Mecalux zavádí inovační blokovací zabezpečení zvyšující bezpečnost kovových regálů

12 Úno 2015

Bezpečnost obsluhy i samotné instalace je klíčovou otázkou v kontextu zajištění funkční a bezproblémové obsluhy každého skladu. Z tohoto důvodu se Mecalux rozhodl vyčleňovat značnou část svých prostředků určených na výzkum a vývoj na zvýšení bezpečnosti svého výrobku zlepšením ochranných prvků.

new system for joining beams and uprights Mecalux

Nejnovější inovací v oblasti bezpečnosti je nový systém spojení mezi nosníky a sloupy paletových regálů – úchyt vybavený blokovacím zabezpečením, které značně zvyšuje stabilitu soustavy regálů.

Novinkou, která si zaslouží největší pozornost, je skutečnost, že blokovační zařízení je integrováno se samotným úchytem, díky čemuž není na jedné straně možné opominout tento prvek při montáži z důvodu zapomenutí nebo jeho ztráty, na druhé – po ukončení montáže regálů není možné vymontovat prvek bez nutnosti demontáže celého nosníku. Zamezuje to narušení stability konstrukce při náhodné nebo záměrné činnosti pracovníka nebo např. při nárazu vysokozdvižného vozíku do regálu. Chrání rovněž před případným přesunutím nosníku a všemi důsledky s tím spojenými, jako jsou např. vychýlení nebo pád nákladu.

Po úspěchu, jakým se ukázalo být zavedení nového blokovacího systému při práci na instalacích ve Spojených státech, kde je Mecalux lídrem trhu v oblasti systémů skladování palet, se firma jako jediný výrobce na kontinentu rozhodla integrovat nový systém se stávajícími řešeními a implementovat ho ve všech evropských projektech.

 

 

Application for the new safety locking mechanism

 

Mecalux: neustálé směřování k inovaci

Činnost firmy Mecalux se soustředí na projektování, výrobu, prodej a poskytování veškerého druhu služeb spojených s paletovými regály, automatickými sklady, softwary k řízení skladů a obecně chápanými řešeními z oblasti intralogistiky.

7 technologická centra, 11 výrobních podniků v Evropě, Severní a Jižní Americe a působení na trzích ve více než 70 zemích, to jsou výsledky důsledné strategie rozvoje firmy, která je založena na stálé snaze o inovaci a na výběru nejmodernějších technologií v oboru.

Mecalux vynakládá značnou část svých rezerv oddělení inženýrství a také na výzkum, vývoj a inovaci. Díky tomu firma upevnila svou pozici lídra v oblasti technologií používaných v sektoru, přičemž při pracích na nových výrobcích a řešeních z oblasti skladové automatiky je prioritou péče o bezpečnost instalace.