Software řízení skladu Easy WMS

Software řízení skladu Easy WMS

Zvýšení produktivity. Celková kontrola prostřednictvím řízení skladu. Eliminace chyb. Snížení nákladů na logistiku. Trvalé sledování stavu zboží.

Ve vývoji skladového software Mecalux WMS (Warehouse Management Software) se odráží 50-ti letá zkušenost společnosti Mecalux v navrhování a implementaci skladových řešení.

Easy WMS je software sloužící ke správě skladu určený podnikům z nejrůznějších odvětví. Spektrum možností jeho uplatnění je velmi široké. Easy WMS se může používat jak v malém podniku s tradičním skladem, tak i k logistickému řízení letiště.

Hlavním úkolem aplikace je kontrola, koordinace a řízení všech procesů, které se ve skladu odehrávají. Různé úrovně pokročilosti funkcí Easy WMS dovolují přizpůsobit produkt konkrétním potřebám každé instalace v závislosti na míře složitosti a automatizace skladu. Navíc díky značné flexibilitě lze software snadno adaptovat na měnící se situaci firmy (rozvoj podniku, zavádění nových procesů a zvyšování skladových zásob).

Software byl kompletně vytvořen a zaveden společností Mecalux, která prostřednictvím svého poprodejního servisu nabízí svým zákazníkům telefonickou, přímou nebo on-line podporu.

Výhody

  • Nárůst logistické produktivity a snížení počtu prováděných činností.
  • Kompletní kontrola lokalizace zboží.
  • Sledování přípravy objednávek v reálném čase.
  • Kontrola efektivity práce operátorů.
  • Eliminace chyb při zásilkách.
  • Rychlejší příprava objednávek a zásilek.
  • Usnadnění dodržení lhůty dodání objednávky.
  • Redukce délky provádění řady činnosti souvisejících s obsluhou řetězce dodávek.
  • Lepší využití lidských i materiálových zdrojů.
  • Významné snížení nákladů vyplývajících ze ztrát z důvodu uplynutí doby platnosti nebo ztráty zboží.

Zeptejte se odborníka