Co je to sklad?

Co je to sklad? Sklad je objekt, který spolu se skladovacími a překládkovými zařízeními, personálem a řídicími prostředky umožňuje regulaci rozdílů mezi pohybem přijímaného zboží (dodávaného dodavateli, výrobními závody atp.) a pohybem vydávaného zboží (zboží odesílané do výroby, na prodej apod.). Tyto pohyby jsou často nekoordinované, což je jedním z důvodů, proč je nutné definovat optimální skladovací proces.

Sklad chlazených a mražených potravinářských výrobků

Sklad chlazených a mražených potravinářských výrobků

Klasifikace a druhy skladů

Někdy může typ podnikání dané společnosti vyžadovat použití ne jednoho, ale několika druhů skladů: na suroviny, polotovary, hotové výrobky atp. Poloha všech těchto skladů je závislá na konkrétních požadavcích na jejich funkci a také na omezeních nebo možnostech každé lokalizace a jejího okolí.

Nejlepším způsobem klasifikace jednotlivých (v současné době existujících) skladů je jejich rozdělení podle společných vlastností. Tyto je možné určit na základě druhu skladovaného výrobku, používané budovy, pohybu materiálů, lokalizace nebo stupně mechanizace, která je v objektu používaná.

V závislosti na druhu výrobků rozlišujeme sklady, které se specializují na materiálové svitky, hořlavé materiály, profily, drobné materiály, náhradní díly, zboží podléhající rychlé zkáze a dokonce na sklady obecného použití.

Kritériem klasifikace může být také samotná budova. Rozlišujeme tedy sklady pod otevřeným nebem, skladovací haly, sklepy, sila nebo sklady, chladírenské sklady, samonosné sklady (regály jsou kostrou budovy) atd.

V závislosti na pohybu materiálů je možné rozdělit objekty na sklady určené pro suroviny, komponenty a polotovary, hotové výrobky, nepřímé sklady, sklady, distribuční sklady atd.

S ohledem na lokalizaci rozlišujeme sklady centrální, regionální a tranzitní. Zatímco s ohledem na mechanizaci rozlišujeme sklady na ruční, tradiční a automatické.

 

Jaké činnosti jsou prováděné ve skladu?

Činnosti prováděné ve skladu se týkají hlavně příjmu zboží, jeho kontroly, blízké dopravy (mezi jednotlivými zónami skladu), skladování, kompletace objednávek, konsolidace nákladů, odeslání zboží a také řízení a předávání informací o stavu skladové zásoby, pohybu, požadavcích atd.

 

Prvky skladu

Existuje mnoho faktorů, které je třeba zohlednit při návrhu skladu. Především je třeba zohlednit skladovaný výrobek, pohyb materiálů nebo výrobků, dostupný prostor pro skladování, skladovací zařízení, jako jsou skladovací regály a zařízení pro blízkou dopravu, lidský faktor (personál) a také systém řízení a politiku společnosti.

Na základě všech těchto prvků jsou shromažďována data, která mají vliv na různé aspekty objektu, a která je třeba brát do úvahy během jeho tvorby.

 

Z jakých částí se skládá sklad

Nejjednodušší sklad se obvykle skládá ze vstupně-výstupní brány, volné zóny pro manévrování a kontrolu, skladovací zóny, která je určená pro rozmístění materiálu, kanceláří a sociálního zázemí.

Návrh jednoduchého skladu, který se skládá ze: skladovací zóny, kanceláří a sociálního zázemí.

Návrh jednoduchého skladu, který se skládá ze: skladovací zóny, kanceláří a sociálního zázemí

 

Pokud začneme nejjednoduššími konfiguracemi, můžeme k nim přidávat další zóny, jako na příklad zónu příjmu materiálu, balení a konsolidace, odesílání, nabíjení akumulátorů do vozíků a také překládkové doky (prostory).

Rozšířená verze předchozího skladu, ke kterému byly přidány zóny pro příjem materiálů, balení, konsolidaci a odesílání.

Rozšířená verze předchozího skladu, ke kterému byly přidány zóny pro příjem materiálů, balení, konsolidaci a odesílání

 

Překládkové doky (prostory) ve skladu.

Překládkové doky (prostory) ve skladu.

 

Sklad může být také rozdělený na sektory v závislosti na skladovaném zboží nebo v souladu s pracovní procedurou. Další obrázek ukazuje příklad takového způsobu uspořádání:

1. Kancelářská a služební budova.

2. Překládkové doky (prostory).

3. Zóna pro příjem a kontrolu.

4. Zóna pro odesílání.

5. Sklad rychloobrátkových nebo velkorozměrových výrobků.

6. Kompletace rychloobrátkového zboží z palet.

7. Sklad výrobků atypických rozměrů.

8. Sklad středněobrátkových komponent.

9. Sklad rychloobrátkových komponent.

10. Sklad nízkoobrátkových komponent.

11. Sklad výrobků s vyšší hodnotou.

12. Zóna pro balení a konsolidaci.

 

Znázornění skladu rozděleného na sektory v souladu s pracovní procedurou a druhem skladovaného výrobku.

Znázornění skladu rozděleného na sektory v souladu s pracovní procedurou a druhem skladovaného výrobku.

 

Centrální sklad určený pro výrobu a distribuci mražených těst pro potravinářský průmysl.

Centrální sklad určený pro výrobu a distribuci mražených těst pro potravinářský průmysl.

Místnosti určené pro každou jednotlivou zónu musí být vhodné s ohledem na velikost pozemku pro budovu, nutné kapacity, prováděné operace, personál, požadované prostředky, materiálový pohyb a také možnost budoucího rozvoje.

Přizpůsobení návrhu zónám v objektu musí každopádně vyplývat z komplexní analýzy požadavků společnosti – která zohledňuje výše diskutované okruhy otázek – a také ze zkušeností dodavatele v oblasti zavádění logistických a skladovacích řešení.

Celá budova, tzn. její tvar, uspořádání a příjezdové komunikace musí být v souladu s konkrétními požadavky zákazníka. Nutné je také zohlednit možnost budoucího rozvoje. Sklad, který nemá možnost budoucího rozvoje, je chybou, pokud se tedy nejedná o dočasný objekt nebo takový, pro který je charakteristický statický rozvoj.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: