Pallet Shuttle

Pallet Shuttle

Poloautomatický systém akumulačního skladování, který k nakládce a vykládce palet využívá vozíky Pallet Shuttle, proto je náklad obsluhován rychle a přesně.

Žádost o informaci a/nebo nabídku

Popis výrobku

Je to systém akumulačního skladování, ve kterém jsou k obsluze palet v oblasti regálů místo vysokozdvižných vozíků využívány vozíky Pallet Shuttle,což značně zkracuje dobu obsluhy a umožňuje seskupení zboží podle kanálů, místo podle plných uliček.

Operátor pomocí tabletu vysílá příkazy do vozíku Pallet Shuttle, které jsou předávány prostřednictvím sítě Wi-Fi. Vozík umisťuje odebraný náklad na první volné místo, přičemž maximálně zhušťuje skladované palety. Díky tomu, že vysokozdvižný vozík nemusí vjíždět do uliček, sklad získává hloubku, a tedy větší kapacitu. Použití Pallet Shuttle zefektivňuje obsluhu a minimalizuje riziko poškození regálů a uskladněného zboží.

Je to ideální řešení pro sklady s velkým počtem palet na skladovací jednotku, ve kterých jsou operace nakládky a vykládky prováděny velmi často.

Výhody

 • Zvýšení různorodosti: v každém kanálu může být uskladněn jiný druh produktu.
 • Zvýšení efektivity: zvětšení oběhu přijímaného a vydávaného zboží.
 • Větší kapacita skladu: možnost skladování do hloubky až 40 m.
 • Vysoká rentabilita díky snížení nákladů na práci.
 • Snížení počtu kolizí a nákladů na údržbu.
 • Pomocí tabletu operátor ovládá různě pokročilé funkce vozíku Pallet Shuttle.
Nahoru

Výhody

Použití technologie, která maximálně zvyšuje rychlost obsluhy skladu

Úspora místa

 • Větší počet palet do hloubky: délka kanálu může překračovat 40 m. Omezením výšky instalace je jedině dosah manipulačních zařízení.
 • Minimální vzdálenost mezi skladovacími patry umožňuje velké zhuštění uskladněného zboží.
 • Čidla vozíků Pallet Shuttle kontrolují umisťování nákladu a eliminují volná místa v regálu. Díky tomu je skutečná kapacita (při zohlednění průtoku vstupů a výstupů) stejná, jako fyzická kapacita skladu.

Úspora času

 • Zkrácení doby nakládky a vykládky zboží díky eliminaci práce operátora uvnitř kanálu.
 • Rychlost jízdy vozíku činí 90 m/min bez zatížení a 45 m/min se zatížením.
 • Doba zdvihání: 2 sekundy.
 • Při provádění jednoho příkazu může vozík vyprázdnit nebo naplnit celý kanál.

Zvýšení efektivity

 • Zvýšení efektivity příjmu a výdeje zboží.
 • Díky použití Pallet Shuttle lze v každém kanálu skladovat jinou skladovací jednotku, což umožňuje větší diferenciaci výrobků ve skladu.
 • Optimalizace procesů díky použitému pravidlu „produkt k operátorovi” (náklad se přemisťuje směrem k operátorovi).
 • Při provádění příkazu vozíkem Pallet Shuttle operátor vybírá další paletu, proto je zachována kontinuita cyklu.
 • V závislosti na teplotě a zatížení může vozík pracovat nepřetržitě až 10 hodin.
 • Díky snadnému přístupu k lithiovým akumulátorům je proces jejich výměny jednoduchý a nedochází k narušení pracovního cyklu.
 • Eliminace chyb.
 • Snadný provoz a údržba systému.
 • Jeden tablet umožňuje ovládání až 18 vozíků.
 • Funkce inventarizace: vozík přepočítává palety skladované v kanálu.

Redukce nákladů

Zvýšená efektivita a menší spotřeba energie zajišťují, že se ve velmi krátké době sníží náklady, proto je systém Pallet Shuttle považován za jeden z nejefektivnějších systémů akumulačního skladování.

Všestranné využití

 • Vozík má vestavěná čidla, která detekují a obsluhují různé druhy palet.
 • Modely Pallet Shuttle 1012 a 1212 umožňují práci s paletami různých rozměrů. Model 1012 obsluhuje europalety šířky 800 nebo 1000 mm, model 1212 – europalety šířky 800, 1000 nebo 1200 mm.
 • Všechny vozíky mohou pracovat v režimu LIFO nebo FIFO. Operátor volí odpovídající režim na tabletu.
 • Platforma vozíku je navržena pro obsluhu palet s hodotou průhybu, tj. maximální přípustnou deformací do 25 mm.
 • Pallet Shuttle může být obsluhován jakýmkoliv typem vysokozdvižného vozíku.
 • Přípustné zatížení činí 1500 kg na paletu.
 • Do tabletu lze instalovat systém řízení skladu Easy WMS firmy Mecalux.
 • Systém lze snadno rozšířit. V situaci, kdy je nezbytná větší kapacita instalace, stačí navýšit počet vozíků.
 • Všestranné využití

Bezpečnost

 • Konstrukce Pallet Shuttle a eliminace práce vysokozdvižného vozíku zajišťují téměř bezkolizní obsluhu palet, proto není systém skladování vystaven riziku kolize s vysokozdvižným vozíkem.
 • Díky funkci správy uživatelů mohou být vozíky obsluhovány pouze oprávněným personálem.
 • Konstrukce vozíku i samotný vozík mají bezpečnostní prvky zajišťující správnou funkci systému Pallet Shuttle.

Záruka firmy Mecalux

Mecalux navrhuje a vyrábí všechny prvky systému skladování Pallet Shuttle, jak konstrukce, tak samotné vozíky.

Je to záruka spolehlivého provozu a kompatibility jednotlivých prvků systému, kvality a také shody s bezpečnostními normami platnými v každé zemi.

Díky prováděným testům a investicím do vývoje produktu, tedy díky použití nejmodernějších technologií, se systém Pallet Shuttle vyznačuje maximální účinností a současně velmi přijatelnou cenou. Je bohatě vybaven příslušenstvím a takovými systémy, jako polohovací kamera, bezpečnostní skener a intuitivní software ovládání pomocí tabletu. Je to jeden z nejrychlejších systémů na trhu. Lze jej použít téměř v každém skladu.

Mecalux poskytuje pětiletou záruku na konstrukci vjezdových regálů pro Pallet Shuttle, roční na vozík a šestiměsíční na akumulátory.

Nahoru

Co je Pallet Shuttle?

Zařízení pro rychlou a častou nakládku a vykládku palet

Podle slovníkové definice shuttle bus nebo shuttle car znamená dopravní prostředek fungující s vysokou frekvencí oboustranně mezi dvěma místy. Pallet Shuttle firmy Mecalux funguje přesně takovým způsobem, s tím, že přeprava probíhá mezi začátkem regálu a prvním volným paletovým místem v kanálu (nebo opačným směrem, pokud probíhá vykládka).

Rozvoj potřeb v oblasti skladovací logistiky způsobil poptávku po nahrazení vysokozdvižného vozíku, obsluhujícího palety v kanálu vjezdových regálů, elektrickým vozíkem, který současně zvyšuje rychlost nakládky a vykládky a optimalizuje využití skladovacího prostoru.

Řešením tohoto problému bylo použití Pallet Shuttle a uzpůsobení konstrukce regálu vozíku s elektrickým motorem, který se pohybuje podél kolejnic. Pallet Shuttle realizuje příkazy, které vysílá operátor pomocí tabletu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Vysokozdvižný vozík umístí paletu na kolejnice na začátku kanálu. Pallet Shuttle odebírá paletu a přemisťuje se k prvnímu volnému místu, kam ji umístí, přičemž maximálně zhušťuje uskladněné zboží. Díky tomu, že vysokozdvižný vozík nevjíždí mezi regály, se zkracuje doba obsluhy palet, je dosaženo větší hloubky skladu, je prakticky eliminováno riziko nehod nebo poškození regálů, je eliminována část práce operátora a modernizována obsluha skladu.

