Dřevěné palety

Dřevěné palety jsou nejčastěji vyráběny a používány jako jeden z pěti modelů, jež jsou prezentovány níže. Nejrozšířenějším druhem dřevěné palety je tzv. euro paleta s rozměry 1200 x 800 mm. Ale kromě ní jsou na trhu používány také jiné palety s rozměry 1200 x 1000 mm a 1200 x 1200 mm. V případě některých výrobků, zvláště těch s velkou spotřebou, jsou často používány dřevěné palety s rozměry 800 x 600 mm. Jsou nazývány půlpaletami, protože jejich rozměr je polovinou standardní euro palety.

Dřevěná paleta – typ 1

Je to nejčastěji používaný model a jako jediný může být používán ve všech skladovacích systémech, pod podmínkou, že nožičky (spodní podložky, na kterých je položena platforma s nákladem) se budou opírat kolmo na příčky regálů, podpůrné kolejnice nebo válečkové dopravníky, jak je to znázorněno na následující ilustraci.

Dřevěná paleta typu 1

Dřevěná paleta – typ 1

Rozměry dřevěné palety typu 1

 

 

Způsob, jakým je třeba skladovat dřevěnou paletu typu 1 na příčkách regálů.

 

V každém případě musí být tyto palety obsluhovány ze strany, ze které je to možné (v souladu s výše uvedenou ilustrací):

Strana A: skladování v tradičních a gravitačních regálech a v regálech push-back s válečky.

Strana B: skladování ve vjezdových regálech, regálech push-back s vozíky a regálech s kyvadlově se pohybujícími rádiově řízenými vozíky. V tradičních regálech je nutné použít příčky pro palety.

Tato paleta může být obsluhována libovolným vozíkem nebo překládkovým zařízením.
Jsou to optimální palety pro automatické sklady.
Je třeba věnovat zvláštní pozornost odpovídající kvalitě diskutovaného nosiče.
Existuje evropská norma která určuje způsob jejich provedení. Palety, které splňují tyto požadavky, se nazývají euro palety.
Ne všechny palety s rozměry 800 x 1200 mm jsou euro paletami. Označují se kulatou značkou s nápisem EUR uvnitř.
Palety s rozměry 1000 x 1200 mm a 1200 x 1200 mm, které jsou vyrobené v souladu s požadavky a v kvalitě euro palety, se nazývají „typu euro palety“.

 

 

Dřevěná paleta – typ 2
Použití tohoto modelu je v některých zemích poměrně rozšířené. Rozměry těchto palet jsou zpravidla 1000 x 1200 mm.
Používané jsou zejména v tradičních, vjezdových, push-back regálech s vozíky a v regálech s kyvadlově se pohybujícím rádiově řízeným vozíkem.
Mohou být problematické v gravitačních systémech a také v systémech push-back s válečky.
Nejsou ideálně přizpůsobené pro použití v zakladačích nebo dvojstranných stohovacích vozících, jedině že by byly zvedány zespodu.
Nejsou vhodné pro obsluhu pomocí paletizátorů.
Nejsou doporučené pro použití s automatickými válečkovými dopravníky. Ale zato mohou být používané s automatickými řetězovými dopravníky.
 
Dřevěná paleta typu 2

Dřevěná paleta – typ 2

Rozměry dřevěné palety typu 2

 

 
Dřevěná paleta – typ 3 a 4
Hodí se pro skladování ve vjezdových a tradiční regálech, regálech typu push-back s vozíky a regálech s kyvadlově se pohybujícím rádiově řízeným vozíkem. Nepoužívají se pro gravitační systémy ani pro systémy typu push-back s válečky.
 
Dřevěná paleta typu 3

 

Dřevěná paleta – typ 3

Rozměry dřevěné palety typu 3

 

 
Dřevěná paleta typu 4

Dřevěná paleta – typ 4

Rozměry dřevěné palety typu 4

 

 

Při skladování v tradičních regálech je třeba na okrajích postupovat opatrně, protože mohou nastat dvě níže uvedené situace, které ohrožují bezpečnost a stav objektu nebo nákladu.

Paleta leží na příčce pouze částečně, takže může upadnout.

Paleta leží na příčce pouze částečně, takže může upadnout.

Příčka je velmi blízko u spodní desky. V okamžiku uchopování palety jí může vozík potlačit a zdeformovat tak příčku.

Příčka je velmi blízko u spodní desky. V okamžiku uchopování palety jí může vozík potlačit a zdeformovat tak příčku.

 

 
Dřevěná paleta – typ 5A a 5B.
Tyto platformy jsou nazývány půlpaletami, protože jejich rozměry jsou polovinou rozměrů palety 1200 x 800 m.
Běžně se používají v sektoru distribuce výrobků s velkou spotřebou, protože zjednodušují dávkování množství vhodného pro jejich prodej. Díky svým rozměrům se navíc ideálně hodí pro obsluhu v maloobchodě (například v supermarketech).
Jsou ekvivalentem poloviny euro palety.
Aby je bylo možné skladovat v tradičních regálech, je třeba na příčkách umístit dodatečnou příčku nebo podpěru.
Pouze paleta typu 5A může být skladována ve spádových regálech, ale jen za určitých podmínek.
Pro jiná použití je nutné tyto palety ukládat po dvojicích na obyčejných euro paletách s rozměry 1200 x 800 mm (v takovém případě jsou spodní palety nazývány podřadnými paletami).
Obsluhovat je může bez omezení libovolný vozík, ale je třeba zohlednit rozměry vidlic.
Pokud nejsou půlpalety používané s podřadnými paletami, musí být automatické dopravníky odpovídajícím způsobem přizpůsobeny k jejich přepravě: musí mít víc válečků než standardní automatické dopravníky nebo musí mít čtyři řetězy.
 
Dřevěná paleta typu 5A

Dřevěná paleta – typ 5A

Rozměry dřevěné palety typu 5A

 

 
Dřevěná paleta typu 5A s nákladem

 

 
Dřevěná paleta typu 5B

Dřevěná paleta – typ 5B

Rozměry dřevěné palety typu 5B

 

 
Dřevěná paleta typu 5B s nákladem

 

Jiné palety
V široké nabídce dřevěných palet jsou výše uvedené modely používané nejčastěji.
Přestože mají rozměry velmi podobné rozměrům euro palety, jsou tyto platformy vyráběny za dodržování jiných podmínek, což může způsobit nevhodnou pevnost.
S rozvojem logistického odvětví byly definovány podrobné podmínky, které se týkají konstrukce a parametrů palety, které měly být používány v mezinárodním měřítku. Jako výsledek této normalizace vznikla euro paleta, která je používaná jako základní a hlavní platforma pro skladování a přepravu zboží.
Na trhu je dostupných mnoho jiných nosičů než jsou nosiče typu 1, 2 a 3 (jak s ohledem na rozměry, tak na konstrukci). Všechny jiné platformy jsou problematické pro skladování v regálech nebo obsluhu některými zařízeními pro blízkou dopravu, a proto vyžadují zvláštní zacházení nebo použití přídavných prvků v regálech.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat platformám pro jednorázové použití nebo jednorázovým paletám, které s ohledem na svoji tloušťku nebo kvalitu použitého dřeva nejsou vhodné pro přímé skladování v regálech.

 

Níže jsou prezentovány některé palety, které mohou být problematické.

 
Lisovaná dřevotřísková paleta

Lisovaná dřevotřísková paleta.

Se dvěma vstupy, oboustranná, otočná.

Se dvěma vstupy, oboustranná, otočná.

 
Se čtyřmi vstupy, oboustranná, otočná

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, otočná.

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, není otočná (na jedno použití)

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, není otočná (na jedno použití).

 
Se čtyřmi vstupy, oboustranná, není otočná (na jedno použití).

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, není otočná (na jedno použití).

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, není otočná.

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, není otočná.

 
Se dvěma vstupy, jednostranná, není otočná

Se dvěma vstupy, jednostranná, není otočná.

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, otočná.

Se čtyřmi vstupy, oboustranná, otočná.

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: