Automatický systém Pallet Shuttle

Automatický systém Pallet Shuttle

Automatický skladovací systém paletizace s kompaktací, který využívá automatický systém Pallet Shuttle nebo elektrické vozíky a automatické systémy údržby pro zvýšení kapacity a produktivity skladu.

Výrobek

Automatický systém Pallet Shuttle: V jednotě je síla

U tohoto systému se předpokládá zařazení automatických systémů do procesů udržování kompaktních skladů tak, aby firmy zároveň měly možnost rozrůzňovat svoji nabídku výrobků a služeb díky snížení nákladů a zvýšení produktivity logistického řetězce.

U tohoto řešení skladování dochází k nahrazení vysokozdvižných vozíků regálovými zakladači nebo zvedacími mechanismy, jež ve svém nákladním prostoru přepravují systém Pallet Shuttle a náklad. Vozík vjíždí do skladovacích chodeb a napolohuje každou paletu do nejhlubšího volného otvoru. To vše dle příkazů, které vydá software řízení skladů Easy WMS.

Neboli, automatický systém Pallet Shuttle je výsledkem spojení optimalizace kapacity skladování kompaktních systémů se zkrácením doby potřebné k provedení každého běžného úkonu automatických systémů.

Výhody

Spojení všech výhod kompaktace a automatizace

  • Maximální úspora prostoru v kompaktních systémech skladovacích chodbiček o hloubce až 40 metrů s regály o výšce nad 40 metrů.
  • Rychlý pohyb elektrického vozíku, který zkracuje časy vstupu a expedice zboží.
  • Značné zvýšení počtu cyklů/hodina co se týče jiných skladovacích systémů.
  • Systém Výrobek-člověk, tudíž se náklad automaticky přepravuje až na stanoviště picking.
  • Vysoce výkonné kondenzátory se automaticky nabíjejí přímo z paluby regálového zakladače či zvedacího mechanismu, tudíž je vždy zajištěna provozuschopnost vozíku.
  • Úspora nákladů na údržbu, úspora skladovací plochy, personálu a energií (především v chladicích boxech).
  • Systém umožňuje různé konfigurace podle počtu požadovaných položek, počtu palet a pohybů v jednotlivých případech.
  • Kompaktní automatické sklady se systémem Pallet Shuttle zaručují absolutní bezpečnost obsluhy, nákladu i samotného zařízení.

Aplikace

automatický systém Pallet Shuttle: skvělé řešení pro intenzivní oběh výrobků

Zřízení automatického kompaktního skladu s využitím systému Pallet Shuttle je velmi vhodné v případech, kdy se vyžaduje dosažení značného navýšení produktivity a tudíž je potřeba přesunout větší počet palet za hodinu.

Obecně je toto řešení vhodné v následujících případech:

Pro skladování paletizovaných položek o velké hustotě a produkce určené k hromadnému skladování.

Pro sklady s položkami určenými k průměrné a vysoké spotřebě nebo s velkým počtem palet.

Zařízení, u nichž se vyžaduje maximální výkonnost, se značnou rotací výrobků a kde je zapotřebí maximálně využít prostor.

Chladicí boxy, dochází ke snížení objemu, který je nutno vychladit, a následně ke snížení energetických nákladů. Zároveň není nutná přítomnost obsluhy v prostředí s nízkou teplotou a tudíž se značně zvyšuje počet pohybů.

Zásobník na dočasné uskladnění.

Ideální pro hluboké regály s hromadnými vstupy a výstupy stejného výrobku.

Satelitní vozík se zavádí do skladových kanálů, aby zhušťoval palety

Varianty

Kompaktní automatický sklad s Pallet Shuttle

V automatických zařízeních se systémem Pallet Shuttle je vysokozdvižný vozík nahrazen automatickými udržovacími zařízeními, regálovými zakladači nebo zvedacími mechanismy. Tím se daří podstatně zkrátit dobu každé operace.

Volba udržovacího zařízení závisí na počtu vstupních a výstupních pohybů, počtu položek a množství palet na položku či partii. Zásadní rozdíl mezi oběma systémy spočívá v potenciálním množství palet, které lze přemístit pomocí řešení se zvedacími mechanismy oproti řešení s využitím regálových zakladačů, neboť toto množství se násobí počtem úrovní, které zařízení má.

Technické údaje

Šířka palety 1.200 mm
Hloubka palety 800 / 1.000 / 1.200 mm
Nosnost až 1 500 kg
Ruedas 8
Rychlost posuvu bez nákladu Okolní teplota: 110 m/min / Chlad: 76 m/min
Rychlost posuvu s nákladem 70 m/min
Doba zvedání 2 s
Pracovní teplota Okolní teplota: od 5 do 45 ºC / Chlad: od -30 do 5 ºC
Baterie Vysoce výkonné kondenzátory
SPS se nastaví do skladovacího kanálu a umístí palety do nejbližšího volného místa k vyložení

Zeptejte se odborníka