Systémové trojstranné vozíky a systémové dvoustranné vozíky

Systémové trojstranné vozíky a systémové dvoustranné vozíky jsou zařízení, která se hodí pro práci v úzkých koridorech (mezi 1500 a 1800 mm), což významně zvyšuje skladovací kapacitu. Tyto vozíky mohou dosahovat výšky zvedání nákladu přes 14 m.

Mají ale určitá omezení, která je třeba zohlednit. Zaprvé vyžadují velmi dobrou vodorovnost podlahy skladu, po které se pohybují. Musí být také vedené pomocí profilů namontovaných podél obou stran koridoru, případně vodičem nebo laserem, podobně jako automaticky (AGV) a laserově (LGV) řízená vozidla.

Naopak jednou z výhod systémových vozíků je skutečnost, že se nemusí v koridoru otáčet, protože pohyb nutný pro vybrání nebo uložení palet provádějí vidlice. Proto jsou tato zařízení určená pro práci v koridorech ve skladech. Kromě této oblasti jsou manévry pomalé, a proto je nutná optimalizace pohybů.

Jako pomocné prvky jsou obvykle používané vozíky nebo dopravníky, které odebírají nebo dopravují palety z nebo do přední zóny skladovacích regálů, díky čemuž nemusí stohovací vozíky vyjíždět z koridoru.

U systémových trojstranných vozíků se hlavice vidlic otáčí okolo vlastní osy a může odebírat nebo ukládat náklady na obou stranách koridoru a také zepředu. Tyto vozíky mohou palety ukládat také přímo na podlaze.

Systémový dvoustranný vozík má teleskopické vidlice a jsou namontované na tzv. zdvižném vozíku. Na rozdíl od systémových trojstranných vozíků nemohou tato zařízení ukládat palety na podlahu ani zepředu koridoru, ale jejich výhoda spočívá v tom, že mohou pracovat v ještě užším koridoru a provádět větší počet cyklů.

 

 

Systémový trojstranný vozík s pohyblivou kabinou operátora. Systémový dvoustranný vozík s pevnou kabinou operátora.
Systémový trojstranný vozík s pohyblivou kabinou operátora. Systémový dvoustranný vozík s pevnou kabinou operátora.
 

Systémový vozík má kabinu, ve které sedí operátor. Pokud je kabina uchycena ke korpusu zařízení, jedná se o vozík s pevnou kabinou operátora (man-down). Pokud se ale kabina zvedá s vidlicemi, jedná se o vozík s pohyblivou kabinou operátora (man-up). Ten druhý systém je také nazýván combi, protože umožňuje operátorovi spojit operaci obsluhy palet s kompletací objednávek.

 

Systémový vozík s pevnou kabinou operátora (man-down).   Systémový vozík s pohyblivou kabinou operátora (man-up, typ combi)   Systémový vozík ve skladu stavebních strojů a nářadí.
Systémový vozík s pevnou kabinou operátora (man-down).              Systémový vozík s pohyblivou kabinou operátora (man-up, typ combi)               Systémový vozík ve skladu stavebních strojů a nářadí.
 

Systémové trojstranné vozíky s pohyblivou kabinou operátora typu combi

Jejich konfigurace je velmi podobná konfiguraci popsané pro vozíky pro kompletaci objednávek na střední a vysoké úrovni. Jediný rozdíl spočívá v tom, že místo jednoduchých vidlic přichycených k plošině pohybující se podél druhého sloupu mají tyto vozíky otáčecí hlavici vybavenou opravdovými nákladovými vidlicemi.

Tato hlavice s vidlicemi umožňuje vozíku odebírat a ukládat palety na obou stranách koridoru. Takže tento vozík může vykonávat obě funkce, tzn. kompletaci objednávek i skladování nebo doplňování nákladových jednotek. Trojstranné vozíky typu combi mají nad kompletačními vozíky tu převahu, že mohou dosahovat výšek až 14 m.

 

Systémy vedení

Systémové vozíky musí být vedené pomocí profilů (mechanické vedení) nebo vodičů. Níže jsou představeny nejčastěji používané varianty.

Systém vedení s profilem LPN 50

 

Systém vedení s profilem LPN 50
Palety jsou uloženy přímo na podlaze. „L“ profil ukotvený k podlaze plní funkci vedení.

 
Systém vedení s profilem UPN 100

 

Systém vedení s profilem UPN 100
Palety jsou uloženy na profilech položených na podlaze nebo na nosných příčkách. „U“ profil ukotvený k podlaze plní funkci vedení.

 
Systém vedení s profilem UPN 100, který tvoří „ostrůvek“

 

Systém vedení s profilem UPN 100, který tvoří „ostrůvek“
Prostor mezi vedením obou koridorů se vyplňuje betonem, který vytváří „ostrůvek“, na němž jsou osazeny regály.

 
Při vstupu do koridoru s mechanickým systémem vedení je třeba pro zjednodušení vystředění zařízení osadit naváděcí vstupní profily s otvorem.

 

Při vstupu do koridoru s mechanickým systémem vedení je třeba pro zjednodušení vystředění zařízení osadit naváděcí vstupní profily s otvorem.

 
Systém vedení s vodičem

 

Systém vedení s vodičem

Vodič umístěný v podlaze tvoří magnetické pole, které je detekováno zařízením a plní tak funkci vedení. Pokud je používán systém vedení laserem,

není vodič umístěn v podlaze. Poloha reflektorů umožňuje bezpečnou jízdu.

 
 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: