Vozíky pro kompletaci objednávek

Vozíky pro kompletaci objednávek se vyvinuly jako důsledek rozvoje paletových vozíků a elektrických zdvižných vozíků. Jsou speciálně přizpůsobeny pro kompletaci objednávek, protože operátor má z jedné strany přístup k řídicím tlačítkům zařízení a z druhé strany k paletě nebo nákladu, což zrychluje operace vyzvedávání zboží.

Některé vozíky pro kompletaci pracují na úrovni podlahy, jiné umožňují zvedání. V obou případech mají tři základní vlastnosti.

  1. Zaprvé musí být na paletovém vozíku místo pro operátora, a proto je korpus zařízení oddělen od nákladových vidlic. V tomto místě se nachází malá podesta pro operátora.

  2. Zadruhé, aby měl operátor v takové poloze přístup k řídicím tlačítkům, byla změněna konfigurace volantu, který byl otočen o 180 ° vůči poloze, v níž je namontován v tradičních paletových a zdvižných vozících.

  3. A konečně, s ohledem na účel použití těchto zařízení, je doporučené, ale není nutné, použití dlouhých vidlic s délkou od 1600 do 2400 mm, protože takové řešení umožňuje kompletaci současně dvou nebo tří objednávek..

Vozíky pro kompletaci objednávek ve skladu s kompletačními regály

Vozíky pro kompletaci objednávek ve skladu s kompletačními regály.

V prodeji je dostupná široká škála zařízení s velmi různými vlastnostmi, ale obecně je lze rozdělit na tři hlavní druhy.

Vozíky pro kompletaci objednávek na úrovni podlahy

Nejzákladnější variantou jsou vozíky pro kompletaci, které pracují na úrovni podlahy. I když tyto vozíky umožňují pouze kompletaci objednávek zboží umístěného na první skladovací úrovni (regál, úroveň nad podlahou), jsou některé modely vybavené malou podestou, ze které operátor dosáhne na výše umístěná paletová místa. V zařízení je místo pro operátora. Standardně mohou kompletační vozíky přepravovat jednu nebo dvě palety, ale ty, které mají dlouhé vidlice, mohou současně obsluhovat dvě nebo tři palety.

 

Vozíky pro kompletaci objednávek na úrovni podlahyVozíky pro kompletaci objednávek na úrovni podlahy s podestou

Vozíky pro kompletaci objednávek na nízké úrovni

Druhým druhem jsou vozíky pro kompletaci na nízké úrovni. Jelikož operátoři musí často pracovat ve větší výšce, vznikla tato zařízení na základě vozíků, které pracují na úrovni podlahy.

U vozíků pro kompletaci objednávek na nízké úrovni existují dvě alternativy. V nejjednodušší z nich je vozík vybaven protiskluzovou podestou v horní části korpusu. Jelikož je korpus poměrně vysoký, je nutné mezi podestou pro operátora a horní podestou namontovat malý mezistupeň, který může být skládací.

Jiným, nákladnějším, řešením je použití elektrohydraulického zvedacího systému podesty, na které se operátor zvedá.

 

Vozíky pro kompletaci objednávek na nízké úrovni

 

Vozíky pro kompletaci objednávek na střední a vysoké úrovni

Vozíky pro kompletaci objednávek třetího druhu jsou schopné dosáhnout do středních a vyšších úrovní. Skládají se z korpusu, ve kterém je pohonný agregát, hydraulické čerpadlo, akumulátor a řídicí zařízení. Základna korpusu je spojená se dvěma podpěrnými patkami, které jsou vybaveny malými kolečky. S korpusem je také spojen zvedací sloup, podél kterého se zvedá a klesá kabina s operátorem.

Ke kabině může být uchycen pár vidlic. V takovém případě je zvedací výška omezena zvedací výškou podlahy kabiny operátora. Jinou možností je namontování vidlic na vozíku druhého zvedacího sloupu, který je spojen s kabinou, aby operátor mohl zvedat nebo spouštět náklad na úroveň, která pro něj bude nejpohodlnější pro provedení práce.

 

Vozíky pro kompletaci objednávek na střední a vysoké úrovni

 

Pracovní koridor nutný pro práci těchto zařízení může být ±1150 mm, v případě , že jsou palety obsluhovány zepředu a ±1500 mm, pokud jsou palety obsluhovány příčně. Maximální zvedací výška nejvyšších kompletačních vozíků je 10 nebo 11 m.

Alternativou pro vozíky pro kompletaci jsou trojstranné vozíky typu combi, které dosahují zvedací výšky přes 12 m.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: