Dřevěné paletové bedny

Dřevěné paletové bedny jsou obvykle vyrobené ze základny, která se skládá z dřevěné euro palety, na které jsou umístěné dvě nebo více bočních sítí nebo stěn vyrobených ze dřeva.

Dřevěné paletové bedny

 

Příklady různých druhů dřevěných paletových beden používaných ve skladech.

 

Pokud je jako základna použitá euro paleta, dá se paletová bedna použít ve všech případech vyjmenovaných pro paletu typu 1. V případě jiných modelů paletových beden je nutný zvláštní přístup.

Druh paletové bedny je třeba volit pečlivě, se zvážením všech jejích vlastností a účelu použití. Například níže prezentované dřevěné paletové bedny mohou působit s ohledem na pevnost problémy v závislosti na zatížení a účelu použití.

 

Spodní vodítka dřevěných paletových beden mohou být příliš slabá a mít malou pevnost, protože jsou obvykle určená pro jednorázovou přepravu bez vracení.

Spodní vodítka dřevěných paletových beden mohou být příliš slabá a mít malou pevnost, protože jsou obvykle určená pro jednorázovou přepravu bez vracení.

Další články v této kapitole