Vozíky s protizávažím

Vozíky s protizávažím vděčí za svůj název velkému kovovému protizávaží, které se nachází v zadní části zařízení. Tyto vozíky převážejí náklad před opěrným bodem. Jeho činnost vychází z principu funkce páky první třídy, ve které může pracovní síla zvednout tíhu zátěže za předpokladu, že se páka opírá v bodě mezi body působení sil, který nazýváme opěrným bodem.

Vozíky s protizávažím převážejí náklad před opěrným bodem (ilustrace díky laskavosti společnosti Toyota)

Vozíky s protizávažím převážejí náklad před opěrným bodem (ilustrace díky laskavosti společnosti Toyota).

V čelních vozících s protizávažím tvoří pracovní sílu celé zařízení, včetně podvozku s motorem, převodovky, hydraulického čerpadla a jiných řídicích prvků stroje. Pracovní tíhu tvoří také: protizávaží přišroubované k zadní části podvozku a také obě nápravy (přední náprava s pohonem a zadní řízená náprava). Sloup, držák vidlic a vidlice už stanoví tíhu zátěže, protože se nachází před středem přední nápravy, která je opěrným bodem. Tíhou zátěže jsou také prvky, které se nacházejí před opěrným bodem, např. přepravovaný náklad.

Proč je tak důležité pochopit, jakou roli hraje každý prvek v tomto systému páky? Protože rozměry zařízení, jeho hmotnost, protizávaží a jiné prvky určují jmenovité zatížení, jaké může vozík obsluhovat a zvedat. Na nosnost zařízení má navíc také vliv vzdálenost těžiště nákladu od sloupu. Čím větší je tato vzdálenost, tím menší je nosnost.

S ohledem na použití jsou čelní vozíky s protizávažím velmi rychlé a ideálně se hodí pro práci ve skladě i mimo něj, i když, vzhledem k jejich stavbě a návrhu, jsou zvlášť určené pro práci v exteriéru. Jsou to také zařízení vhodná pro nakládání nákladních vozidel, protože jim zepředu vyčnívají pouze vidlice.

V případě jejich použití ve skladu je třeba mít na paměti, že zvedací výška je omezena na 7,5 m a standardní pracovní koridor pro tato zařízení musí mít šířku od 3200 do 3500 mm.

 

Vozíky s protizávažím převážejí náklad před opěrným bodem (ilustrace díky laskavosti společnosti Toyota)

Vozíky s protizávažím převážejí náklad před opěrným bodem (ilustrace díky laskavosti společnosti Toyota).;

Ale šířka koridorů pro zařízení tohoto druhu může být velmi různá v závislosti na zatížení a konstrukci, takže někdy může být nutné použít koridory širší než 4000 mm. Z toho důvodu je třeba vždy volit pro každý objekt to nejvhodnější řešení.

Jedním z hlavních rozdílů mezi jednotlivými druhy vozíků, které jsou dostupné v prodeji, jsou výše uvedené vlastnosti a také způsob jejich napájení. Existují elektrická zařízení napájená z akumulátoru. Existují také vozíky na plyn nebo naftu.

Rozdíly se také mohou týkat druhů sloupů, které mohou mít různou konstrukci v závislosti na zvedací výšce: dvojité sloupy se dvěma teleskopickými korpusy, které se vysouvají od začátku zvedání; dvojité sloupy s plným volným skokem, u kterých se teleskopický sloup vysouvá teprve po úplném zvednutí vidlic; trojité sloupy se třemi teleskopickými korpusy.

Poslední vlastností, která může být rozdílná pro jednotlivé modely, je používaný druh vidlic, protože některé vozíky s protizávažím jsou vybaveny vidlicemi se stavitelnou šířkou a také otočnými vidlicemi, pro zjednodušení manipulace při vyjmutí nebo odkládání palet.

Las carretillas contrapesadas son ideales para trabajar tanto dentro como fuera del almacén.

Vozík s protizávažím při práci ve skladu se spádovými regály.

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: