Kombinované cykly s dvojitou hloubkou skladování: přemístění

Kombinované cykly u regálů s dvojitou hloubkou skladování - díky automatické operaci přemisťování palety se zvětšuje kapacita Vašeho skladu.