Spojování výrobků do větších nákladových jednotek

Existují výrobky, na které se nevztahují fyzická omezení v obsluze (například zboží dodávané jako volně ložené), a které tím pádem mohou být spojované do různých, větších nákladových jednotek. Tato vlastnost zaručuje především úsporu při jejich překládání.

Jelikož jedním z hlavních cílů řízení zboží je snížení počtu pohybů na nezbytné minimum, doporučuje se a je výhodná tvorba co největších nákladových jednotek.

Problém ale spočívá v tom, že zatímco výroba těchto výrobků je často hromadná nebo ve velkých dávkách a dodávka probíhá v co možná největších nákladových jednotkách, tak jejich distribuce může být podřízená různým omezením, která souvisí s co nejvhodnějšími rozměry nákladů.

Obsluha větších nákladových jednotek obvykle nepochybně zjednodušuje skladování. Velmi často se ale stává, že výrobky přijaté do skladu v podobě určitého nákladu jsou vydávané ve formě mnohem menších jednotek.

Jedním ze způsobů sjednocení obou těchto kritérií je vytvoření malé nákladové jednotky, kterou bude možné individuálně obsluhovat a současně bude také vhodná pro obsluhu po spojení, což umožňuje snižovat náklady.

Z výše uvedených důvodů je nutné zvážení všech prvků systému obsluhy výrobků z celkového hlediska, a proto je třeba především podrobně analyzovat pevnost a stabilitu nákladů.

Paleta Kontejner
Paleta Kontejner

Palety a kontejnery: obecné poznámky

Jedním z klíčových prvků, který se týká nákladových jednotek, je nosič, který zjednodušuje spojování skladovaných výrobků.

Palety se skládají ze základny, na které je ukládáno zboží, a kontejnery jsou obaly určené pro umísťování nákladu dovnitř. Oba tyto nosiče jsou pomocnými prostředky, které jsou určeny pro vytváření, přenášení a skladování nákladových jednotek a výrobků.

Těmto prvkům je nutné věnovat zvláštní pozornost, protože jejich tvary, rozměry, pevnost a materiály (ze kterých jsou vyrobeny) nejsou vždy vhodné pro různé skladovací systémy nebo vyžadují další nářadí nebo příslušenství, které zjednodušuje umístění nosičů na regály. Vlastnosti nosičů mají navíc také vliv na překládková zařízení a jejich obsluhu.

Tato příručka obsahuje přehled nejtypičtějších forem palet a kontejnerů. Je také třeba mít na paměti atypické modely, jejichž tvar, rozměry a materiály musí být známy před zahájením navrhování objektu.

Konstrukce, rozměry a kvalita palet a kontejnerů, stejně jako rozměry nákladu, jeho uložení atd. jsou faktory, které mají přímý vliv na řešení, které je nabídnuto v návrhu skladu.

Správné vyhodnocení údajů týkajících se nákladové jednotky, v tomto případě palety nebo kontejneru, je nezbytné pro zvolení správného logistického řešení, které v každém ohledu splní konkrétní požadavky zákazníka a zaručí bezproblémovou práci.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: