Spádové policové regály

Spádové policové regály

Perfektní rotace zboží (systém FIFO). Více druhů zboží dostupných v přední části regálů. Zamezuje problémům při současném zakládání a pickování zboží.

Manuální gravitační systém který je ideální pro snížení času přípravy objednávek.

Žádost o informaci a/nebo nabídku

Spádové policové regály jsou vyrobeny z mírně nakloněných plošin z koleček a válečků, které zaručují optimální přísun a odběr zboží. Zboží se vloží do regálů a samospádem sjede na druhý konec, který vede k výstupní uličce. Zboží sjíždí po válečkových drahách, které zajišťují dokonalý obrat zboží, předcházejí problémům při doplňování skladových zásob a zvyšují rychlost přípravy objednávek. Aby se urychlil odběr materiálu, mohou se do systému zabudovat lehká manipulační zařízení řízená softwarem Easy WMS.

Výhody

  • Systém FIFO (první vložená krabice je první odebraná krabice).
  • Vyšší počet skladovacích jednotek na přední straně regálu.
  • Zkrácení času potřebného k přípravě objednávek.
  • Vyšší kapacita skladu.

Zeptejte se odborníka +420 228 883 091

Žádost o informaci a/nebo nabídku