Plastové palety

Plastové palety jsou vyráběny technikou vstřikového tvarování, která spočívá ve vstřikování změkčeného plastu do formy. Tento druh palet je ve skladech používán čím dál, tím častěji a má řadu výhod a nedostatků, které je odlišují od dřevěných a kovových palet.

První  výhodou je poloviční hmotnost plastové palety ve srovnání se dřevěnou paletou se stejnými vlastnostmi. Druhou výhodou je možnost snadného očištění tohoto druhu palet. Zvláštní význam to má zejména v potravinářském průmyslu. Je ale třeba mít na paměti skutečnost, že plastové palety, které mají komplikovaný tvar, je třeba pečlivě mechanicky očistit, protože mají mnoho těžko dostupných míst, ve kterých se snadno hromadí špína.

Tyto palety lze navíc vyrábět v různých barvách a tím pádem je přizpůsobit každému uživateli a umožnit tak lepší lokalizaci a kontrolu. Tyto palety jsou také zhruba desetkrát odolnější než dřevěné palety, protože nárazy, které vznikají během jejich používání, způsobují mnohem menší důsledky.

Největším nedostatkem plastových palet je jejich malá odolnost proti deformacím způsobeným přetížením a také vyšší pořizovací cena ve srovnání se dřevěnými paletami (v okamžiku vydání tohoto článku).

Pokud je paleta mokrá, existuje možnost jejího uklouznutí na vidlicích vozíků na spádových regálech a na mobilních regálech, což je zdrojem rizika pádu nebo nárazu.

Také je třeba věnovat zvláštní pozornost odolnosti takových palet. Druh plastu, jeho tloušťka, použité žebrování, konstrukční systém formy a vstřik mají vliv na jejich pevnost a tuhost.

S ohledem na použití splňují tyto palety konstrukční a rozměrová kritéria pro dřevěné palety (typu 1, 2 a 3) a mají identické použití.

Zde je několik příkladů:

Konstrukční systém těchto plastových palet je stejný jako v případě dřevěných euro palet. Neměly by působit žádné potíže, jedině že by neměly dostatečnou odolnost.

Konstrukční systém těchto plastových palet je stejný jako v případě dřevěných euro palet. Neměly by působit žádné potíže, jedině že by neměly dostatečnou odolnost.

Toto je plastová půlpaleta. Je třeba dodržovat stejná bezpečnostní opatření, jako v případě dřevěných půlpalet a věnovat pozornost odolnosti spodních nožiček.

Toto je plastová půlpaleta. Je třeba dodržovat stejná bezpečnostní opatření, jako v případě dřevěných půlpalet a věnovat pozornost odolnosti spodních nožiček.

Tento model plastové palety je velmi podobný typu 2 dřevěné palety, přičemž nožičky jsou umístěny na okrajích. Je třeba zohlednit omezení, která se týkají typu 2 dřevěné palety.

Tento model plastové palety je velmi podobný typu 2 dřevěné palety, přičemž nožičky jsou umístěné na okrajích. Je třeba zohlednit omezení, která se týkají typu 2 dřevěné palety.

Jiné plastové palety

Existují také jiné druhy plastových palet, které vyžadují zvláštní přístup a zvláštní pozornost, pokud budou ve skladu používány. Níže je uvedeno několik příkladů takových palet.

Příklady různých modelů plastových palet. Ilustrace díky laskavosti společnosti Disset

Příklady různých modelů plastových palet. Ilustrace díky laskavosti společnosti Disset.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: