Mecalux rozdělí 12 milionů eur v dividendách a nové akcie mezi své akcionáře

26 Čer 2007

Valná hromada akcionářů schválila rozdělení dividend v hodnotě 0,49 eura za akcii, což představuje celkovou částku v hodnotě 12 milionů eur a 25% čistého zisku skupiny za rok 2006. Kromě toho schválila rozšíření kapitálu v poměru jedna nová akcie za každých deset akcií v oběhu, které budou zdarma přiděleny akcionářům, a které představují částku v hodnotě 2 444 200 eur a 2 444 200 nových běžných akcií. Valná hromada akcionářů Mecalux dále schválila výsledky za rok 2006, které vykazovaly vzrůst prodeje o 82% z 292,5 mil. eur v roce 2005 na 531,1 mil. eur v roce 2006. Rok 2006 představuje konsolidaci Skupiny Esmena, který přinesl obrat v hodnotě 154,2 mil. eur. Čistý zisk v roce 2006 vzrostl o 56% z 30,9 mil. eur na 48,2 mil. eur.

Mecalux, pokračování expanzivní politiky
Růst Mecaluxu je motivován těmito prvky: strategickými koupěmi nových společností, rozšiřováním divize automatizovaných skladů a růstem na všech trzích svého působení. 2006 byl rokem integrace společnosti Esmena, hlavního konkurenta ve Španělsku a společnosti TKINSA (divize automatizovaných skladů ThyssenKrupp, finančně integrována v roce 2005), což představuje pro společnost dvě strategické koupě. Růst Mecaluxu, bez přínosu skupiny Esmena, byl 29%. Mecalux si neustále zlepšuje svou pozici na trhu a zvýšil svůj prodej o 22% v Jižní Evropě, o 61% na ostatních evropských trzích, o 41% v oblasti NAFTA a o 35% v Jižní Americe. Automatizace je sázka společnosti na budoucnost.

Investice v roce 2006 ve výrobních závodech
Celková investice do rozšiřování nových výrobních závodů se zvýšila na 36,8 mil. eur. Tyto investice si vyžádalo především zvýšení potřeb produkce Mecaluxu a zdokonalování provozu divize robotiky.

- Nový výrobní závod na vybavení pro robotiku a automatizace skladů v Gliwicích v Polsku. V roce 2006 dosáhla Skupina v této oblasti podnikání takového stupně zatížení, že bylo zapotřebí výstavby nového výrobního centra o rozloze 20 000 m2, které se přičítají k nynějším 35 000 m2. Faktory, které vedly k výběru této lokality, byly především tyto: možnost získat daňové úlevy ze strany polské vlády, nejlepší výrobní náklady a geografická blízkost k rychle se rozvíjejícím zemím Střední a Východní Evropy. Tento závod započal svůj provoz v prvním pololetí roku 2007.

- Rozšíření továrny Esmena v Gijónu. Silný nárůst prodeje Skupiny a dobré perspektivy do budoucnosti vedly k potřebě rozšíření nynějšího výrobního závodu o 15 000 m2, které se tak přičítají k existujícím 32 000 m2. Část této investice, která se uskuteční v příštích třech letech, počítá se subvencí Asturské vlády.

- Závod Mecalux v Chicagu byl rozšířen o 10 000 m2, které se přičítají ke stávajícím 25 000 m2, což je odpovědí na potřebu větší produkce z důvodu zvýšeného prodeje na tomto trhu.

Oznámení o získání předkupního práva na UFC Interlake Co.
Na základě výsledků z roku 2006, na počátku roku 2007 Mecalux oznámil získání předkupního práva na americkou společnost UFC Interlake Holding Co, jednoho z nejvýznamějších dodavatelů skladištních systémů v USA. Předkupní právo stálo 7,5 mil. dolarů a koupě by se měla uskutečnit v druhé polovině roku 2008. S tímto nákupem by Mecalux posílil svou pozici na trhu automatizovaných skladů v USA a upevnil by svou vedoucí pozici v Latinské Americe.