Vjezdové paletové regály

Vjezdové paletové regály

Optimalizace prostoru, který je k dispozici. Eliminace uliček mezi regály. Umožňuje skladování tolika skladovývh položek, kolik je regálových řad.

Ideální pro skladování stejnorodých výrobků s nízkou rotací a s velkým množstvím palet stejného druhu zboží.

Vysokozdvižné vozíky se pohybují uvnitř skladovacích uliček kompaktního vjezdového regálu

cdfe80c1-cf95-02bb-c1c1-a6acf360a1cd

Vjezdový systém umožňuje navrhnout rozmístění regálů s různými manipulačními moduly

e604030f-c897-96df-bcfe-c996239a8e61

Vjezdové regály jsou vhodné pro skladování velkého množství palet se stejnou výrobní položkou

2601a17f-4b0b-13f9-8320-29f63678eba9

Upínací výztuhy posilují konstrukci, kterou tvoří kompaktní regály tak, aby byl náklad ochráněn v případě otřesů

2d3b8d07-fba0-e999-97da-0ae6e8ce4155

Vysokozdvižné vozíky se pohybují uvnitř uliček a ukládají nebo vysunují palety

c556bfa2-2a30-a562-6b2b-cc131a39f7d5

Kompaktní regály umožňují obsluhujícímu zařízení naložit a vyložit zboží

768c52c6-4755-27d8-9ede-7ec28ecd3d9d

Vysokozdvižné vozíky se dostávají dovnitř skladovacích uliček vjezdových regálů

6e57a2c9-e5b3-a6f7-2bc7-2291308c2404

Kompaktní regály jsou ideálním skladovacím systémem pro maximální využití kapacity zařízení

e3db9b5c-af08-b44a-59a8-d93d0d090f37

Vjezdový systém výrazně navyšuje kapacitu zařízení

86119baf-9f19-2692-22ea-6fdf3cdf3252

Kompaktní regály mohou být vjezdové nebo průjezdové podle toho, zda k nim vede jedna přístupová ulička nebo dvě

79130508-f834-c7c5-a204-74de89038759

Vjezdové systémy jsou vybaveny mnoha uličkami, kterými se obsluhující zařízení dostává k paletám

6e487454-5da3-84b8-05a9-cb191da4cf21

K nesení váhy zboží se u vjezdových regálů nejčastěji používají kolejnice GP

261f4da2-0b2c-d4d7-67bc-9da66104e54a

Klíny C slouží u kompaktních systémů k nepřímému nesení váhy zboží

fbcc40f1-d70c-53bb-a7f5-8f74138608fd

Klíny mají dvojí funkci - nesou váhu zboží a tvoří součást opěrné kolejnice

2d7ad099-a963-f605-fb21-a5d58938bb91

Centrovač palet je hlavním prvkem u kompaktních regálů - pomáhá srovnat zboží u vstupu do uličky

9f737e6c-d6f1-9434-26aa-17332391f712

Vodicí profily LPN se používají, když je třeba skladovat produkt na úrovni podlahy

a5c62ab2-e7fd-5ab2-2a56-8cee202411b9

Vodicí kolejnice VGPC se obvykle používá ve skladech, kde se vysokozdvižné vozíky pohybují uvnitř  kompaktních regálů

f299c07f-034d-5987-50b8-254a2dc235a2

Patky stojin regálu jsou osazeny bočními chrániči, aby vysokozdvižné vozíky nepoškozovaly konstrukci

c97efd1a-a546-2b87-7dc8-67ef47582969

U kompaktních regálů se přidávají rámy s výztuhou stojny, aby vysokozdvižné vozíky nepoškozovaly konstrukci

3476fd83-2e0c-8d58-2683-e79b64efaabc

V extrémních případech se mohou přidat dvojité ochrany rámů u vjezdových regálů, aby zabránily nárazům do regálu

93576626-fdbb-1eed-9e94-75adcb82b299

Na vstupu do kompaktních skladů musí být tabulky s technickými údaji zařízení

f61167e4-05b4-9d78-6e5e-10ae29f96949

Vjezdový systém maximálně využívá kapacitu skladu, což je u chladících komor klíčový faktor

3cba1bbe-0f7b-6c34-ef50-b3af7837da9e

Z důvodu provozní optimalizace skladu se kompaktní regály obvykle kombinují s jinými skladovacími systémy

77f1aa92-14f8-1903-8171-505162f365c4

Kompaktní regály mohou tvořit část konstrukce skladu a mohou se změnit na samonosná zařízení

a93ccb50-08f2-86d8-9259-362d34c4787e

Vjezdové regály je také možné umístit ven

0f0aae1c-d190-143c-6e7d-6894c8485726

Vjezdový systém jsou regály, ve kterých mají vysokozdvižné vozíky přístup ke zboží z jejich skladovacích kanálů

60379f39-21a7-cb95-a4c9-bba6b9ef7ab6

Kompaktní vjezdové regály fungují ve skladech, které používají metodu řazení produktů LIFO

e541ce18-acc9-ea71-6c0f-da1ecaf670e7

Kompaktní regály mohou být vjezdové nebo průjezdové podle toho, zda je přístup k produktům umožněn z jedné nebo z obou stran

2c59d719-0e4b-757c-052c-2d11ea9d7e68

Bezpečnostní okraje jsou klíčové, aby vysokozdvižné vozíky nepoškodily konstrukci vjezdových regálů

a56ec26a-22eb-4168-2dd1-2222e9087ef2

Patky stojin konstrukce jsou vybaveny bočními ochranami, aby se zabránilo poškození konstrukce

bf8013e3-218b-1dc2-91f1-37cd4f462b52

I když se nejčastěji používají klíny GP, některé palety navíc vyžadují podpěru C, která chrání náklad

922e55af-88e8-bf41-0172-f0176901a545

Tyto centrovače palet slouží k vedení obsluhujícího zařízení při nakládce a vykládce zboží

6cbbae1c-bf4c-f0aa-c8e2-7ddc97283c50

Klíny C jsou specifické pro instalace, kde se vyžaduje skladování zboží velké délky

786a0891-44f1-3ff3-32b9-aafddc79cbd8

U kompaktních regálů minimalizují vodicí profily rizika poškození konstrukce

04db3701-2a8c-5a98-9a86-e091f00e9f42

U vjezdových systémů je použití vodicích kolejnic nezbytné pro zaručení bezpečnosti obsluhy

73a9a9ed-9ba2-567d-1932-8c36a8eeb63a

Žluté signalizační tabulky rozmístěny po celém skladu slouží k navádění obsluhy

5940cc4c-3573-0a5f-dc56-0226f6bd0743

Vjezdové sklady rovněž umožňují automatizaci - kromě jiných je možné použít Pallet Shuttle nebo zakládací jeřáby.

e79c1ee3-0331-8aea-d540-ac71376eca87

Tento systém skladování je založen na sběrném principu, který umožňuje maximální využití dostupného prostoru, co se týká plochy i výšky.

Vjezdové regály jsou určeny ke skladování homogenních produktů. Pojmou velké množství palet na každou skladovací jednotku.

Výhody:

  • Maximální využitelnost dostupného prostoru (do 85 %).
  • Odstranění uliček mezi regály.
  • Přesná kontrola příjezdů a odjezdů.
  • Umožňuje stejný počet skladovacích jednotek jako ukládacích uliček.

K dispozici jsou dva systémy organizace: vjezdový systém s pouze jednou příjezdovou uličkou a průjezdný systém s přístupem ke zboží z obou stran regálu.

Tento systém se často používá v chladicích skladech (lednicích a mrazácích), které vyžadují maximální využití prostoru pro uskladnění produktů při kontrolované teplotě.

Zeptejte se odborníka