Použití libovolně se pohybujících zařízení v samonosných skladech

Je možné postavit samonosné sklady, ve kterých je překládání prováděno libovolně se pohybujícími zařízeními (systémové trojstranné nebo dvoustranné vozíky, retraky).

Je ale třeba mít na paměti, že výška stohovacích vozíků nepřekračuje 15 m a výška retraků 10,5 m. Navíc jsou nutné širší koridory, než je to obvyklé u zakladačů. Rovinnost podlahy musí být velmi precizní, zejména pokud jsou používané stohovací vozíky.

Důležitým faktorem je přítomnost zaměstnanců uvnitř regálů kvůli obsluze nákladu a provádění operací.

Přes výše uvedené podmínky je samonosný sklad obsluhovaný libovolně se pohybujícími zařízeními je dobrým a zajímavým řešením. Je to zvláštní konstrukce, protože nemá nosné sloupy, obvykle je levnější a má rychlejší montáž než systémy s tradičními budovami.

Samonosný mrazák obsluhovaný trojstrannými vozíky.

Samonosný mrazák obsluhovaný trojstrannými vozíky.

 

Podpora libovolně se pohybujících zařízení

Taková zařízení se opírají přímo na podlaze, ale pro rychlejší a bezpečnější práci v koridorech vyžadují stohovací vozíky systém vedení, který může být mechanický, s vodičem nebo laserový.

 

Systém vedení s profilem LPN 50   Systém vedení s profilem UPN 50

Systém vedení s profilem LPN 50

Palety jsou uloženy přímo na podlaze. „L“ profil ukotvený k podlaze plní funkci vedení.

 

Systém vedení s profilem UPN 50

Palety jsou uloženy na profilech položených na podlaze nebo na nosných příčkách. „U“ profil ukotvený k podlaze plní funkci vedení.

     
Systém vedení s profilem UPN 100, který tvoří „ostrůvek“   Systém vedení s vodičem

Systém vedení s profilem UPN 100, který tvoří „ostrůvek“

Prostor mezi vedením obou koridorů se vyplňuje betonem, který vytváří „ostrůvek“, na němž jsou osazeny regály.

 

Systém vedení s vodičem

Vodič umístěný v podlaze tvoří magnetické pole (detekované zařízením), které plní funkci vedení.

Rozestupy u libovolně se pohybujících zařízení

Rozestupy u libovolně se pohybujících zařízení jsou velmi podobné jako v případě cyklicky se pohybujících zařízeních. Je třeba ale mít na paměti, že způsob odebírání a ukládání nákladů používaný těmito zařízeními je mírně odlišný od způsobu, který používají cyklicky se pohybující zařízení.

V principu jsou libovolně se pohybující zařízení vybavena otočnou hlavicí, která umožňuje odebrání a uložení nákladu z levé i z pravé strany koridoru. Kdežto cyklicky se pohybující zařízení mají teleskopické hlavice.

Tato vlastnost je důvodem velmi rozdílných požadavků na potřebnou šířku koridoru. Za předpokladu používání euro palet s hloubkou 1200 mm musí mít trojstranný vozík k dispozici koridor s šířkou 1700 až 1900 mm v závislosti na požadované účinnosti zařízení. Kdežto zakladač potřebuje koridor široký pouhých 1500 do 1600 mm.

Při určování rozestupů ve skladu navrženém pro obsluhu trojstranným vozíkem je třeba zohlednit - ve vztahu k šířce koridoru - tři rozměry tzn. vzdálenost mezi hlavicemi profilů vedení (na přiložené ilustraci označenou písmenem A), vzdálenost mezi čelními plochami nákladů (B) a také vzdálenost mezi čely regálů (C).

Je třeba zohlednit také tolerance rovinnosti podlahy.

 

 

 

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: