Spádové policové regály

Spádové policové regály

Perfektní rotace zboží (systém FIFO). Více druhů zboží dostupných v přední části regálů. Zamezuje problémům při současném zakládání a pickování zboží.

Manuální gravitační systém který je ideální pro snížení času přípravy objednávek.

Spádové policové regály

691cb71d-c900-2e00-af18-87be013cf390

Spádové policové regály

f438725d-e575-7879-aca4-edcff1a70915

Spádové policové regály

b29801bc-0a3a-c411-49e8-4d212c7eb3ca

Spádové policové regály

d93284ba-253b-26fe-26b6-8b45a4e43f2b

Spádové policové regály

0eeb30cd-3477-8970-333e-2364ca920404

Spádové policové regály

010ab729-3e26-208f-27b3-a628a03fa267

Spádové policové regály

8186d20b-11a0-97d7-ef2e-d7b31c2ba193

Spádové policové regály

6aefc281-8a18-8401-351c-6c31f744b6b1

Spádové policové regály

dd3d6ba1-e05e-c98a-029b-1b622a88f27f

Spádové policové regály

0b29974e-0219-b7c7-471e-f514cd8d8e3c

Spádové policové regály

45ef2f04-6c1c-1d12-b22b-a79f033088eb

Spádové policové regály

b937a57d-ecd0-53f2-76e5-00de29fdcc4a

Spádové policové regály

1cc664d6-365c-7818-5d02-d23a529815a7

Spádové policové regály

7e5323c2-76cc-4207-03d4-51998170eb1e

Spádové policové regály

f070e63e-f9d3-7075-51b6-03cee95733af

Spádové policové regály

d9b3eff1-ac3d-8b89-0be2-0af91d9ca2f5

Spádové policové regály

59844135-c9c0-d049-e074-601e69fab06b

Spádové policové regály

f3a01696-6ce6-8679-9e61-9233bfbe5d1e

Spádové policové regály

d81f9a4d-bf63-e5b4-4e39-cdde83f231d5

Spádové policové regály

1ee1a8ba-e1a2-29d4-5961-b5feff51106c

Spádové policové regály

eef2e492-09c3-5281-14f7-2ea4aff24c66

Spádové policové regály

5c2867c0-bbf8-d44a-fdcb-43c1f6f1aace

Spádové policové regály

c521c5f2-eb0a-2e85-92ab-b1ec65a6bfe3

Spádové policové regály

04a36b0c-f782-9a84-f623-972c6e4bd715

Spádové policové regály

aa6938c1-5276-417a-6ca3-739d8d9b89e9

Spádové policové regály

92513d63-6fbc-d90a-f7df-74da77a42bc4

Spádové policové regály

21fa285e-9e4f-f4f1-4e00-0cd044dd94a0

Spádové policové regály

abfca8db-9285-f51f-2a5d-79fafb4a7a89

Spádové policové regály

ae45af6b-b3f4-9511-a7f9-bfd80896ef68

Spádové policové regály

b4c8ab6a-875f-d3d7-923f-ddeb02599590

Spádové policové regály jsou vyrobeny z mírně nakloněných plošin z koleček a válečků, které zaručují optimální přísun a odběr zboží. Zboží se vloží do regálů a samospádem sjede na druhý konec, který vede k výstupní uličce. Zboží sjíždí po válečkových drahách, které zajišťují dokonalý obrat zboží, předcházejí problémům při doplňování skladových zásob a zvyšují rychlost přípravy objednávek. Aby se urychlil odběr materiálu, mohou se do systému zabudovat lehká manipulační zařízení řízená softwarem Easy WMS.

Výhody

  • Systém FIFO (první vložená krabice je první odebraná krabice).
  • Vyšší počet skladovacích jednotek na přední straně regálu.
  • Zkrácení času potřebného k přípravě objednávek.
  • Vyšší kapacita skladu.

Zeptejte se odborníka