Neustálý tok zboží garantovaný automatickými paletovými dopravníky

Jednotlivé prvky interního přepravního systému palet navrženého firmou Mecalux zajišťují bezproblémový tok zboží ve skladu.