Stěny a střecha samonosných skladů

Objekty tohoto druhu se skládají z povrchu, na kterém je umístěna ocelová konstrukce (regály), mezi kterými jezdí kyvadlově pracující zařízení nebo taková, která se pohybují libovolně, bez žádných omezení. To jsou nejdůležitější prvky interiéru samonosných skladů, chráněné dvěma prvky, které tvoří stavbu skladu: střechou a stěnami.

  • Střechy takových skladů jsou často provedené z ocelových panelů přišroubovaných nebo přivařených ke kostře, která je uchycená k vrchní části regálů. Kostra může mít jednospádovou, sedlovou nebo dokonce plochou konstrukci, v závislosti na klimatických podmínkách charakteristických pro dané místo.

  • Stěny skladu jsou obvykle provedené z panelů uchycených některým ze tří způsobů: přímo ke konstrukci regálů, pomocí nepřímé kostry spojené s touto konstrukcí nebo jako panely, které jsou uchycené k samostatné kostře.

Také je možné sklad obestavět do určité výšky betonovou stěnou. Takové řešení je často používané u objektů, které ke skladu přiléhají a jsou používané pro další obsluhu skladu.

Volba určitého systému musí být provedena na základě různých faktorů, jako jsou výška budovy, typická síla větru v daném místě, tepelné a klimatické podmínky, které jsou pro danou oblast typické a také používaný krycí materiál. U samonosných skladů existují ještě jiná hlediska týkající se konstrukce a stavby objektu, ale ta se týkají spíše architektury než průmyslového návrhu a vybočují mimo rámec této publikace.

Spojované konstrukční systémy

V takovýchto samonosných systémech jsou často stavěny pouze objekty určené pro skladování, které jsou nazývány sily. Přilehlé zóny, jako jsou příjem materiálů, odesílání, kompletace objednávek atd., jsou obvykle umístěné v tradičních stavbách s malou výškou, které se nacházejí u sila.

Takové řešení umožňuje omezit náklady, protože objem tradiční konstrukce je omezen na nezbytnou velikost.

Střecha a stěny samonosného skladu

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: