Stanoviště kontroly rozměrů, váhy a stavu palet

Zařízení zaručuje, že do automatizovaného systému jsou začleněny pouze palety v dobrém stavu. Kontrole podléhají: rozměry, váha a stav palet začleněných do systému.