Pallet Shuttle je systém akumulačního skladování, díky kterému jsou sníženy náklady na práci a zvýšena efektivita logistického řetězce.

Příklad vjezdového skladu se systémem Pallet Shuttle
Příklad vjezdového skladu se systémem Pallet Shuttle
Nahoru

Akční

Poloautomatický vjezdový sklad se systémem Pallet Shuttle

V poloautomatických instalacích se systémem Pallet Shuttle je práce operátora omezena na přepravu vozíku a nákladu na začátek skladovacího kanálu a vydávání příkazů pro vozík Pallet Shuttle. Pohyb vozíků uvnitř regálů je samočinný a automatický.

 • Krok 1

  Pomocí vysokozdvižného vozíku se vozík Pallet Shuttle umístí na patro, ve kterém bude uskladněno zboží.

 • Krok 2

  Operátor pomocí vysokozdvižného vozíku umisťuje postupně palety na vstupní část patra a pokládá je na nosné profily.

 • Krok 3

  Pomocí tabletu operátor vysílá příslušný příkaz, aby vozík zahájil operaci umístění palety. Po identifikaci polohy palety se vozík Pallet Shuttle zvedá a opatrně se společně s nákladem přemisťuje k prvnímu volnému místu, kam jej umístí. Přesná čidla kontrolují pohyb nákladu v kanálu.

 • Krok 4

  Následně se vozík Pallet Shuttle vrací na začátek kanálu a opakuje operaci s dalšími paletami, až do zaplnění kanálu. Před obsazením posledního místa je vozík přenesen k práci v jiném patře.

Nahoru

Prvky systému

Bezpečnost a ovládání: prvky systému Pallet Shuttle

Systém Pallet Shuttle se skládá ze tří základních prvků: regálové konstrukce, vozíku Pallet Shuttle a tabletu, který vysílá příkazy do vozíku prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Konstrukce

 • Stojina

 • Podélný nosník

 • Kolejnice

 • Vnější podpěra kolejnice

 • Vnitřní podpěra kolejnice

 • Zarážka kolejnice

 • Centrovač palet

Vozík

 • Kolo

 • Kontrastní kolo

 • Odrazník

 • Anténa

 • Bezpečnostní nárazník

 • Bezpečnostní skener (volitelný)

 • Zdvihací plošina

 • Oddíl pro baterie

 • Ukazatel výpadku

 • Ukazatel stavu baterií

 • Vypínač on/off

 • Nouzový vypínač

 • Čidlo konce uličky

 • Poziční kamera (volitelné)

 • Detektor palet

 • Systém blokování

Nahoru

Skladování

Metody skladování Pallet Shuttle

Systém poloautomatických skladů může fungovat v souladu se dvěma zásadami:

 • LIFO (Last In, First Out)

  Poslední paleta na vstupu je první na výstupu. Nakládka a vykládka probíhá na stejné straně. Je to nejčastější systém skladování s Pallet Shuttle.

 • FIFO (First In, First Out)

  První paleta na vstupu je první na výstupu. Zboží se vkládá na jedné straně a vytahuje na druhé. Existuje také možnost skladování metodou částečného FIFO (podle partie), kde jsou palety skladovány a odebírány po sériích.

Nahoru

Funkce

Základní funkce

Operátor pomocí tabletu a prostřednictvím Wi-Fi vysílá do vozíku příkaz uložení nebo vytažení palety. Rozhraní softwaru pro ovládání funkcí vozíků Pallet Shuttle je velmi intuitivní a nevyžaduje žádné školení personálu. Jeho základní funkce jsou:

 • Výběr palet
  Výběr palet

  Výběr druhu palety, se kterou se bude manipulovat.

 • Konfigurace LIFO/FIFO
  Konfigurace LIFO/FIFO

  Vybírá strategii řízení nákladu.

 • Změna hlavičky
  Změna hlavičky

  Výběr strany konstrukce, se kterou se bude pracovat (v režimu FIFO).

 • Systém blokování
  Systém blokování

  Aktivuje doplňkový blokovací systém, který zvyšuje uchycení Pallet Shuttle vidlicí vysokozdvižného vozíku. Lze aktivovat ručně nebo automaticky.

 • Zhušťování
  Zhušťování

  Zhušťuje palety na začátku (LIFO) nebo konci kanálu (FIFO).

 • Nepřetržitá nakládka/vykládka
  Nepřetržitá nakládka/vykládka

  Nepřetržitá nakládka/vykládka kanálu.

 • Částečná nakládka/vykládka
  Částečná nakládka/vykládka

  Výběr počtu palet, které mají být vysunuty.

 • Inventura
  Inventura

  Počítá počet palet skladovaných v kanálu.

 • Lokalizátor
  Lokalizátor

  Aktivuje akustický a světelný signál, který lokalizuje vybraný vozík.

 • Řízení uživatelů
  Řízení uživatelů

  Řídí povolení užívat vozíky oprávněnými pracovníky.

 • Výběr provozního režimu
  Výběr provozního režimu

  Automatický nebo ruční (pro činnosti údržby).

 • Indikátor vozíku
  Indikátor vozíku

  Ukazuje číslo vozíku v provozu a jeho stav.

 • Měřič naklonění
  Měřič naklonění

  Detekuje nesprávnou pozici vozíku uvnitř kanálu.

 • Záchrana
  Záchrana

  Znovu získá vozík poškozený uvnitř kanálu.

 • Poziční kamera (volitelné)
  Poziční kamera (volitelné)

  Usnadňuje zavedení Pallet Shuttle na kolejnice.

Nahoru

Použití

Automatizované skladové řešení dostupné pro každého

Použití systému Pallet Shuttle značně zvyšuje efektivitu práce skladu.

Je to ideální řešení pro:

 • Sklady s velkým počtem palet připadajících na skladovou jednotku.
 • Sklady, ve kterých jsou operace nakládky a vykládky prováděny velmi často.
 • Chladicí komory, neboť vjezdové regály Pallet Shuttle umožňují maximální využití skladovací plochy a omezení doby obsluhy nákladu. Systém je ještě efektivnější v případě využití kombinace vozíků Pallet Shuttle s automatickými ukladači nebo kyvadlovými vozíky.
 • Vyrovnávací sklady nebo sklady připravených objednávek.
 • Sklady sezónních výrobků, jež jsou uskladněny po určitý čas, do doby, kdy jsou masově odebírány.
 • Sklady vybavené akumulačním systémem skladování, ve kterém je navíc vyžadován: přístup k různým skladovacím jednotkám, skladování většího počtu palet do hloubky nebo nárůst kapacity skladu.
Pallet Shuttle, který se přemisťuje podél kanálu
Nahoru

