Euro kontejnery

Euro kontejnery, nazývané také skříňové kontejnery, jsou používané hlavně pro skladování malých volně ložených nebo nestabilních výrobků. Z tohoto důvodu jsou jejich rozměry menší než u jiných druhů kontejnerů (maximálně 800 x 600 mm)

Obvykle jsou přepravované na paletách pomocí automatických kontejnerových dopravníků, zakladačů miniload, ručně nebo staticky na regálech.

U nejčastěji používaných kontejnerů jsou jejich rozměry celočíselnými děliteli rozměru euro palet. Níže je prezentováno několik modelů.

Euro kontejner s rozměry 800 x 600 mm (plocha odpovídá polovině plochy euro palety)

Euro kontejner s rozměry 800 x 600 mm (plocha odpovídá polovině plochy euro palety)

 

Caja de 600x400 mm (equivale en superficie a un cuarto de europaleta)

Euro kontejner s rozměry 600 x 400 mm (plocha odpovídá čtvrtině plochy euro palety).

 

 

Euro kontejner s rozměry 300 x 400 mm (plocha odpovídá osmině plochy euro palety)

Euro kontejner s rozměry 300 x 400 mm (plocha odpovídá osmině plochy euro palety)

 
 

Ze třech výše popsaných modelů je nejčastěji používaný model s rozměry 600 x 400 mm a také model s rozměry 800 x 600 mm.

kontejner je možné rozdělit přepážkami na menší části a umístit v něm několik referencí bez jejich smíchání                   Kontejnery s víkem se závěsy                  Kontejner s vyztuženým dnem v závislosti na zatížení a také na použitém překládkovém systému
Výše uvedený kontejner je možné rozdělit přepážkami na menší části a umístit v něm několik referencí bez jejich smíchání.   Některé modely mohou být vybaveny víkem se závěsy.   Dno může být vyztuženo v závislosti na zatížení kontejneru a také na použitém překládkovém systému

 

Ve vztahu k překládce euro kontejnerů je třeba v závislosti na jejich použití ve skladu zohlednit několik faktorů. Pokud jsou na příklad kontejnery uložené na paletách, je třeba s nimi zacházet jako s paletami.

V případě použití automatických kontejnerových dopravníků je třeba zohlednit čtyři faktory: dopravní šířku, hmotnost kontejneru, tuhost jeho základny a také stabilitu výrobku v kontejneru. Tytéž faktory je třeba zohlednit ve vztahu k euro kontejnerům používaným v zakladačích miniload.

V instalacích ve skladech, ve kterých jsou euro kontejnery obsluhovány ručně, je nutně třeba zohlednit jejich rozměry, ergonomii a také hmotnost. Pokud jsou kontejnery rozmístěné na regálech, doporučuje se ponechat nezbytný prostor nebo přístup ke skladovanému výrobku.

 

Kontejner typu euro na válečkovém kontejnerovém dopravníku

Kontejner typu euro na válečkovém kontejnerovém dopravníku.

 

Kontejnery typu euro ve skladu společnosti, která se specializuje na průmyslové dodávky

Kontejnery typu euro ve skladu společnosti, která se specializuje na průmyslové dodávky.

Jiné druhy kontejnerů

 

Kromě všech výše uvedených modelů existují jiné druhy skříňových kontejnerů, jiné rozměry a jiné konstrukční systémy, se kterými je třeba nakládat zvláštním způsobem v závislosti na daném případu. Níže je prezentováno několik příkladů.

 

 

Příklady různých druhů skříňových kontejnerů.

 

Příklady různých druhů skříňových kontejnerů.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: