle je ideální pro sklady výrobků s vysokou spotřebou.
Nahoru

Varianty

Kompaktní automatický sklad s Pallet Shuttle

V automatických zařízeních se systémem Pallet Shuttle je vysokozdvižný vozík nahrazen automatickými udržovacími zařízeními, regálovými zakladači nebo zvedacími mechanismy. Tím se daří podstatně zkrátit dobu každé operace.

Volba udržovacího zařízení závisí na počtu vstupních a výstupních pohybů, počtu položek a množství palet na položku či partii. Zásadní rozdíl mezi oběma systémy spočívá v potenciálním množství palet, které lze přemístit pomocí řešení se zvedacími mechanismy oproti řešení s využitím regálových zakladačů, neboť toto množství se násobí počtem úrovní, které zařízení má.

 • Automatický systém Pallet Shuttle s regálovým zakladačem.

  Regálový zakladač vykonává pohyby z pozic na vstupu a výstupu ze skladu směrem do kterékoli skladovací chodby. Systém Pallet Shuttle slouží k přemísťování palet z prostoru regálového zakladače na jejich místo v příslušné chodbě.

  Vždy se instalují dva bloky regálů na kompaktační skladování, jeden z každé strany pracovní chodby. Tato konfigurace poskytuje větší kapacitu, neboť hlavní chodba má zmenšené rozměry (do 1 600 mm). Použití regálových zakladačů také umožňuje, aby skladovací výška mohla přesáhnout 40 m.

  Kromě větší kapacity, díky své integraci se systémem řízení Easy WMS, tento systém umožňuje větší počet cyklů za hodinu a vynikající kontrolu skladových zásob a všech pohybů, které probíhají ve skladu, čímž se zvyšuje produktivita.

 • Automatický systém Pallet Shuttle se zvedacím mechanismem.

  U tohoto řešení je instalována konstrukce v podobě můstku s vodicími kolejničkami, což umožňuje pohyb zvedacího mechanismu v každé úrovni. Stejně jako u regálových zakladačů jsou obvykle instalovány dva bloky regálů na skladování pomocí kompaktace, jeden z každé strany pracovní chodby.

  Zvedací mechanismus je nekontinuální přepravník palet, který se posouvá po kolejnicích, přímo, a přepravuje zboží z jednoho bodu skladu do druhého. Zahrnuje další dopravní prvek na palubě, kde se nachází systém Pallet Shuttle, s tažnými řetězy na palety. Ke komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi, z nichž se zařízení skládá, slouží zvedací mechanismy vykonávající pohyby ve výšce.

  Veškeré automatické řízení a kontrola, s požadavky na provoz, umístění, určení, přípravu atd., probíhají pomocí softwaru na řízení skladů Easy WMS.

  U zařízení se zvedacími mechanismy se počet pohybů nebo cyklů za hodinu násobí počtem úrovní, které sklad má. Tento systém kompaktačního skladování je více efektivní, když je nutno zajistit vysokou kapacitu zároveň s vyšším počtem pohybů.

Nahoru

Technické údaje

Šířka palety 1.200 mm
Hloubka palety 800 / 1.000 / 1.200 mm
Nosnost až 1 500 kg
Ruedas 8
Rychlost posuvu bez nákladu Okolní teplota: 110 m/min / Chlad: 76 m/min
Rychlost posuvu s nákladem 70 m/min
Doba zvedání 2 s
Pracovní teplota Okolní teplota: od 5 do 45 ºC / Chlad: od -30 do 5 ºC
Baterie Vysoce výkonné kondenzátory
Nahoru

Galerie

Automatický Pallet Shuttle zaručuje maximální efektivitu kompaktních skladovacích systémů Satelitní vozík se zavádí do skladových kanálů, aby zhušťoval palety Díky zakládacímu jeřábu může SPS pracovat v různých výškách V automatizovaných skladech je SPS ideálním systémem pro automatizaci nakládání a vykládání palet Systém Pallet Shuttle zaručuje maximální využití prostoru vysokých regálů SPS se nastaví do skladovacího kanálu a umístí palety do nejbližšího volného místa k vyložení Tento robot zaručuje využití kapacity regálů až do hloubky 40 m Automatické vozíky unesou náklad o hmotnosti až 1500 kg Elektrické vozíky jsou vybaveny lithiovou baterií, která umožňuje bezkabelový provoz Automatické satelitní vozíky jsou vybaveny bezpečnostními prvky jako centrovači palet nebo zarážkou kolejnice Údržba systému Pallet Shuttle se zakládacím jeřábem je jednoduchá díky elektrické ovládací skříni PSP od firmy Mecalux, EASY WMS, spravuje úkoly automatického Pallet Shuttle Ve skladech s nízkoobrátkovým zbožím není nutné vybavovat vozíkem každou úroveň, stačí mít speciální zdvihací zařízení pro jeho umístění podle potřeb Automatické vozíky bývají připojeny na další automatizované dopravní systémy jako třeba dopravníky Skladovací kanál musí být uzpůsoben tak, aby Pallet Shuttle mohl být zaveden do každé kolejnice Automatický vozík je vybaven mnoha bezpečnostními prvky jako skenerem nebo detektorem palet Kombinace zakládacího jeřábu a SPS maximalizuje využití skladovací kapacity, neboť vyžaduje jen uličku malých rozměrů Dva zakládací jeřáby s automatickými vozíky spolu s EASY WMS zaručují plnou automatizaci skladu, a to i v případech velkoobrátkových skladů Zakládací jeřáb navede automatický vozík do skladovacího kanálu, kde se nachází zboží Automatický systém Pallet Shuttle se dokáže přizpůsobit skladům s nízkou výškou Spojení zakládacího jeřábu a SPS optimalizuje využití skladovací kapacity v zařízeních s velkou výškou Automatický satelitní vozík se přizpůsobí paletám s různými manipulačními jednotkami Systém Pallet Shuttle se zakládacím jeřábem je efektivní pro výrobky různých sektorů a průmyslových odvětví V zhušťovacích regálech s Pallet Shuttle je možné určit nižší úrovně na dynamické pikování a využít tak prostory skladu Kombinace kyvadlového vozíku a SPS zaručuje vysokou skladovací kapacitu a vysoký počet cyklů Automatizované systémy s SPS jsou ideální pro chladící komory, neboť jsou plně odolné podmínkám vnějšího prostředí Kombinace automatizovaných systémů se samonosnou konstrukcí optimalizuje kapacitu skladovacího zařízení Kyvadlový vozík zavádí SPS do kolejnice tak, aby srovnal palety jediným úkonem Kyvadlový vozík zavede automatický vozík do jednotlivých skladovacích uliček Obvykle se používají zdvihací zařízení pro automatické vozíky tak, aby byly procesy automatizovány bez nutnosti použít zakládací jeřáb Kyvadlový vozík je vybaven svou vlastní údržbovou podlahou, aby byla zaručena bezpečnost a chod systému Kyvadlové vozíky fungují mezi sebou nezávisle, což urychluje tok zboží ve skladu Skladovací systémy SPS s kyvadlovým vozíkem jsou vybaveny bezpečnostními prvky, aby obsluha mohla ovládat řádný průběh pracovních operací Systém satelitního vozíku je vybaven mnoha bezpečnostními prvky, například přístupovými plošinami Instalace systému SPS může optimalizovat využití skladů s malou výškou V zařízeních s velkou kapacitou se automatické vozíky zavedly jako nejefektivnější systém správy skladů Automatický Pallet Shuttle zaručuje snížení energetických nákladů ve skladech s chladícími komorami Díky uličce s kyvadlovým vozíkem může Pallet Shuttle pracovat v různých modulech téhož skladu Systém Pallet Shuttle je možné kombinovat s automaticky řízenými vozíky tak, aby byla zaručena plná automatizace skladu

Zeptejte se odborníka +420 228 883 091

Žádost o informaci a/nebo nabídku