Realizace

Seznamte se s vybranými příklady projektů realizovaných společností Mecalux, hodnocením míry, v jaké investice splňuje očekávání klientů, a také s různým způsobem řešení použitým u daného objektu. Nezávisle na druhu výrobku pro něj najdeme odpovídající systém skladování, přepravy a pomůžeme optimalizovat řízení skladovaných výrobků.

Zeptejte se odborníka