Rovinnost povrchu skladu

Rovinnost povrchu skladu je zvláště důležitá pro zajištění správného přemísťování překládkových zařízení. Některá zatížení vyžadují velmi precizní rovinnost povrchu pro předcházení poškozením zařízení a co je důležitější, poškozením samotného objektu.

Nejčastěji se problémy vyskytují v situacích, kdy jsou používány systémové vozíky (trojstranné nebo dvojstranné) s ohledem na jejich velkou zvedací výšku a pracovní rychlost. U těchto zařízení je vodorovnost povrchu podlahy nesmírně důležitým faktorem, protože práce je prováděná při dodržení milimetrových tolerancí v koridorech mezi skladovacími regály. Jakákoliv nerovnost podlahy může způsobit dokonce minimální naklonění zařízení, které je ohrožením pro celý objekt.

Rovinnost povrchu skladu má vliv na zařízení, která v něm pracují

 

Vozíky v úzkých koridorech, které pracují na nerovné podlaze, se mohou houpat, a protože nemají žádný systém odpružení, je tento pohyb přenášen přímo na sloup. S ohledem na jeho značnou výšku  může dokonce jeden milimetr nerovnosti v základně způsobit na velké výšce několik centimetrů náklonu. A to může vést k nárazům do nákladů nebo regálů a také k jiným nebezpečím.

Navíc má tento náklon podstatný vliv na výškovou korekci polohy vidlic hlavice a působí riziko nárazu do vidlic v okamžiku jejich roztažení za účelem vyjmutí nebo uložení nákladu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a pro eliminaci jakéhokoliv nebezpečí nebo nehody, musí být vodorovnost povrchu podlahy v pracovní zóně zařízení pracujících v úzkých koridorech velmi precizní. Nestačí, že dodavatel zajistí správnou vodorovnost plochy. Zkušenost ukazuje, že je důležité předložení odpovídajícího certifikátu a dokonce tabulky vzorkování, která je vyplňována po provedení povrchu podlahy.

Kontrola vodorovnosti povrchu podlahy je náročná práce, která vyžaduje velké soustředění a použití velmi přesných optických přístrojů. Podlaha musí splňovat parametry, které se mění v závislosti na použitém skladovacím systému.

Správná kontrola odpovídající rovinnosti povrchu podlahy skladu je složitý úkol a její provedení je velmi náročná práce

Dodržení precizní rovinnosti plochy skladu je jedním z klíčových faktorů, který pomáhá předcházet poškozením zařízení.

 

Požadavky, které se týkají vodorovnosti, se liší v závislosti na třídě objektu: 100, 200, 300 nebo 400. Třída je určována podle určitých faktorů uvedených v normě kvality EN 15620. S ohledem na používaná překládková zařízení se skladovací systémy dělí následujícím způsobem:

 

Třída Druh koridoru Pro:
100 Velmi úzký Paletový regál s výškou do 18 m, s velmi úzkými koridory, obsluhovaný automaticky řízenými zakladači.
200 Velmi úzký Paletový regál s velmi úzkým koridorem, obsluhovaný automaticky řízenými zakladači vybavenými přídavným systémem polohování nákladových jednotek.
300 Velmi úzký Paletový regál s velmi úzkým koridorem, obsluhovaný pouze vozíky, které se v koridoru nemusí otáčet za účelem uložení nebo vyzvednutí jednotek. Tyto vozíky jsou řízené podél koridoru mechanickými nebo indukčními vedeními.
300A   Operátor se přemísťuje nahoru nebo dolů společně s nákladovou jednotkou a může provádět ruční polohování výšky. Pokud se operátor nachází na úrovni podlahy, má k dispozici kamerový CCTV nebo jiný podobný systém.
300B   Operátor je vždy na úrovni podlahy a nemá k dispozici systém typu CCTV.
400 Široký Paletový regál s úzkým koridorem, který je dostačující pro otočení se vozíků o 90 º za účelem provedení operace naložení a vyložení.
  Úzký Paletový regál s malým koridorem, který může být obsluhovaný pouze speciálními vozíky.

 

Před výkladem, který se bude týkat vodorovnosti podlahy, je třeba vysvětlit rozdíl mezi vodorovností a rovinností. K tomuto účelu použijeme následující ilustraci:

 

Výkres pro zobrazení rozdílu mezi vodorovností a rovinností povrchu podlahy skladu

 

1: Řez podlahou, která je vodorovná, ale není rovinná.

2: Řez podlahou, která je rovinná, ale není vodorovná.
X: Vzdálenost mezi dvěma pevnými body na vodorovné podlaze (například 3 m).
E: Rozdíl výšek mezi dvěma pevnými body, jejichž vzdálenost je 3 m.

 

„3m síť”, o které je řeč v další části znamená množinu bodů na ploše, jejichž vzdálenost je 3 m ve směrech kolmých na budovu.

 

Požadavky na podlahu třídy 400 (pro široký a úzký koridor)

Všechny body ve 3m síti musí být v rozmezí ±15 mm od vodorovné vztažné úrovně. V přiložené tabulce jsou znázorněné mezní hodnoty E (výškového rozdílu mezi dvěma body) v závislosti na použitém vozíku a na rozdílu úrovně horního regálu, který bude v tomto bodě postaven.

 

Druh vozíku Výška poslední úrovně Mezní hodnota E
Bez bočního posunu Víc než 13 metrů 2,25 mm
Bez bočního posunu Od 8 do 13 metrů 3,25 mm
Bez bočního posunu Do 8 metrů 4,00 mm
S bočním posunem Do 13 metrů 4,00 mm

 

Požadavky pro podlahu třídy 300 (velmi úzký koridor)

Objekty obsluhované vozíky s podlahami třídy 300 (velmi úzký koridor) musí splňovat velmi přísné požadavky, které se týkají vodorovnosti. Je třeba mít na paměti, že malé, dokonce milimetrové, naklonění povrchu může vést k centimetrovým nakloněním sloupu vozíku a také k riziku nehody.

Požadavky, které se týkají správné nivelace podlahy v objektech třídy 300, jsou určeny v normě EN 15620. Níže je přiložená tabulka, která ukazuje maximální hodnoty parametru Znaklonění, který ukazuje příčné naklonění koridoru mezi dvěma středy předních kol vozíku, a také E, který určuje rozdíl úrovní mezi dvěma sousedními body, jež jsou vzdálené 3 m od sebe.

 

Výška poslední úrovně Mezní hodnota Znachylenie Mezní hodnota E
Víc než 13 m 1,30 mm 3,25 mm
Od 8 do 13 m 2,00 mm 3,25 mm
Do 8 m 2,50 mm 3,25 mm

 

Všechny body podlahy musí být v rozmezí ±15 mm od vodorovné vztažné úrovně.

 

Požadavky, které se týkají podlahy třídy 100 a 200 (velmi úzký koridor)

Pro třídy 100 a 200, i když jsou to objekty s velmi úzkými koridory, nejsou požadavky, které se týkají vodorovnosti podlahy, tak přísné, jako v případě třídy 300, protože zakladač nejezdí po povrchu, ale po vodicí kolejnici.

V souladu s normou EN 15620 jsou požadavky, které se týkají vodorovnosti terénu, následující:

Délka koridoru Vodorovnost vůči vodorovné vztažné úrovni.
Do 150 m +/-15 mm
250 m +/-20 mm

 

Pro koridory s délkou mezi 150 a 250 m je možné lineárně interpolovat.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: