Prohlížením těchto internetových stránek souhlasíte s používáním cookies, vlastních i třetích stran, čímž Vám budou umožněny lepší služba a uživatelský zážitek. Pro více informací navštivte Zásady používání cookies. Zásady používání cookies. Uložit

Pallet Shuttle

Poloautomatický systém akumulačního skladování, který k nakládce a vykládce palet využívá vozíky Pallet Shuttle, proto je náklad obsluhován rychle a přesně.

Žádost o informaci a/nebo nabídku

Pallet Shuttle

Je to systém akumulačního skladování, ve kterém jsou k obsluze palet v oblasti regálů místo vysokozdvižných vozíků využívány vozíky Pallet Shuttle,což značně zkracuje dobu obsluhy a umožňuje seskupení zboží podle kanálů, místo podle plných uliček.

Operátor pomocí tabletu vysílá příkazy do vozíku Pallet Shuttle, které jsou předávány prostřednictvím sítě Wi-Fi. Vozík umisťuje odebraný náklad na první volné místo, přičemž maximálně zhušťuje skladované palety. Díky tomu, že vysokozdvižný vozík nemusí vjíždět do uliček, sklad získává hloubku, a tedy větší kapacitu. Použití Pallet Shuttle zefektivňuje obsluhu a minimalizuje riziko poškození regálů a uskladněného zboží.

Více informací
Funkce


Je to ideální řešení pro sklady s velkým počtem palet na skladovací jednotku, ve kterých jsou operace nakládky a vykládky prováděny velmi často.


Výhody

 • Zvýšení různorodosti: v každém kanálu může být uskladněn jiný druh produktu.
 • Zvýšení efektivity: zvětšení oběhu přijímaného a vydávaného zboží.
 • Větší kapacita skladu: možnost skladování do hloubky až 40 m.
 • Vysoká rentabilita díky snížení nákladů na práci.
 • Snížení počtu kolizí a nákladů na údržbu.
 • Pomocí tabletu operátor ovládá různě pokročilé funkce vozíku Pallet Shuttle.

Více informací

Použití technologie, která maximálně zvyšuje rychlost obsluhy skladu.

Úspora času

 • Větší počet palet do hloubky: délka kanálu může překračovat 40 m. Omezením výšky instalace je jedině dosah manipulačních zařízení.
 • Minimální vzdálenost mezi skladovacími patry umožňuje velké zhuštění uskladněného zboží.
 • Čidla vozíků Pallet Shuttle kontrolují umisťování nákladu a eliminují volná místa v regálu. Díky tomu je skutečná kapacita (při zohlednění průtoku vstupů a výstupů) stejná, jako fyzická kapacita skladu.

Úspora času

 • Zkrácení doby nakládky a vykládky zboží díky eliminaci práce operátora uvnitř kanálu.
 • Rychlost jízdy vozíku činí 90 m/min bez zatížení a 45 m/min se zatížením.
 • Doba zdvihání: 2 sekundy.
 • Při provádění jednoho příkazu může vozík vyprázdnit nebo naplnit celý kanál.

Zvýšení efektivity

 • Zvýšení efektivity příjmu a výdeje zboží.
 • Díky použití Pallet Shuttle lze v každém kanálu skladovat jinou skladovací jednotku, což umožňuje větší diferenciaci výrobků ve skladu.
 • Optimalizace procesů díky použitému pravidlu „produkt k operátorovi” (náklad se přemisťuje směrem k operátorovi).
 • Při provádění příkazu vozíkem Pallet Shuttle operátor vybírá další paletu, proto je zachována kontinuita cyklu.
 • V závislosti na teplotě a zatížení může vozík pracovat nepřetržitě až 10 hodin.
 • Díky snadnému přístupu k lithiovým akumulátorům je proces jejich výměny jednoduchý a nedochází k narušení pracovního cyklu.
 • Eliminace chyb.
 • Snadný provoz a údržba systému.
 • Jeden tablet umožňuje ovládání až 18 vozíků.
 • Funkce inventarizace: vozík přepočítává palety skladované v kanálu.

Redukce nákladů

Zvýšená efektivita a menší spotřeba energie zajišťují, že se ve velmi krátké době sníží náklady, proto je systém Pallet Shuttle považován za jeden z nejefektivnějších systémů akumulačního skladování.

