Automaticky řízená vozidla (AGV) a laserově řízená vozidla (LGV)

Automaticky řízená vozidla (AGV) a laserově řízená vozidla (LGV) jsou přepravní stroje podobné vysokozdvižným vozíkům, které se pomocí systému vodičového vedení nebo laserových signálů samostatně pohybují podél vyznačené nebo naprogramované dráhy.

Stroje pohybující se po dráze vyznačené pomocí systému vodičového vedení se nazývají automaticky řízená vozidla (nebo zkratkou AGV z anglického názvu – Automated Guided Vehicle). V podlaze skladu je umístěný vodič, který vyzařuje magnetické pole, které stroj přijímá. Vodič určuje dráhu, podél které se pohybují automaticky řízená vozidla (AGV).

Druhým systémem je laserové vedení. Zařízení vybavená tímto systémem se nazývají laserově řízená vozidla (nebo zkratkou LGV z anglického názvu – Laser Guided Vehicle). Tyto prvky vysílají laserový signál, který se odráží od odrazových ploch umístěných v místech, jež se nacházejí nejblíž dráhy, a dále je čten zařízením. Časový rozdíl mezi odesláním laserového signálu a příjmem odraženého svazku paprsků je vypočítáván procesorem, který je namontován ve vozidle, díky čemuž je možné kdykoliv zkontrolovat, jaká je vzdálenost vozidla od kontrolních bodů a určit jeho polohu. Na základě této informace provádějí laserově řízená vozidla (LGV) samostatně korekce dráhy nezbytné pro jízdu po určené dráze. Programování a modifikace drah jsou z technického hlediska velmi jednoduché.

Některá vozidla jsou vybavená zvedacím mechanismem a různými druhy vidlic pro obsluhu palet nebo balíků. Na trhu jsou dostupné také modely AGV a LGV speciálně navržené pro dopravu palet, skříňových kontejnerů, materiálových svitků a velkorozměrových nákladů .

Použití těchto vozidel je velmi pohodlné za účelem propojení vzdálených míst přiměřenou rychlostí a bez překážek. Je třeba mít také na paměti, že místa zastavení (stažení a vykládka materiálu) musí být nutně vybavena válečkovými nebo řetězovými dopravníky nebo jinými zařízeními, která jsou schopna přenést náklad a zajistit spojení s jinými místy v objektu.

 

Ilustrace díky laskavosti společnosti Asti.   Logistické a překládkové centrum zpracování ryb.

Ilustrace díky laskavosti společnosti Asti.

 

Ilustrace díky laskavosti společnosti Artisteril.

     
Ilustrace díky laskavosti společnosti Artisteril.   Logistické a překládkové centrum zpracování ryb.

Ilustrace díky laskavosti společnosti Artisteril.

 

Logistické a překládkové centrum zpracování ryb.

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: