Mecalux zvyšuje obrat o 12% a zisk o 18%

30 Říj 2008

Mecalux dále pokračuje ve svém tempu růstu zvýšením prodeje na 12% a zisku o 18%. Společnost dosáhla v tomto třetím čtvrtletí 496 milionů eur v prodeji a 40 milionů eur ve zisku. Ve stejném období loňského roku byl prodej 444 milionů eur a zisk 33 milionů eur. Mecalux připisuje silný růst pozitivnímu vývoji na všech trzích. Je třeba zdůraznit vývoj na trzích východní Evropy, s růstem o 73% v polské pobočce a vynikající reakcí některých zemí jako Brazílie, kde společnost Esmena ze skupiny Grupo Mecalux zaznamenala růst o 83%. Na druhou stranu se Mecalux domnívá, že sázka na divizi automatizovaných skladů s sebou nese stálý vzrůst na všech trzích díky velké aktuální poptávce v oblasti automatizace v mnoha společnostech.

Zlepšení v poměru rentability a dluhu
EBITDA také zaznamenala vzrůst o 5% na částku 71 milionů eur ve srovnání s 68 miliony ve stejném období loňského roku. Také se zvyšuje zisk před daněmi o 13% a dosahuje 49 milionů eur. Nárůst čistého zisku je vyšší, 18%, a dosahuje částky 40 milionů. Také je třeba zdůraznit, že Skupina Mecalux aplikovala a aktivovala daňové odpočty ve své polské pobočce, spojené s investicemi v Polsku.

Čistý dluh Skupiny se snížil o 89% a činí 19 milionů eur proti 175 milionům v předchozím období. Čistý kapitál se také zvyšuje z 218 na 423 milionů eur, s nárůstem o 94%. Poměr čistého dluhu a čistého kapitálu je 0,05 zatímco poměr čistého dluhu a EBITDA je 0,27. Je třeba připomenout, že 18 července bylo provedeno rozšíření kapitálu s právem na přednostní zápis, za který Caja Madrid získala 20% akcií Skupiny. Celková částka, kterou Caja Madrid vyplatila, činila 168 milionů eur.

Prodej podle zeměpisných oblastí
Mecalux zaznamenal nárůst v prodeji na všech trzích s největším vzestupem v zóně MERCOSUR ve výši 60% a východní Evropě 64%. V jižní Evropě vzrostl o 2% a v zóně Nafta 10%.

Situace v Evropě
Ve Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku se prodej zvýšil o 2%. Nejlépe reagoval trh v Portugalsku a Francii. Nicméně, tato situace nabádá k opatrnosti, neboť objednávky v těchto oblastech poklesly o 7%, pravděpodobně v důsledku současné ekonomické situace.

Pokračuje pozitivní vývoj na trzích ve střední a východní Evropě, kde se obrat zvýšil o 64%. Polská pobočka zvýšila svůj prodej o 73%.

Situace v oblasti Nafta
Růst v této oblasti dosáhl 10% a tento prodej představuje 14% z celkového prodeje Skupiny. V Mexiku se prodej zvýšil o 50% v místní měně, což vysvětluje také celkový růst oblasti. Ve Spojených státech zaznamenala pobočka Mecaluxu ústup o 9%.

Oblast MERCOSUR
Prodej v Latinské Americe vzrostl o 60%. V Argentině, kde si Skupina Mecalux udržuje vedoucí pozici, byl nárůst o 52% v místní měně. V Brazílii vzrostl prodej v tomto třetím čtvrtletí o 83% a v Chile o 7% v místní měně.

Blížící se Mimořádná generální schůze akcionářů
Společnost plánuje konání Mimořádné generální schůze akcionářů ve dnech 4. nebo 5. listopadu 2008. Bude se zde jednat o návrhu na jmenování dvou členů Administrativní rady –Mariana Péreze Clavera a Ángela Cordoby Díaze- na návrh banky Caja Madrid, o distribuci superdividendy ve výši 0,16 eur bruto na akcii, s účtováním z dispozičních fondů, celkem 5 377 240 eur (celková částka akcií kapitálu společnosti dosahuje 33 607 750 eur) a volném rozšíření kapitálu, v poměru 1 nová akcie za každých 10. Rozšíření se vstupními 20% Caja Madrid, oznámena CNMV 3. června a zapsaná 14. července. Vstup instituce Caja Madrid představuje důležitou oporu pro silný proces vzrůstu a expanze na mezinárodních trzích, které zaznamenává Mecalux.