Mecalux fakturuje 204,4 milionů Eur v prvním semestru. To je o 38,6% méně než za stejné období loňského roku

06 Srp 2009

Mecalux uzavřel první polovinu roku 2009 s obratem 204,4 milionu Eur, což představuje pokles o 38,6% oproti stejnému období loňského roku. Výsledek Skupiny byl -3,7 milionů Eur. Znamená to celkový pokles o 113,2%. Mecalux připisuje úbytek tržeb nižší globální hospodářské činnosti a zpoždění mnoha firem v procesu rozhodování o investicích do zařízení. Z druhé strany, začlenění firmy Interlake přineslo, oproti minulému roku nárůst počtu objednávek o 34,4% v oblasti NAFTA . Pro Mecalux to znamená postupné oživení v této oblasti, kde nyní tržby dosahují již 21,1% z celkových tržeb Skupiny. Mecalux se tak bude na tomto trhu nacházet na strategické pozici, jakmile ekonomická aktivita začne opět progresivně růst.

Celkový prodej podle geografických oblastí
Na trzích jižní Evropy (Španělska, Francie, Itálie a Portugalska) klesl obrat Skupiny o 43,9% v porovnání se stejným pololetím minulého roku. V Jižní Americe dosáhl pokles až 42,1%. Tato oblast představuje 11,3% z celkových tržeb.

Hrubý provozní zisk Skupiny Mecalux za toto období byl 3,1 milionů Eur. V porovnání s minulým rokem je EBITDA tohoto pololetí -94%, kvůli celkové menší ekonomické aktivitě.