Paletové bedny

Paletové bedny jsou druhem nosiče nákladů, který je určený pro skladování zboží. Jejich konstrukce umožňuje skladování výrobku uvnitř, přičemž jej chrání před poškozením.

Paletové bedny s rozměry shodnými s euro paletou (nebo kontejnery s rozměry, které jsou celočíselnými děliteli jejího rozměru) mohou být obsluhované stejnými překládkovými zařízeními a skladované ve stejných skladovacích systémech, jako palety tohoto typu.

Na trhu jsou dostupné paletové bedny a kontejnery s různými rozměry a – podobně jako palety – vyrobené z různých materiálů, které vyžadují určitá řešení. S ohledem na materiál, ze kterého jsou vyrobené, můžeme rozlišit následující druhy paletových beden:

  • Dřevěné paletové bedny: obvykle jsou osazené na základně, která je dřevěnou euro paletou, takže mohou být používané jak pro dopravu, tak pro skladování zboží.
  • Plastové paletové bedny: pokud je jejich základnou plastová euro paleta, mohou být používané stejným způsobem, jako palety 1. typu vyrobené z tohoto materiálu. Jsou zvláště doporučované pro použití v potravinářství.
  • Kovové paletové bedny: z důvodu své velké odolnosti se dokonale hodí pro dopravu zboží, které je náchylné na poškození. V případě skladování kontejnerů tohoto druhu ve skladovacích regálech, může být požadováno použití speciálních konstrukčních řešení.

Kromě uvedených druhů paletových beden jsou také používané tzv. euro kontejnery s rozměry 600 x 400 mm, které jsou určené pro dopravu a skladování malých, volně ložených výrobků. Rozměr kontejnerů tohoto druhu je celočíselným dělitelem rozměrů euro palety, na které jsou umístěné, což zjednodušuje jejich obsluhu a skladování.

Příklad plastové paletové bedny

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: