Skladovací systémy

Volba skladovacích systémů přizpůsobených požadavkům zákazníka vyžaduje posouzení mnoha kritérií. V tomto článku analyzujeme pouze základní faktory, protože znalost jejich vlivu na ve výsledku použitý druh skladování usnadní pochopení podrobnějších otázek v této záležitosti.

Existují čtyři základní kritéria:

  • potřebná kapacita,
  • potřebná rychlost,
  • rozmanitost a druhy skladovaných produktů,
  • celkové náklady řešení.

Níže je vysvětleno, jak každé z nich ovlivňuje vytvoření celého objektu.

Příklad instalace, ve které jsou použité různé druhy skladování
Příklad instalace, ve které jsou použité různé druhy skladování
 

Potřebná kapacita

V článku Skladovací systémy z přímým přístupem k paletám, který se týká paletových regálů, jsou určené kapacity, jakých je možné dosáhnout v každém systému. Jak je vidět, vjezdový systém zajišťuje větší skladovací kapacitu, tzn. že v dostupném prostoru je možné umístit větší množství zboží.

Stojí za to se seznámit s informacemi, které jsou obsaženy v článku Kapacitní rozdíly mezi skladovacími systémy, protože ve vjezdových systémech se mohou vyskytnout velké rozdíly mezi skutečnou kapacitou a efektivní kapacitou s ohledem na velké množství volných paletových pozic v normálním pracovním režimu.

Kdežto paletové regály poskytují menší skutečnou kapacitu než vjezdové regály, nicméně tato kapacita se velmi blíží efektivní kapacitě, za podmínky že byl použit vhodný systém řízení, protože v typickém pracovním režimu zde nejsou prakticky žádná volná paletová místa.

Maximální efektivní kapacitu v paletovém skladu zaručuje systém, který spojuje nejlepší vlastnosti obou výše zmíněných variant: paletové regály na pohyblivých základnách. Pokud je použit správný systém řízení, umožňují takové regály velkou skutečnou kapacitu – podobnou kapacitě, kterou poskytují vjezdové systémy – a efektivní kapacitu, která se velmi blíží skutečné kapacitě.

Sklad společnosti, která se zabývá prodejem podlahových a obkládacích dlaždic

Sklad společnosti, která se zabývá prodejem podlahových a obkládacích dlaždic

 

Kromě využití dostupné plochy je třeba zohlednit také svislý prostor. Z toho důvodu, pokud to dovolují předpisy, stojí za to použít skladovací systémy, které využívají maximální výšku objektu nebo postavit vysoké, automatizované sklady (jak je to viditelné na výše uvedené ilustraci).

Potřebná rychlost

V mnoha případech je nutné provedení operace v nejkratším možném termínu, zvláště, pokud se jedná o velký nebo středně velký objekt. S tímto kritériem je přímo svázán počet nutných operací a tedy dodatečné náklady na každou provedenou operaci.

Pro určení času provedení každého úkolu je třeba vypočítat čas nutný k překonání vzdálenosti mezi počátečním bodem a polohou zboží a přidat k němu čas potřebný pro návrat, pokud se nejedná o spojený pohyb (využívá se přesun nutný pro odebrání zboží za účelem založení jiného zboží nebo naopak). V tom případě se jednotlivé časy měří samostatně.

Pokud jsou analyzovány různé operace, ukazuje se, že pro obsluhu paletizovaného zboží jsou nejdynamičtějším a nejrychlejším skladovacím systémem spádové regály a dále regály typu push-back. Nejrychlejší variantou jsou spádové gravitační regály a dále paletové regály. Ve středu se nacházejí řešení na pohyblivých základnách a také systémy s Pallet Shuttle, ale výsledek je závislý na počtu následných operací prováděných v každém koridoru.

Kdežto automatické sklady jsou rychlé, pokud je správně naplánováno programování úkolů.

Rozmanitost a druhy produktů

V tomto kritériu vychází adekvátnost zvoleného řešení z rozmanitosti referencí, počtu palet nebo kontejnerů na výrobek a také na době, kterou zboží leží na skladě.

Pokud je zboží skladováno na paletách a existuje mnoho referencí a málo palet pro každou z nich, jsou ideálním řešením statické paletové regály, ale jiným dobrým řešením je jejich umístění na pohyblivých základnách.

V opačném případě, tzn. když je málo referencí a mnoho palet pro každou z nich, je vhodný každý vjezdový systém. A pokud bude navíc zboží skladováno delší dobu bez změny polohy, je také vhodné použít vjezdové regály.

