Zakládací jeřáb s jednoduchou hloubkou: jednoduchý cyklus

Automatické sklady s jednoduchou hloubkou skladování: zakládací jeřáb obsluhuje pouze jednu paletu z každé strany uličky. Jednoduchý cyklus předpokládá výpočet provozu zakládacího jeřábu, který spočívá v odebrání palety z přední zóny skladu, v jejím umístění do regálu a návratu do přední zóny skladu.