Plastové paletové bedny

Plastové paletové bedny, jejichž základnou je euro paleta vyrobená z téhož materiálu, mohou být používané stejným způsobem jako palety typu 1 při dodržení podmínek, které platí pro plastové palety.

Plastová paletová bedna, jejíž základnou je euro paleta vyrobená z téhož materiálu

S plastovými paletovými bednami, jejichž základny nesplňují požadavky určené pro euro palety, musí být zacházeno zvláštním způsobem (na níže uvedené ilustraci je prezentován příklad paletové bedny tohoto druhu).

Plastová paletová bedna, jejíž základna nesplňuje požadavky určené pro euro palety.

Other topics in this category