Pokud je zboží skladováno v kontejnerech nebo je volně loženo v jednotlivých lokalizacích, je možné použít skladovací řešení pro jednotlivé volně ložené zboží, ovšem kromě atypických výrobků.

Kromě výše uvedených předpokladů může být determinantem používaného systému také rotace. Pro výrobky A (velké spotřeby), které jsou skladované na paletách, je dobrý každý skladovací systém, ale především systém vjezdový. Obvykle jsou vjezdové regály používané pro výrobky A, ale je třeba zohlednit skutečnost, že pro provedení manévrů je zapotřebí víc času.

Pro výrobky B (střední spotřeby) jsou nejlepšími metodami paletové regály, regály typu push-back a také spádové regály s malou hloubkou.

Celkové náklady

Čtvrtým faktorem, který je třeba zohlednit při volbě daného skladovacího řešení, jsou náklady, které souvisí s jeho montáží a používáním. Konečným cílem je umožnit společnosti generovat zisk.

Aby byla společnost konkurenceschopná, musí být náklady na provádění operací co nejmenší. Je také třeba odhadnout dobu návratnosti investice (ROI), která by také měla být co nejkratší. Některé společnosti ze zásady nerealizují určité investice, pokud je doba návratnosti investice delší než tři roky.

V této souvislosti je ve většině případů zvoleno řešení, které zajistí konkurenceschopné ceny a kratší dobu návratnosti investice. Klient musí mít také k dispozici odpovídající finanční prostředky pro zvolené řešení.

Volba správného skladovacího systému, nejvhodnější pohyb zboží, způsob práce, volba lokalizace skladu atp. mají velký význam při financování skladu. Nicméně faktorem, který má největší vliv na toto kritérium, je řešení zvolené pro realizaci kompletace nebo přípravy objednávek.

Níže uvedená tabulka prezentuje schématické srovnání různých paletových řešení, ale jsou v ní uvedeny pouze ty faktory, které mohou mít největší vliv. Konečné bodové hodnocení slouží pouze pro měření výhod nebo nevýhod daného systému, ale neznamená to, že systém, který dostal nejvíc bodů, je vždy ten nejlepší. V každém případě je to nějaký systém, který bude vhodnější než jiný systém. Při zpracování tohoto srovnání nebyly zohledněny kompletační operace, ale pouze skladování palet, dostupnost a kapacita.

SROVNÁVACÍ TABULKA RŮZNÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMŮ
Skladovací systémy s přímým přístupem
 

Paletové
regály

Mobilní regály Paletové regály s dvojitou hloubkou Paletové regály s úzkými koridory Automatické paletové regály Automatické paletové regály s dvojitou hloubkou

Využití plochy

2 5 3 3 3 4

Využití
objemu

2 4 3 3 3 3
Přístup ke každé paletě 5 5 2 5 5 4(A)
Rychlost přístupu/efektivita
(počet pohybů za hodinu)
4 3 2(B) 3 5(C) 4(A)
Rotace stavu skladu 4(D) 4(D) 2(B) 4(D) 5 4(A)
FIFO FIFO FIFO (částečný) FIFO FIFO FIFO (částečný)
Výška poslední úrovně (m) 2 2 1 3 5 4
<10 <10 <8 <14 <45 <40
Šířka koridorů (m) 3 2 3 4 5 5
2,20/3,50 (E) 3,00/3,50 (E) 3,00 (E) 1,55/1,80(F) 1,55 1,55
Vstupní investice 4 (malá) 3 (střední) 4 (malá) 3 (střední) 2 (velká) 2 (velká)
Překládková zařízení (vozík)

·Vysokozdvižný
·S teleskopickými vidlicemi
·S protizávažím

·S teleskopickými vidlicemi
·S protizávažím

·S teleskopickými vidlicemi,
speciální

·Systémový trojstranný
·Systémový dvoustranný

·Zakladač ·Zakladač
Výhody (průměrné bodování)* 3,25 3,50 2,50 3,50 4,12 3,75

 

 

SROVNÁVACÍ TABULKA RŮZNÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMŮ
Systémy akumulačního skladování
 

Paletové regály
vjezdové

Push-back s vozíky Push-back s válečky Poloautomatický Pallet Shuttle Spádové regály s válečky

