Software o krok napřed

02 Čer 2007

Změna, přizpůsobivost, flexibilita, rychlost. To jsou termíny, které definují firmu 21. století. Proto byl nový software pro řízení skladů Mecaluxu (SGA) pojat tak, aby jeho programace byla intuitivnější, vizuálnější a flexibilnější, při zachování původní vysoké úrovně efektivnosti a kvality.

Nyní tento nový systém dovoluje instalaci ve skladech mnohem rychleji, takže zákazník nemusí na své nové skladové centrum čekat dlouho. Dále umožňuje zvýšení kapacity pro úpravy v závodech, ve kterých se již používá, jak v otázce konfigurace, tak v otázce rychlosti výměny, takže ztráty produktivity jsou minimální. To vše při zajištění správného fungování provedených změn. Tímto způsobem se nový SGA Mecaluxu stává skutečným spojencem při řízení závodu.

Toho využila společnost TAU Cerámica, která byla prvním zákazníkem, který si nechal nový systém nainstalovat ve svém závodu v Castellónu. Automatická instalace počítá s třemi vysokozdvižnými výtahy a dopravníkem se čtyřmi místy pro picking (adaptovanými na jedinečné kusy keramiky, se kterými zacházejí). Hlavní linky skladu jsou doplněny o balicí a etiketovací automatický systém a komunikaci se systémem SAP.

To nás nutně vede k myšlence, že mít k dispozici nejlepší nástroje informatiky vede k větší konkurenceschopnosti a úspoře nákladů. Za tohoto předpokladu je naše Středisko pro Vývoj Softwaru, v provozu od roku 2000 a nyní situované v Technologickém Parku v Gijónu, nosným pilířem tohoto technologického lešení. Zde se vyvíjí produktové standardy a I+D, jak SGA, tak kontrolního softwaru. Navíc nabízí svým zákazníkům službu údržby po telefonu, a tak mají uživatelé pro jakýkoli případ informační asistenci 24 hodin denně, 365 dní v roce.