Galerie

Obsluhující zařízení umísťují Pallet Shuttle do skladovacích kanálů
Vysokozdvižné vozíky mohou zavést elektrický vozík do regálů o hloubce až 40 metrů
Pallet Shuttle se umístí na kolejnice a přesune zboží po celé délce kanálu
U kompaktních regálových systémů je možné umístit vozík do každého kanálu a zvýšit tak produktivitu
Pallet Shuttle je řešení vhodné pro sklady s malým počtem výrobních položek a do osmi metrů výšky
Vysokozdvižné vozíky umístí vozík do skladovacího kanálu za účelem uložení nebo vysunutí zboží z kompaktních regálů
Se systémem EASY WMS od společnosti Mecalux může jeden tablet ovládat až 18 vozíků současně
Systém Pallet Shuttle se ovládá dálkově prostřednictvím tabletu s wifi
Vodící kolejnice je vybavena bezpečnostním prvkem, který funguje jako zarážka vozíku Pallet Shuttle
Zařízení s poloautomatickými vozíky umožňují jak nakládací systém LIFO, tak FIFO
Systém Pallet Shuttle je vybaven početnými bezpečnostními prvky jako je nouzový vypínač
Poloautomatický vozík je vybaven blokovacím systémem, který zajišťuje jeho upevnění na vidlici vysokozdvižného vozíku
Tento stroj funguje na lithiovou baterii, která umožňuje provoz až 10 hodin
Baterie vozíku Pallet Shuttle se nabíjí v nabíjecích stanicích umístěných mimo konstrukci skladu
Poloautomatické vozíky obsahují funkci záchrany, která umožňuje obnovit Pallet Shuttle v případě poruchy
Vozík dokáže ukládat palety s různými druhy nákladů, neboť unese zátěž do hmotnosti 1500 kg
Elektrické vozíky mohou převážet plastové kontejnery nebo jiné druhy manipulačních jednotek
Díky svému designu se Pallet Shuttle může pohybovat s paletami s nákladem nestandardních rozměrů
Pallet Shuttle je jedním z nejvšestrannějších systémů na trhu - může převážet jakýkoli typ palet
Skladovací kolejnice jsou vybaveny zarážkami, aby nedošlo k poškození vozíku nebo zboží
U kompaktních regálů lze doporučit bezpečnostní sítě, aby se zabránilo uvolňování zboží
Ve skladech s produkty s rozdílnou obrátkovostí je možné Pallet Shuttle kombinovat s konvenčními regály
U kompaktních regálů je možné zřídit průchod pro chodce, přičemž je nutné z bezpečnostních důvodů umístit síť
Za účelem skladové optimalizace se obvykle systém Pallet Shuttle kombinuje s dynamickými úrovněmi pro pikování
Pallet Shuttle snižuje dobu nakládky a vykládky, a to i u skladů s výrobky s různou obrátkovostí
Kombinace systému kompaktních regálů a poloautomatických vozíků s pikovacími regály je obvyklé řešení pro urychlení přípravy objednávek
Elektrický vozík snese teplotu až -30°, a proto je to nejlepším řešení pro využití prostoru chladících komor
Obvyklým řešením pro potravinářské firmy s chlazenými výrobky je začlenit elektrický vozík do samonosného skladu
 V samonosném skladu přispívá Pallet Shuttle k ještě větší maximalizaci skladovací kapacity
Jediným příkazem může Pallet Shuttle naplnit celý skladovací kanál
Poloautomatický systém Pallet Shuttle se začleňuje do kompaktních skladů s jednou nebo více uličkami
Poloautomatický systém Pallet Shuttle umožňuje provozovat jak systém LIFO, tak systém FIFO
Tento skladovací systém zaručuje nárůst toku příjmu a výdeje a snížení chyb
Motorizovaný vozík se může přizpůsobit všem druhům palet
Konstrukci regálu je třeba přizpůsobit tak, aby elektrický vozík fungoval bezpečně
I když může fungovat samostatně až deset hodin, doporučujeme nabíjet elektrické vozíky v nabíjecích stanicích na konci každé směny
Elektrické vozíky jsou nejlepším řešením pro chladící komory, neboť nejsou ovlivněny klimatickými podmínkami
U velkoobrátkových skladů s Pallet Shuttle se část zařízení vyhrazuje pro dynamické pikování
U velkoobrátkových skladů se může Pallet Shuttle kombinovat s jinými skladovacími systémy
Automaticky řízené naváděné vozíky mohou být také zapojeny do poloautomatického systému Pallet Shuttle
U skladů s omezeným prostorem je možné umístit regály s Pallet Shuttle do mezipatra a lépe tak využít rozlohu

Zeptejte se odborníka +420 228 883 091

Žádost o informaci a/nebo nabídku