Mecalux zvyšuje v prvním pololetí svůj prodej o 19% a zrychluje tak svůj růst

27 Čvc 2007

Mecalux zrychlil svůj růst a uzavírá první pololetí roku s nárůstem prodeje 19% z 252,1 mil. v prvním pololetí předchozího roku na 301 mil. eur v tomto roce. Mecalux překonal očekávání růstu díky dobrému vývoji na nových trzích, díky růstu divize automatizace a rostoucí potřebě řízení skladů na všech trzích. Je třeba zdůraznit silný nárůst objednávek divize automatizovaných skladů, který vzrostl o 59% a dosahuje 56 mil. v prvním pololetí roku 2007. Naše společnost sází na automatizaci jako na budoucnost ve skladování.

Pozitivní vývoj hodnot klíčových ukazatelů
EBITDA vzrostl o 26% ze 37,7 mil. eur v roce 2006 na 47,6 mil. eur v prvním pololetí roku 2007 a zisk před zdaněním vzrostl o 67% z 19,1 mil. na 32 mil. eur v prvním pololetí roku 2007. Společnost dosáhla v tomto období roku čistého zisku 24,2 mil. eur, což představuje o 100 000 eur méně než ve stejném období minulého roku. Důvodem je fakt, že v roce 2006 Skupina aktivovala daňové srážky a úvěry ve svých filiálkách v Polsku a USA v hodnotě 19 mil. eur, což představuje pozitivní částku na daních v hodnotě 5,2 mil eur.

Nárůst na všech trzích
EVROPA. Na trzích Jižní Evropy (Španělsko, Francie, Itálie a Portugalsko) si růst prodeje udržuje zvýšený rytmus, 15%. Ve Střední a Východní Evropě byl nárůst opravdu vysoký, 67%.

OBLAST NAFTA. Nárůst prodeje byl 19%. Ve Spojených Státech Mecalux dosahuje rychlého navýšení podílu na trhu a v místní měně byl nárůst 23%. V Mexiku byl nárůst 26%.

OBLAST MERCOSUR. Obecný nárůst byl 41%, přičemž v Argentině dosahuje 55% a v Chile 7%. Je třeba zdůraznit skvělý vývoj ve filiálce v Brazílii, kde jsme dosáhli ztrojnásobení fakturace díky uskutečnění důležitých projektů.

% prodeje vzhledem k celkovému konsolidovanému prodeji
Jižní Evropa : 71%
Další evropské trhy : 6%
NAFTA : 15%
MERCOSUR : 8%

% nárůstu vzhledem ke
Jižní Evropa : + 15%
Další evropské trhy : + 67%
NAFTA : + 19%
MERCOSUR : + 41%

Vývoj dluhu
Skupina zlepšuje svůj poměr bilance s dlužním poměrem vůči vlastním fondům 0,78krát. Srovnáme-li situaci v pololetích, čistý dluh je vyšší než ve stejném období v roce 2006, ze 152,9 mil. na 162,9 mil. eur v prvním pololetí 2007, ale zlepšuje se vůči situaci po roční uzávěrce, kdy byl v hodnotě 173 mil. eur. Tento pozitivní vývoj je možný díky pozitivnímu finančnímu plánování cash flow.