Mecalux zvyšuje obrat o 6% a zisk o 2%

27 Úno 2009

Mecalux udržuje značný růst v prodeji o 6% a zvýšení zisku o 2%. Konsolidovaný obrat za 2008 je k uzávěrce v roce 2008 636 milionů eur, zatímco v roce 2007 byl obrat 598 milionů eur. Jeden z trhů, který nejvíce přispěl k tomuto rozvoji je brazilský trh, kde obrat vzrostl o 71% v místní měně. Čistý zisk společnosti dosahuje 36 milionů eur, což představuje postup o 2%. Na druhou stranu, je třeba zdůraznit vynikající likviditu společnosti s významným rozšířením vlastních fondů, které se prakticky zdvojnásobují a přechází z 222 milionů eur na 388 milionů eur, což obnáší nárůst o 75%. Tato optimální situace představuje pro Mecalux výsadní a strategickou pozici vzhledem k budoucímu rozvoji a konkurenceschopnosti společnosti.

Obrat podle zeměpisných oblastí: důležitý rozvoj v MERCOSUR a Východní Evropě.

EVROPA
Na trzích jižní Evropy (Španělsko, Francie, Itálie a Portugalsko) je obrat vcelku stabilní. Jako velmi pozitivní se ukázal vývoj na trzích střední a východní Evropy, kde se fakturace zvýšila o 30% vzhledem ke stejnému období předchozího roku. Polská pobočka zvýšila svou fakturaci na 41%.

NAFTA
Na amerických trzích oblasti NAFTA byl zaznamenán pokles okolo 3% v důsledku aktuální hospodářské situace. Tento trh představuje 14% z obratu skupiny.

MERCOSUR
Během stávajícího období obrat v Latinské Americe vystoupil na 53%. V Argentině, kde si skupina Mecalux udržuje svou vůdčí pozici, vzrostl na 57% v místní měně.

Mecalux rozhodně udržuje svou strategii růstu a expanze, stejně jako uvádění nových produktů a systémů, které konsolidují strategickou pozici společnosti na mezinárodní úrovni. Tato vůdčí pozice i vynikající finanční situace společnosti staví Mecalux do pozice s výbornými vyhlídkami na svůj růst na světovém trhu.

Poměry rentability a dluhu
Čistý dluh Mecaluxu činí 27 milionů euro ve srovnání se 169 milióny v loňském roce, což znamená zlepšení o 84%. Vlastní fondy se zvyšují o 75%, navýšením z 222 milionů eur na 388 milionů eur v tomto období. Poměr čistého dluhu k vlastním fondům klesá o 91% a stabilizuje se na 0,07% ve srovnání s 0,76% v období 2007. Na druhou stranu, poměr čistého dluhu vůči EBITDA je 0,34% v porovnání s 2,04% za období 2007, s poklesem na 83%. EBITDA společnosti dosahuje 78 milionů euro v porovnání s 83 milióny v předchozím období.

Je třeba připomenout také rozšíření kapitálu na 168 milionů euro v červenci 2008, který vstoupil do Caja Madrid s 20%.