Mecalux zvyšuje růst o 16% a zdvojnásobuje kontraktaci automatických skladů

25 Dub 2007

Prodej Mecaluxu vzrostl o 16% v prvním trimestru 2007 z 124 mil. eur za rok 2006 na 143,6 mil. eur ve stejném období za rok 2007. Firma konsolidovala předcházející koupě (Esmena a pobočka skupiny ThyssenKrupp), což znamená, že tento růst je organický, a je tomu tak díky nárůstu prodeje, který se uskutečňuje na všech trzích. Mecalux udržuje očekávané tempo růstu tak, že sází na nové skladovací technologie, na větší geografickou diverzifikaci a na navýšení kvót ve všech oblastech, kde působí. Trh příznivě přijal uskutečněné koupě a oznámení budoucí koupě UFC Interlake Holding Co. Dobré ekonomické prostředí a proces logistické automatizace v mnoha sektorech přispívají k dobrému podnikání.

Zvláště významný je vývoj divizí automatizovaných skladů a jejich přispění k pozitivnímu vývoji prodeje Skupiny: objem objednávek se v prvním trimestru 2007 téměř zdvojnásobil ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku a dosáhl hodnoty 41 mil. eur.

Zvýšení zisků
EBITDA narostl o 12% z 18,8 mil. eur na 21,1 mil. a zisk před zdaněním vzrostl o 52% z 9 mil. eur na 13,7 mil. eur. Čistý zisk vzrostl nicméně o 3% z 11,1 mil. eur na 11,4 mil. eur. Tento nižší nárůst je způsoben tím, že v roce 2006 byly aktivovány daňové úvěry na pobočkách v Polsku a v USA, které představovaly pozitivní částku a daňový výnos, který se neodráží v roce 2007.

Nárůst prodeje podle oblastí
EVROPA
Na trzích Jižní Evropy (Španělsko, Francie, Itálie a Portugalsko) nárůst prodeje pokračuje zvýšeným tempem, o 12%.

Velmi pozitivní byl vývoj na trzích Střední a Východní Evropy, kde se příjmy Skupiny zvýšily o 50%, zvláště díky nárůstu prodeje v polské pobočce. Objem podnikání v této oblasti znamenal 5% celkového prodeje Skupiny.

OBLAST NAFTA
Nárůst prodeje na severoamerických trzích byl na konsolidované úrovni 8%, ačkoliv je třeba vyzdvihnout efekt, který měla na řečeném navýšení revalorizace eura.

Nárůst prodeje v místní měně v USA byl 18% oproti stejnému období v roce 2006, což dokazuje, že Skupina Mecalux si rychle získává trh. V Mexiku byl nárůst prodeje v místní měně 21%.

Oblast Nafta udržuje svou váhu v konsolidovaném obratu Skupiny, což představuje 17% obratu, a tak přispívá na geografické diverzifikaci aktivit.

OBLAST MERCOSUR
Nárůst byl významný také na trzích Jižní Ameriky. Na konsolidované úrovni prodej vzrostl o 55%. V Argentině, kde si Skupina Mecalux udržuje svou vedoucí pozici, prodej vzrostl o 78% v místní měně. Naopak v Chile se fakturace udržuje stabilní.

Koupě Esmeny přinesla Skupině pobočku v Brazílii. V prvním trimestru roku 2007 dokázala prakticky zdvojnásobit obrat.

Shrneme-li předcházející informace, geografické rozložení prodeje Skupiny Mecalux byla k datu 31.3. 2007 následující:

% prodeje vůči celkově konsolidovanému prodeji
Jižní Evropa* : 70%
Ostatní evropské trhy: 5%
NAFTA : 16%
MERCOSUR : 10%

% nárůst vůči stejnému období v roce 2006
Jižní Evropa* : + 12%
Ostatní evropské trhy: + 50%
NAFTA : + 8%
MERCOSUR : + 55%

* Zahrnuje exportace ze Španělska do zemí, kde Skupina nemá přímou obchodní účast, a proto operuje prostřednictvím distributorů.