Zdvižné vozíky

Zdvižné vozíky jsou zařízení, jejichž funkčnost je výsledkem přidání funkce zvedání paletovým vozíkům. Spodní vidlice (na horní levé ilustraci umístěné na další straně jsou označeny žlutě) se vkládají pod palety, takže spodní desky palet musí být uloženy vždy ve směru vkládání, a ne příčně, protože by se v okamžiku zvedání zlomily.

Zdvižné vozíky mají elektrický pohon a na trhu jsou modely obsluhované pěšky nebo modely obsluhované řidičem, který stojí na stupátku nebo sedí na sedátku.

Zdvižné vozíky obsluhované pěšky   Zdvižné vozíky obsluhované řidičem
Zdvižné vozíky obsluhované pěšky   Zdvižné vozíky obsluhované řidičem
 

Poznámky ke zdvižným vozíkům

Stejně jako paletové vozíky jsou zdvižné vozíky univerzálními zařízeními, ale je třeba zohlednit jejich omezení. Jsou optimální pouze v případě, že se jedná o malý počet pohybů.

Je třeba mít na paměti, že výška zvedání těchto překládkových zařízení nepřesahuje 3 m v případě modelů obsluhovaných pěšky a 6 m v případě modelů obsluhovaných řidičem.

Některé druhy zdvižných vozíků jsou vybaveny bočními stabilizátory, které se aktivují při překročení určité výšky zvedání vidlic.

Také je třeba mít na paměti, že u zdvižných vozíků je sloup (tedy svislý prvek, podél kterého ze zvedají a spouštějí vidlice) pevný, a v souvislosti s tím je nutné přizpůsobení některých regálů např. gravitačních regálů (vybavených válečky) k práci s těmito zařízeními.

Gravitační regály musí být přizpůsobeny k práci se zdvižnými vozíky

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: