Mecalux zvyšuje svůj obrat o 82% a zisky o 56%

02 Bře 2007

Skupina Mecalux udržuje a zvyšuje svůj růst díky své expanzi na nové trhy a díky sázce na automatizaci a robotizaci skladů. Zvýšení prodeje bylo patrné na všech trzích a představovalo zvýšení o 82% z 292,5 mil. eur v roce 2005 na 531,1 mil. eur v roce 2006. Je třeba připomenout, že Mecalux konsolidoval Skupinu Esmena, což představuje přínos obratu o 154,2 mil. eur. Nárůst prodeje Skupiny Mecalux bez Esmeny byl 29%, čili vyšší než nárůst dosažený Esmenou, který představoval 21%. Čistý zisk se zvýšil o 56%, ze 30,9 mil. eur na 48,2 mil. eur.

Lepší rentabilita společnosti
EBITDA, zisk před zdaněním a odpisy, byl 70 mil. eur, což představuje 66% nárůst oproti předchozímu roku, kdy byl 42,1 mil. eur. Rentabilita Mecaluxu se zlepšila díky využití hromadné výroby, která dovoluje růst společnosti a její expanzi, a také díky rozšíření využívání výrobních instalací. EBIT, výrobní zisk, byl 50,1 mil. eur, což představuje navýšení o 61%.

Zvětšení přítomnosti na mezinárodních trzích
Mecalux pokračuje v rozšiřování prodeje na všech trzích své působnosti a zvyšuje svou přítomnost na nejnovějších trzích. V Jižní Evropě byl nárůst 22%, na ostatních evropských trzích 61%, v oblasti Nafta 41% a v Jižní Americe 35%.

EVROPA
V Evropě byl zaznamenán nejvýznamnější nárůst prodeje, 22% na jihu a 61% na ostatních evropských trzích, zde především díky prodeji na polském trhu. Také je třeba podtrhnout skvělý vývoj v prodeji automatizovaných skladů po koupi pobočky Skupiny ThyssenKrupp. Prodej automatizovaných skladů, již konsolidovaný ve Španělsku, vzrostl díky objednávkám určených pro Střední a Jižní Ameriku, různým projektům ve Francii a obchodní aktivitě ve Východní Evropě. V tomto směru nový závod situovaný v Polsku, zaměřený výhradně na výrobu komponentů a zařízení pro automatizaci skladů, představuje nový impuls pro prodej a služby na nových trzích.

OBLAST NAFTA
Severoamerické trhy znamenaly 60,9 mil. eur z prodeje v roce 2005 a 86,0 mil. eur v roce 2006. V USA byl tento nárůst 51% a v Mexiku 28%, vždy v místní měně.

LATINSKÁ AMERIKA
V Argentině je Skupina Mecalux vedoucí na trhu a zvýšila zde svůj prodej o 40%, zatímco v Chile vzrostl prodej o 76%.

Distribuce prodeje podle oblastí: zvýšení geografické různorodosti
V roce 2006 byl prodej distribuován takto: 61% Jižní Evropa, 14% jiné evropské trhy, 17% oblast Nafta a 8% Jižní Amerika. To představuje zvýšení geografické různorodosti v činnosti Skupiny.

Skupina Mecalux investuje 36,5 mil. eur do různých projektů

Nový výrobní závod na vybavení pro robotiku a automatizace skladů v Gliwicích v Polsku. V roce 2006 dosáhla Skupina v této oblasti podnikání takového stupně zatížení, že bylo zapotřebí výstavby nového výrobního centra o rozloze 20 000 m2, které se přičítají k nynějším 35 000 m2, určeným k výrobě regálů. Faktory, které vedly k výběru této lokality, byly především tyto: možnost získat daňové úlevy ze strany polské vlády, nejlepší výrobní náklady a geografická blízkost k rychle se rozvíjejícím zemím Střední a Východní Evropy. Takto bude moci Mecalux nabídnout lepší a bližší služby zemím v této oblasti, kde právě probíhá silný růst. Tento závod bude uveden do provozu v první polovině letošního roku.

Rozšíření továrny Esmena v Gijónu. Silný nárůst prodeje Skupiny a dobré perspektivy do budoucnosti vedou k potřebě rozšíření výrobních kapacit v Jižní Evropě. K existujícím 32 000 m2 se připočte dalších 15 000 m2. Záměrem Skupiny je zvýšit výrobní integraci společnosti Esmena, a tak dosáhnout zlepšení úrovně a přibližit ji na úroveň Mecaluxu. Část této investice, která se uskuteční v příštích třech letech, počítá se subvencí Asturské vlády, což zmenší náklady ze strany Skupiny.

Závod Mecalux v Chicagu byl rozšířen o 10 000 m2, které se přičítají ke stávajícím 25 000 m2, což je odpovědí na potřebu větší produkce z důvodu zvýšeného prodeje na tomto trhu.

Navýšení vlastního kapitálu
Vlastní kapitál společnosti se navýšil ze 168,7 mil. eur v roce 2005 na 202,2 mil. eur v roce 2006. Čistý dluh skupiny se lehce zvýšil na 175,9 mil. eur, z důvodu silného nárůstu prodeje a jeho vlivu na oběhový kapitál, a také z důvodu zmíněných investicí. I přesto procento čistého dluhu oproti vlastnímu kapitálu bylo sníženo z 0,89 na 0,87.

Získání předkupního práva na americkou společnost UFC Interlake Holding Co
Mecalux započal rok sázkou na mezinárodní zastoupení a rozšíření na americkém trhu. 11. února oznámil získání předkupního práva na americkou společnost UFC Interlake Holding Co, holdingovou společnost, která zahrnuje společnosti United Fixtures Company, Inc a Interlake Material Handling, Inc, jednoho z hlavních dodavatelů skladištních systémů v USA. Získání předkupního práva společností Mecalux je odpovědí na strategii pro upevnění přítomnosti na americkém trhu a konsolidaci pozice jako globálního dodavatele automatizovaných skladištních systémů na světové úrovni. V případě uskutečnění této koupě v roce 2008 by skupina Mecalux dosáhla předpokládaného obratu více než miliardy eur, s EBITDA vyšší než 140 milionů. Stala by se tak druhým dodavatelem skladištních systémů na světové úrovni a získala tak velmi výhodnou pozici pro vývoj technologií automatického skladování a uvedení na všechny trhy. Cena za získání předkupního práva byla 7,5 milionů dolarů.