Zásilka zboží - poslední krok před výstupem výrobku ze skladu

Díky výstupnímu nárazníku použitému u válečkových regálů a také díky softwaru pro řízení skladu mohou být zásilky v zóně přípravy k expedici setříděny z hlediska trasy, vozidla, zákazníka atd.