Automatické operace kompletace: optimalizace procesu přípravy objednávky

Příprava objednávky je jednou z nejzásadnějších operací prováděných ve skladu. Její automatizace pomáhá optimalizovat provoz celé instalace.