Vysokozdvižné vozíky výškového skladování - retraky

Retraky jsou elektrická zařízení, která umožňují přemísťování a také otáčení a zvedání nákladu, a to vysunutím sloupu. Tímto způsobem je sloup vysunován směrem k těžišti zařízení.

Tato vlastnost způsobuje, že retraky mají tu výhodu oproti vozíkům s protizávažím, že jsou lehčí než ony, mohou pracovat v užších pracovních koridorech (±2700 mm) a jsou efektivnější.

Sloupy a vidlice jsou podobné jako u vozíků s protizávažím. Pro vyložení nebo naložení palety ze skladovacích regálů musí být zařízení vystředěno před nákladovou jednotkou a sloup se vysunuje směrem ven, což usnadňuje manévrování. Některé vozíky mohou zvednout náklad do výšky přes 10 m, přičemž na nejvyšších úrovních je možné pro usnadnění manévrů použít pomocná zařízení.

S ohledem na všechny výše uvedené výhody jsou tato zařízení v současné době nejčastěji používána pro práci ve skladech.

Retraky jsou nejčastěji používány pro práci ve skladech.                                  Některé retraky mohou zvednout náklad do výšky přes 10 metrů  
Retraky jsou nejčastěji používány pro práci ve skladech. Ilustrace díky laskavosti společnosti Toyota.   Některé retraky mohou zvednout náklad do výšky přes 10 metrů.  
 
 
Retraky
Retraky. Fotografie díky laskavosti společnosti Toyota.

 

Retraky jsou vybaveny podpůrnými rameny, na kterých jsou osazená přední kola. Palety s rozměry 800 x 1200 mm, které jsou zvedány ze strany s délkou 800 mm, se vměstnají mezi podpůrná ramena, díky čemuž je možné maximálně využít výšku regálů.

Retrak s paletou mezi podpůrnými rameny - uvnitř podvozku

Retrak s paletou mezi podpůrnými rameny - uvnitř podvozku.

 

Pokud jsou palety širší nebo jsou zvedány z delší strany, může se vozík pohybovat pouze, když je paleta zvednutá nad kola. V souvislosti s tím je nutné buď použít širší koridory, díky čemuž se nezmenšuje kapacita regálů, anebo zvýšit odstup mezi vrchní částí palety, která je položená na podlaze, a první nosnou příčkou regálu (aby do ní operátor nenarazil), což způsobí určitou ztrátu výšky v místě lokalizace. Při navrhování skladu je třeba všechny tyto faktory zohlednit.

 

Retrak s paletou na podvozku

 

Retrak s paletou na podvozku.

1. Výška podvozku + 200 mm.
2. Výška podvozku.
3. První úroveň zatížení.
4. Minimální odstup 50 mm.
5. Výška palety + výška podvozku + minimální odstup 100 mm.

 

Existuje druh retraků, ve kterých je sloup pevný (nevysunuje se) a pouze vidlice se vysunují do polohy, která umožňuje vyjmutí nebo odložení palety. Umožňuje to systém podobný pantografu.

Retrak, který má vidlice vysunované pomocí pohyblivého prvku (fotografie díky laskavosti společnosti Crown).

Retrak, který má vidlice vysunované pomocí pohyblivého prvku (fotografie díky laskavosti společnosti Crown).

 

I když jsou ve skladech používány méně často, jsou také dobrým řešením a jejich použití je podobné, jako u tradičních retraků.

Fotografie retraku pro regály s dvojitou hloubkou, který je používán ve skladu potravin s velkou spotřebou                                                                  Fotografie retraku s bočním nakládáním ve skladu kovových profilů
Fotografie retraku pro regály s dvojitou hloubkou, který je používán ve skladu potravin s velkou spotřebou.   Fotografie retraku s bočním nakládáním ve skladu kovových profilů.
 

Retraky pro obsluhu regálů s dvojitou hloubkou

V prodeji jsou dostupné retraky, které obsluhují regály s dvojitou hloubkou. Tyto modely mají pohyblivý sloup a také pohyblivé vidlice, což umožňuje přistup k paletě ve druhé řadě.

Retraky s dvojitou hloubkou umožňují značné navýšení skladovací kapacity.

Jejich základním nedostatkem je skutečnost, že používání těchto zařízení způsobuje ztrátu přístupu a také, že jsou to zařízení, která jsou omezená s ohledem na obsluhované zatížení a výšku zdvihu, jaké mohou dosáhnout.

Retraky s bočním nakládáním

Tyto vozíky vznikly jako důsledek rozvoje tradičních retraků, ke kterým byl přidán systém, pomocí něhož se mohou kola otáčet o 90 °. Umožňuje to posunout se do boku i dopředu. I když tyto vozíky mohou obsluhovat palety, jsou ideální pro dlouhé náklady, takové jako palety nebo balíky s velkými rozměry, profily, trubky apod.

Retraky s bočním nakládáním

Retraky s bočním nakládáním (ilustrace díky laskavosti společnosti Toyota).

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: