Poradenství

Mecalux zkoumá potřeby svých klientů a toky jejich zboží, na jejichž základě určí nejvhodnější řešení skladování.

Konzultační služby

Konzultační služby

Před zahájením renovace nebo instalace skladového systému je důležité prostudovat a analyzovat potřeby a možnosti firmy.