Právní upozornění, prosíme čtěte


Přístup a využití webové stránky

Webová stránka MECALUX.COM, spravovaná společností MECALUX, s.r.o. (jejíž identifikační údaje najdete na konci tohoto Právního upozornění), je stránka určená k poskytnutí informací o činnostech v sektoru, kterých se účastní společnost MECALUX, s.r.o., nebo firmy její skupiny. Prostřednictvím hypertextových odkazů umožňuje jednak přístup na webové stránky jiných společností, jednak koupi různých produktů, se kterými obchoduje, a také možnost přihlásit se k odebírání publikace MECALUX NEWS.

Přístup na webovou stránku MECALUX.COM je podmíněn tím, že si přečtete a budete souhlasit s tímto Právním upozorněním. Pokud používáte tyto stránky jako návštěvník, znamená to, že souhlasíte, výslovně, zcela a bez výhrad, s veškerým obsahem tohoto Právního upozornění ve verzi publikované na Portálu v momentě Vašeho přístupu. Pokud nesouhlasíte s Právním upozorněním, neměl byste používat ani navštěvovat tuto webovou stránku.

Návštěvník výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s tím, že přístup a využití této webové stránky je volného charakteru, vědomě a s tou odpovědností, že si pozorně přečte celý tento dokument pokaždé, když vstoupí na tyto stránky, neboť dokument může být upravován.

Obsahy, které si uživatel bude moci prohlížet, jsou určeny osobám a/nebo firmám, které mají zájem o informace o produktech a službách, které nabízí MECALUX, s.r.o. Žádost o cenovou nabídku bude uskutečněna prostřednictvím příslušných formulářů, aniž by toto představovalo smluvní vztah, jinými slovy, cenová nabídka je zasílána pouze jako informativní, aniž by z ní pouhým zasláním nebo přijetím nabídky kterékoli straně vyplývala jakákoli povinnost, a která v žádném případě nemůže být považována za předsmlouvu nebo příslib prodeje, ani nebude zahájen proces kontraktace elektronickou cestou.

Nahoru

Obsah webové stránky MECALUX

MECALUX, s.r.o., dává návštěvníkovi k dispozici webovou stránku s obsaženými informacemi s vědomím, že i přes nejlepší úmysly a pečlivou přípravu může obsahovat nepřesnosti nebo chyby.

Návštěvník si uvědomuje, zná a přijímá, že obsažené údaje a informace mohou obsahovat chyby, nepřesnosti, nebo nebýt aktualizované. Proto by návštěvník neměl používat řečená data a informace při rozhodování, která by mohla mít pro něj samotného, stejně jako pro třetí osoby ekonomické nebo jiné důsledky, aniž by rozhodnutí předem na vlastní zodpovědnost řádně nezvážil.

MECALUX, s.r.o., si vyhrazuje právo na aktualizaci obsahů webové stránky, na odstranění, omezení, nebo znemožnění přístupu, dočasně nebo úplně, stejně jako právo na úpravu prezentace, konfigurace a lokalizace webové stránky a jejích podmínek a požadavků pro přístup, přičemž nezaručuje dostupnost ani nepřerušený provoz stránek vlastních ani těch, na které je uveden odkaz v podobě linku.

Nahoru

Práva duševního a průmyslového vlastnictví

Veškerý obsah této webové stránky (zahrnuje bez omezení texty, grafy, loga, ikony tlačítek, databáze, obrázky, textové soubory, audio, video a software) jsou vlastnictvím MECALUXu, s.r.o., společností Skupiny MECALUX, s.r.o., jeho spolupracovníků nebo dodavatelů obsahů, a jsou chráněny státními i mezinárodními normami o duševním a průmyslovém vlastnictví. Soubor (neboli souhrn informací, jejich uspořádání a montáž) celého obsahu webové stránky je výhradním vlastnictvím MECALUXu, s.r.o., a je pod ochranou státních a mezinárodních norem o průmyslovém a duševním vlastnictví. Veškerý software použitý na této webové stránce je vlastnictvím MECALUXu, s.r.o., společnosti skupiny MECALUX, s.r.o., nebo jeho dodavatelů softwaru a je také chráněn státními a mezinárodními normami o průmyslovém a duševním vlastnictví.

Reprodukce, úpravy, kopie, využití, distribuce, komercializace, veřejné předvádění nebo jakékoli jiné použití obsažených informací (včetně vlastního designu, konfigurace a způsobu vystavení webové stránky) učiněné bez autorizace MECALUXu, s.r.o., představuje porušení platného zákona ohledně duševního vlastnictví.

Přístup k informacím a obsahům této webové stránky neznamená zřeknutí se, předání, povolení ani postoupení, částečné nebo úplné, práva vyplývajícího z Průmyslového nebo duševního vlastnictví.

Nahoru

Zproštění odpovědnosti

Tato webová stránka byla vytvořena společností MECALUX, s.r.o., a obsahuje informace pocházející z různých interních i externích zdrojů, získaných legálně, a nabízí ji v aktuálním stavu návštěvníkům, přičemž může obsahovat nepřesnosti a chyby.

MECALUX, s.r.o., nedpovídá za žádné škody nebo újmy nastalé na základě informací, obsahu, softwaru, materiálů nebo produktů obsažených na této webové stránce, nebo na kterých je založen její provoz, nebo na základě obsažených informací nebo poskytovaných služeb na webových stránkách třetích stran, dostupných z této stránky prostřednictvím hypertextových odkazů (linků), které se řídí vlastní politikou ohledně ochrany osobních údajů a právního upozornění. MECALUX, s.r.o., neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu, způsobenou přímo nebo nepřímo, která by mohla nastat přerušením služby webové stránky.

MECALUX, s.r.o., nepřebírá žádnou zodpovědnost za nepravdivost (úplnou nebo částečnou) údajů, za aktualizaci a/nebo přesnost údajů a informací jakéhokoli typu, ani za obsahy, údaje nebo informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Stejně tak, MECALUX, s.r.o., neodpovídá za možné chyby nebo nedostatek bezpečnosti, které by se mohly vyskytnout použitím neaktualizovaného nebo nespolehlivého vyhledavače ze strany návštěvníka a z toho vyplývající škody, chyby nebo nepřesnosti.

Pro zmenšení rizika vniknutí viru na webové stránky používá MECALUX, s.r.o., programy pro detekci virů a kontroluje tak všechny vkládané obsahy. Přesto nemůže zaručit nepřítomnost virů či jiných elementů vložených třetími stranami, a proto v žádném případě nebude zodpovědný za jakoukoli škodu nebo újmu, která by mohla nastat přítomností virů či jiných elementů a způsobit změny v systémech nebo souborech uživatelů.

Nahoru

Aplikovatelné zákony a jurisdikce

Podmínky přístupu na web podléhají španělskému soudnímu uspořádání. Návštěvníci a MECALUX výslovně souhlasí s tím, že to bude španělská legislatura, která bude regulovat vztahy pocházející z přístupu na web.

Pro vyřešení jakéhokoli konfliktu, který vyvstane na základě přístupu na webovou stránku, návštěvník a MECALUX souhlasí, že se podřídí jen a pouze soudům a komisím města Barcelony a vzdají se jakéhokoli jiného obecného či zvláštního práva, které by jim mohlo příslušet.

Nahoru

MECALUX, s.r.o.
IČO: A-08/244.998
Silici, 1,
08940 Cornellà (Barcelona) Španělsko
mecalux@mecalux.com
Obchodní rejstřík Barcelona Svazek 1797 Kniha 1214 List 23 Strana 16702