Vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky mají přímý vliv na volbu skladovacího řešení. Každý druh vozíku vyžaduje vhodnou šířku pracovního koridoru, a to určuje počet skladovacích regálů, který může být instalován, a také skladovací kapacitu objektu. Navíc, vysokozdvižné vozíky, s ohledem na svá technická omezení, určují také výšku regálů.

Vysokozdvižné vozíky umožňují efektivní průběh vnitřního pohybu zboží ve skladu tím, že spojují jeho různé oblasti – na příklad nákladový prostor se skladovacími regály nebo výrobní zónu se skladovací částí. V následujících článcích jsou popsány hlavní vlastnosti překládkových zařízení, která jsou nejčastěji používána ve skladech s malou nebo střední plochou.

Na trhu jsou dostupné různé modely vysokozdvižných vozíků, které můžeme rozdělit do tří skupin:

  • Vozíky, které nezvedají zboží: ruční paletové vozíky a elektrické paletové vozíky.
  • Vozíky, které zvedají zboží: zdvižné vozíky, vozíky s protizávažím, vysokozdvižné vozíky vysokého skladování, trojstranné vozíky,
  • Vozíky pro kompletaci objednávek.

Vysokozdvižné vozíky

Následující tabulka ukazuje srovnání jednotlivých zařízení pro zvedání a dopravu palet s ohledem na jejich technickou specifikaci.

Druh Výška zvedání Minimální šířka koridoru Princip činnosti Skladovací systém
Zdvižné vozíky 3,00–6,50 m 2,10–2,20 m Ruční

Paletový(1)
Spádový(2)

Tradiční vysokozdvižné vozíky (s protizávažím)

7,50 m 3,20–4,00 m Ruční

Paletový
Vjezdový
Spádový
Push-back 
Mobilní Movirack

Vysokozdvižné vozíky vysokého skladování Normální 8,50 m 2,70–2,80 m Ruční

Paletový(6)
Vjezdový
Spádový
Push-back
Mobilní Movirack

Vysoké 10,50 m 2,90–3,00 m Ruční
Trojstranné systémové vozíky 12,00 m 1,70–1,80 m

Ruční

 

Paletový(3)
Spádový(2)

Dvoustranné systémové vozíky 12,00 m 1,50–1,60 m Ruční

Paletový(3), (4) 
Spádový(2)

Zakladače 40,00 m 1,50–1,60 m Automatický

Paletový(4), (5)
Vjezdový(7)
Spádový(2)

 

Uvedené rozměry koridorů se týkají provedení s euro paletami obsluhovanými na úzké straně koridoru. Odhadované hodnoty.

Poznámky

(1) Palety musí být zvedané na straně otvoru bez spodních desek.

(2) Mohou být používané ve spádovém systému po přizpůsobení vstupu a výstupu regálů pomocí válečků.

(3) Tyto vozíky musí být vedené mechanicky (s použitím profilu v podlaze) nebo pomocí vodiče (vodič zabudovaný do podlahy).

(4) Palety nelze zakládat přímo z podlahy. Nutný je druhý tradiční vozík nebo vozík s teleskopickými vidlicemi pro zakládání a odebírání palety na výstupu z koridoru nebo mechanický systém přemísťování a zakládání (válečkový dopravník, řetězový pohon, vozíky atd.).

(5) Vedené seshora i zespodu. Některá zařízení jsou vedena pouze zespodu.

(6) Pokud jsou palety posouvány příčně nebo jsou širší než je rozteč mezi předními vodicími prvky vozíku, je třeba položit palety na těchto vodicích prvcích a zvýšit rozpětí výšky mezi podlahou a první zakládací úrovní na výšku podvozku zvětšenou o 20 cm.

(7) Pomocí kyvadlově pracujícího vozíku nebo rádiově řízeného vozíku.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key: