Mecalux fakturoval 298,2 milionů eur za třetí čtvrtletí 2009

21 Říj 2009

Mecalux uzavřel třetí čtvrtletí roku 2009 s celkovým obratem 298,2 milionů eur, což představuje pokles o 39,9% oproti minulému roku. Mecalux připisuje tuto skutečnost celkově menší globální ekonomické aktivitě a zpoždění firem v procesu rozhodování o investicích. Společnost se s ohledem na tuto situaci snažila snižovat náklady, ale zároveň zvýšit efektivitu. Skupina stále sází na nové technologie a plány rozvoje v oblasti I+D+i. Mecalux uvedl svůj hit Mecalux Easy na trzích 14 zemí, ve kterých působí a představil ho i na veletrzích, jako je SIMO Network v Madridu.

Zvýšení počtu objednávek o 49% v oblasti NAFTA
Nedávné obchodní začlenění Interlaku do Skupiny znamenalo v oblasti NAFTA nárůst počtu objednávek o 49% v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Pro Mecalux je toto znamení postupného oživení v oblasti Severní Ameriky, která představuje již 22,5% z celkového prodeje Skupiny. Na trzích jižní Evropy (Francie, Španělska, Itálie a Portugalska) se fakturace snížila oproti minulému roku o 45%. V Jižní Americe byl zaznamenán pokles o 46%. Tato oblast však stále představuje 10,5% prodeje Skupiny.

Čistý výsledek
Čistý výsledek Skupiny ve 3. čtvrtletí 2009 byl -11,6 milionů eur, zatímco v roce 2008 dosáhl za stejné období 39,6 milionů eur.

Avšak EBITDA za toto čtvrtletí dosáhla 0,3 milionů eur, což odráží vliv menší ekonomické aktivity. Mecalux odhaduje, že se v dalších měsících projeví výsledky procesu snižování nákladů.