Pallet-Shuttle
s automatickým řešením

Spádové regály s válečky s automatickým řešením
Využití plochy 5 4 4 5 5 5 5

Využití
objemu

5 4 4 4 4 4 4
Přístup ke každé paletě 1 2 2 1 2 2 2
Rychlost přístupu/efektivita
(počet pohybů za hodinu)
2 3 3 3 4 4 5
Rotace stavu skladu 1 2 2 2 5 2 5
LIFO LIFO LIFO LIFO FIFO LIFO FIFO
Výška poslední úrovně (m) 2 1 1 2 3 3 4
<10 <7,5 <7,5 <10(E) <14(E) <40 <40(G)
Šířka koridorů (m) 2 2 2 2 3 4 4
3,00/3,50(H) 3,00/3,50(H) 3,00/3,50(H) 3,00/3,50(H) 1,80/3,50(H) 1,55 1,55
Vstupní investice 4 (malá) 3 (střední) 3 (střední) 3 (střední) 2 (velká) 2 (velká) 1 velmi velká)
Překládková zařízení (vozík)

·S teleskopickými vidlicemi
·S protizávažím

·S teleskopickými vidlicemi
·S protizávažím

·S teleskopickými vidlicemi
·S protizávažím

·S teleskopickými vidlicemi
·S protizávažím
·Systémový trojstranný

·S teleskopickými vidlicemi
·S protizávažím
·Systémový trojstranný

·Zakladač ·Zakladač
Výhody (průměrné bodování)* 2,75 2,62 2,62 2,75 3,50 3,40 3,75

BODOVÁNÍ: 1 (nízké) – 6 (velmi vysoké). Hodnoty ve „Vstupní investici” byly obráceny. 
* Průměr získaný z osmi numerických proměnných. 

(A) S WMS a relokačním modulem.
(B) S WMS a zařízeními A-B-C může být větší.
(C) Naprogramovaná operace.
(D) S vhodným WMS.
(E) Závisí na vozíku.
(F) Záleží na tom, jestli je to systémový vozík dvoustranný nebo trojstranný.
(G) Je třeba nutně zajistit palety velmi dobré kvality.
(H) Záleží na vozíku a synchronizaci v koridoru.

Spojení kritérií

Často jsou stavěny objekty, v jejichž případě je zohledněno několik výše uvedených kritérií. Obvykle jsou také zaváděné různé skladovací systémy vhodné pro daný druh výrobku.
 

V článku Kombinované systémy je prezentováno několik příkladů, ve kterých byly spojeny paletové regály, regály na pohyblivých základnách, vjezdové regály, spádové systémy a také byly namontovány válečkové dopravníky za účelem zkrácení manévrovacích dob.

Spojení kritérií a skladových řešení umožňuje tvorbu výjimečných objektů, které jsou maximálně přizpůsobené konkrétním potřebám společností, jež je využívají.

Optimalizace kritérií v automatických skladech

Výše uvedené tabulky ukazují, že automatické skladovací systémy mají vliv na optimalizaci základních kritérií. Jejich jedinou vadou je vyšší vstupní investice, ale nabízejí mnoho výhod, jako jsou velká skladovací kapacita, větší konstrukční výška, ideální kontrola a řízení, vysoká efektivita příjmu a výdeje (plně automatizované), minimální požadavky na množství personálu, větší dostupnost výrobků, jednodušší rotace atd.

Sklad společnosti, která se zabývá distribucí kosmetických výrobků.

Sklad společnosti, která se zabývá distribucí kosmetických výrobků.

 

Automatické systémy mohou být používané buď pouze pro lokalizaci zboží nebo pro interní dopravu anebo pro oba tyto účely. Obvykle se objevuje ta druhá možnost, protože se velmi zvětšuje počet pohybů, které je možné vykonat a navíc operátoři se zabývají pouze nakládkou a vykládkou nákladních aut nebo kontejnerů.

V plně automatizovaných řešeních jsou v oblasti doků (nakládky a vykládky) montovány vhodné dopravníky. Tyto dopravníky jsou většinou přizpůsobené pro práci s paletovými vozíky. Tento systém je používaný v oblasti příjmu a výdeje, ale v případě příjmu je nutné vytvoření stanovišť pro kontrolu rozměrů a palet z důvodu zajištění efektivní činnosti automatických strojů a zařízení.

Vstup na kontrolní stanoviště v automatickém skladu Automatický sklad
Vstup na kontrolní stanoviště v automatickém skladu. Automatický sklad
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: