Euro paleta (rozměry a vlastnosti)

Europaleta vznikla na základě potřeby normalizace (standardizace) použití palet za účelem lepšího využití dostupného prostoru. Konstrukční požadavky euro palety známé také jako EPAL, určuje evropská norma UNE-EN 13698-1, podle které musí mít rozměry této palety hodnotu 1200 x 800 mm. Hmotnost euro palety se pohybuje okolo 25 kg a její nosnost je v závislosti na rozložení nákladu od 1000 do 1500 kg. V případě euro palety, která bude nehybně stát na podkladu a bude pouze nosičem pro náklad bez jeho přemísťování, je její nosnost 4000 kg (tzv. statická nosnost).

Euro paleta má mnoho výhod. Může být používaná v libovolném skladovacím systému, ale především je vhodná pro použití v automatických skladech. Může být obsluhována pomocí libovolného vozíku nebo prostředku blízké přepravy bez jakýchkoliv omezení. Rozměry 1200 x 800 mm jsou navíc násobkem rozměrů standardních plastových skříňových paletových kontejnerů, což usnadňuje seskupování zboží a výrobků.

Rozměry euro palety

Rozměry 1200 x 800 mm jsou násobkem rozměrů standardních plastových skříňových paletových kontejnerů.

Standardizace také umožňuje sjednocení prostoru v nákladních vozidlech a námořních kontejnerech. Na ložnou plochu nákladních vozidel TIR se vejde 33 palet s rozměry 800 x 1200 mm, uložených tak, jak je to znázorněno na níže uvedených ilustracích.

Uložení palet na ložné ploše vozidla TIR

V námořních kontejnerech je kapacita menší, protože vnitřní rozměr těchto prvků je 2300 mm.

Uložení palet v námořním kontejneru

Uložení palet v námořním kontejneru.

Přínos je zřejmý, ale jaké požadavky musí splňovat palety, aby byly označeny za euro palety?

Euro palety to jsou palety typu 1 – s rozměry 800 x 1200 mm – vyrobené v souladu s požadavky, které se týkají kvality. Důležitým prvkem euro palet jsou zkosení ve čtyřech rozích a také ostré horní hrany fasetovaných vodicích opěrných desek, které usnadňují vytahování skladovaných palet.

 

Euro paleta je označována značkou EPAL

Nožička palety.

Vodici opěrná deska palety

Vodicí deska palety.

 

Konstrukce a rozměry euro palety

 

Tabulka prvků palety
P.č. Počet prvků Název prvku Rozměry (v mm)
1 2 Krajní přířez opěrné podlahy 1200 x 100 x 22
2 2 Krajní přířez ložné podlahy 1200 x 145 x 22
3 1 Střední přířez opěrné podlahy 1200 x 145 x 22
4 3 Svlak 800 x 145 x 22
5 1 Střední přířez ložné podlahy 1200 x 145 x 22
6 2 Vnitřní přířez ložné podlahy 1200 x 100 x 22
7 6 Špalík 145 x 100 x 78
8 3 Špalík 145 x 145 x 78
9 42 Vrut do dřeva s kuželovou hlavou
nebo hřebík se závitem
M 5.5 x 90
10 18 Vrut do dřeva s kuželovou hlavou nebo
hřebík se závitem
M 5.5 x 38

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: