Dvojsloupcový zakládací jeřáb s jednoduchou hloubkou: kombinovaný cyklus

Kombinovaný cyklus předpokládá, že zakládací jeřáb umístí při jedné operaci paletu na její místo a také že vyjme jinou paletu, kterou přenese do přední zóny skladu.