Všestranné využití

 • Vozík má vestavěná čidla, která detekují a obsluhují různé druhy palet.
 • Modely Pallet Shuttle 1012 a 1212 umožňují práci s paletami různých rozměrů. Model 1012 obsluhuje europalety šířky 800 nebo 1000 mm, model 1212 – europalety šířky 800, 1000 nebo 1200 mm.
 • Všechny vozíky mohou pracovat v režimu LIFO nebo FIFO. Operátor volí odpovídající režim na tabletu.
 • Platforma vozíku je navržena pro obsluhu palet s hodotou průhybu, tj. maximální přípustnou deformací do 25 mm.
 • Pallet Shuttle může být obsluhován jakýmkoliv typem vysokozdvižného vozíku.
 • Přípustné zatížení činí 1500 kg na paletu.
 • Do tabletu lze instalovat systém řízení skladu Easy WMS firmy Mecalux.
 • Systém lze snadno rozšířit. V situaci, kdy je nezbytná větší kapacita instalace, stačí navýšit počet vozíků.
Medidas de palet compatibles - Estanterías metálicas Mecalux®

Bezpečnost

 • Konstrukce Pallet Shuttle a eliminace práce vysokozdvižného vozíku zajišťují téměř bezkolizní obsluhu palet, proto není systém skladování vystaven riziku kolize s vysokozdvižným vozíkem.
 • Díky funkci správy uživatelů mohou být vozíky obsluhovány pouze oprávněným personálem.
 • Konstrukce vozíku i samotný vozík mají bezpečnostní prvky zajišťující správnou funkci systému Pallet Shuttle:

Konstrukce

Konstrukce systému Pallet Shuttle je kromě základních bezpečnostních prvků (informační štítky, oplocení ze sítě, ochranné mříže, atd.) vybavena také dodatečnou výbavou, jako:

Topes final de carril - Estanterías metálicas Mecalux®

Odrazníky na konci kanálu: vyrobené z plechu o tloušťce 8 mm. Jsou referenčním bodem během brždění a zastavení vozíku v normálních pracovních podmínkách.

Centradores de palet - Estanterías metálicas Mecalux®

Zařízení pro centrování palet: montované na vstupu/výstupu z kanálů, usnadňují umístění a centrování nákladové jednotky v kanálu.

Vozík

Je vybaven vyspělými bezpečnostními systémy, díky kterým jsou eliminovány kolize způsobené nesprávným provozem. Patří k nim:

Sensores de final de carril - Estanterías metálicas Mecalux®

Mezní čidla: detekují přiblížení vozíku ke konci kanálu.

Sensores de posición - Estanterías metálicas Mecalux®

Čidla detekce překážky: detekují překážky na trase vozíku v kanálu.

Sistema de bloqueo - Estanterías metálicas Mecalux®

Bezpečnostní blokace: prvek, který se nachází v dolní části vozíku, spouštěný pomocí tabletu, jehož úkolem je ochrana vozíku Pallet Shuttle na ramenech vysokozdvižného vozíku.

Búmper de seguridad - Estanterías metálicas Mecalux®

Nárazník: předchází případnému poškození samotného zařízení.

Seta de emergencia - Estanterías metálicas Mecalux®

Nouzové tlačítko: umožňuje zastavení vozíku za účelem provedení údržby.

Topes carro - Estanterías metálicas Mecalux®

Odrazníky: předcházejí případným úderům nebo kolizím způsobeným nesprávným provozem vozíku.

Cámara de posicionamiento - Estanterías metálicas Mecalux®

Polohovací kamera: volitelný prvek, usnadňující zavedení a vycentrování vozíku Pallet Shuttle v kanálu. Kamera je velmi praktická v případě vysokých instalací.

Escáner de seguridad - Estanterías metálicas Mecalux®

Bezpečnostní skener: kontroluje přístup ke kolejnicím během práce vozíku (volitelně).

Záruka firmy Mecalux

Mecalux navrhuje a vyrábí všechny prvky systému skladování Pallet Shuttle, jak konstrukce, tak samotné vozíky.

Je to záruka spolehlivého provozu a kompatibility jednotlivých prvků systému, kvality a také shody s bezpečnostními normami platnými v každé zemi.

Díky prováděným testům a investicím do vývoje produktu, tedy díky použití nejmodernějších technologií, se systém Pallet Shuttle vyznačuje maximální účinností a současně velmi přijatelnou cenou. Je bohatě vybaven příslušenstvím a takovými systémy, jako polohovací kamera, bezpečnostní skener a intuitivní software ovládání pomocí tabletu. Je to jeden z nejrychlejších systémů na trhu. Lze jej použít téměř v každém skladu.

Mecalux poskytujepětiletou zárukuna konstrukci vjezdových regálů pro Pallet Shuttle, roční na vozík a šestiměsíční na akumulátory.

Zařízení pro rychlou a častou nakládku a vykládku palet.

Podle slovníkové definice shuttle bus nebo shuttle car znamená dopravní prostředek fungující s vysokou frekvencí oboustranně mezi dvěma místy. Pallet Shuttle firmy Mecalux funguje přesně takovým způsobem, s tím, že přeprava probíhá mezi začátkem regálu a prvním volným paletovým místem v kanálu (nebo opačným směrem, pokud probíhá vykládka).

Rozvoj potřeb v oblasti skladovací logistiky způsobil poptávku po nahrazení vysokozdvižného vozíku, obsluhujícího palety v kanálu vjezdových regálů, elektrickým vozíkem, který současně zvyšuje rychlost nakládky a vykládky a optimalizuje využití skladovacího prostoru.

Řešením tohoto problému bylo použití Pallet Shuttle a uzpůsobení konstrukce regálu vozíku s elektrickým motorem, který se pohybuje podél kolejnic. Pallet Shuttle realizuje příkazy, které vysílá operátor pomocí tabletu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Vysokozdvižný vozík umístí paletu na kolejnice na začátku kanálu. Pallet Shuttle odebírá paletu a přemisťuje se k prvnímu volnému místu, kam ji umístí, přičemž maximálně zhušťuje uskladněné zboží. Díky tomu, že vysokozdvižný vozík nevjíždí mezi regály, se zkracuje doba obsluhy palet, je dosaženo větší hloubky skladu, je prakticky eliminováno riziko nehod nebo poškození regálů, je eliminována část práce operátora a modernizována obsluha skladu.

Pallet Shuttle je systém akumulačního skladování, díky kterému jsou sníženy náklady na práci a zvýšena efektivita logistického řetězce.

Pallet Shuttle - Mecalux® metal shelves Funkce vozíku Pallet Shuttle je ovládána pomocí tabletu, prostřednictvím sítě Wi-Fi. Příklad vjezdového skladu se systémem Pallet Shuttle a úrovní manuální obsluhy nákladu - Mecalux® metal shelves

Příklad vjezdového skladu se systémem Pallet Shuttle a úrovní manuální obsluhy nákladu

Poloautomatický vjezdový sklad se systémem Pallet Shuttle

V poloautomatických instalacích se systémem Pallet Shuttle je práce operátora omezena na přepravu vozíku a nákladu na začátek skladovacího kanálu a vydávání příkazů pro vozík Pallet Shuttle. Pohyb vozíků uvnitř regálů je samočinný a automatický.

Funkce poloautomatického systému:

Funcionamiento: Paso 1 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 1

Pomocí vysokozdvižného vozíku se vozík Pallet Shuttle umístí na patro, ve kterém bude uskladněno zboží.

Funcionamiento: Paso 2 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 2

Operátor pomocí vysokozdvižného vozíku umisťuje postupně palety na vstupní část patra a pokládá je na nosné profily.

Funcionamiento: Paso 3 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 3

Pomocí tabletu operátor vysílá příslušný příkaz, aby vozík zahájil operaci umístění palety. Po identifikaci polohy palety se vozík Pallet Shuttle zvedá a opatrně se společně s nákladem přemisťuje k prvnímu volnému místu, kam jej umístí. Přesná čidla kontrolují pohyb nákladu v kanálu.

Funcionamiento: Paso 4 - Estanterías metálicas Mecalux®

Krok 4

Následně se vozík Pallet Shuttle vrací na začátek kanálu a opakuje operaci s dalšími paletami, až do zaplnění kanálu. Před obsazením posledního místa je vozík přenesen k práci v jiném patře.

Systém poloautomatických skladů může fungovat v souladu se dvěma zásadami:

Funcionamiento LIFO - Estanterías metálicas Mecalux®

LIFO(Last In, First Out): poslední paleta na vstupu je první na výstupu. Nakládka a vykládka probíhá na stejné straně. Je to nejčastější systém skladování s Pallet Shuttle.

Funcionamiento FIFO - Estanterías metálicas Mecalux®

FIFO (First In, First Out): první paleta na vstupu je první na výstupu. Zboží se vkládá na jedné straně a vytahuje na druhé. Existuje také možnost skladování metodou částečného FIFO (podle partie), kde jsou palety skladovány a odebírány po sériích.

Základní funkce:

Operátor pomocí tabletu a prostřednictvím Wi-Fi vysílá do vozíku příkaz uložení nebo vytažení palety . Rozhraní softwaru pro ovládání funkcí vozíků Pallet Shuttle je velmi intuitivní a nevyžaduje žádné školení personálu. Jeho základní funkce jsou:

Tableta para temperatura ambiente - Estanterías metálicas Mecalux®
Tableta para temperatura ambiente - Estanterías metálicas Mecalux®

Tablet pro práci při záporné teplotě

1. Přepínač palet

Volba druhu palety k obsluze


2. Konfigurace LIFO/FIFO

Volba způsobu obsluhy zboží ve skladu


3. Změna strany kanálu

Volba strany regálu k obsluze zboží (v režimu FIFO)


4. Blokace

Aktivace blokace, která dodatečně chrání vozík Pallet Shuttle na ramenech vysokozdvižného vozíku


5. Zhuštění

Zhušťování palet na začátku (LIFO) nebo na konci kanálu (FIFO)


6. Opakované ukládání/vytahování

Uložení nebo vytažení palet z daného kanálu

7. Jednotlivé vytahování

Volba počtu palet k vytažení


8. Inventarizace

Počítání palet skladovaných v kanálu


9. Lokalizátor

Aktivace akustického signálu, který usnadní lokalizaci vozíku


10. Správa uživatelů

Správa oprávnění personálu, který obsluhuje vozík


11. Přepínač režimu funkce

Automatický nebo manuální (v případě údržby)


12. Ukazatel vozíku

Zobrazuje číslo vozíku a jeho status

Bezpečnost a ovládání: prvky systému Pallet Shuttle

Systém Pallet Shuttle se skládá ze tří základních prvků: regálové konstrukce, vozíku Pallet Shuttle a tabletu, který vysílá příkazy do vozíku prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Prvky konstrukce

Componentes de la estructura del Pallet Shuttle - Estanterías metálicas Mecalux®

Prvky vozíku

Componentes del carro Pallet Shuttle - Estanterías metálicas Mecalux®

Automatizované skladové řešení dostupné pro každého

Použití systému Pallet Shuttle značně zvyšuje efektivitu práce skladu.

JJe to ideální řešení pro:

 • Sklady s velkým počtem palet připadajících na skladovou jednotku.
 • Sklady, ve kterých jsou operace nakládky a vykládky prováděny velmi často.
 • Chladicí komory, neboť vjezdové regály Pallet Shuttle umožňují maximální využití skladovací plochy a omezení doby obsluhy nákladu. Systém je ještě efektivnější v případě využití kombinace vozíků Pallet Shuttle s automatickými ukladači nebo kyvadlovými vozíky.
 • Vyrovnávací sklady nebo sklady připravených objednávek.
 • Sklady sezónních výrobků, jež jsou uskladněny po určitý čas, do doby, kdy jsou masově odebírány.
 • Sklady vybavené akumulačním systémem skladování, ve kterém je navíc vyžadován: přístup k různým skladovacím jednotkám, skladování většího počtu palet do hloubky nebo nárůst kapacity skladu.
Pallet Shuttle desplazándose por el interior de un canal de almacenaje - Estanterías metálicas Mecalux®

Pallet Shuttle, který se přemisťuje podél kanálu

Žádost o informaci a/nebo nabídku

Zeptejte se odborníka +420 228 883 091