Tolerance skladovacích regálů

Vodorovnost nemá vliv pouze na zařízení, ale také na skladovací regály, které mají určitou úroveň tolerance. Tyto konstrukce musí mít určité odstupy jak po montáži, tak před jejich naložením. Norma ČSN EN 15620 tyto přípustné parametry definuje. Jejich dodržování má zásadní význam pro vyhnutí se případnému nárazu zařízení do konstrukce nebo při ukládání nákladů na paletová místa.

Hodnoty odstupů se liší v závislosti na druhu objektu a jeho třídě (100, 200, 300 nebo 400). Údaje prezentované v přiložené tabulce se týkají tříd 300 a 400. Ilustrace umístěná u tabulky ukazuje, kterých prvků se týkají jednotlivé rozměry.

Tolerance skladovacích regálů třídy 300 a 400

A: světlá šířka paletového místa
E: světlá šířka koridoru
Cx: odchylka od svislice
Cz: odchylka od svislice
Jy: přímočarost sloupu
Jz: přímočarost sloupu
Gy: přímočarost nosné příčky
H: výška od vrchní části základní desky do vrchní části sloupu
HB: výška od vrchní části nosné příčky do vrchní části nosné příčky v následující úrovni

Třída Odstupy (mm)
  A E Cx Cz Jx Jz Gy
300 +/-3 +/-5 +/-H/500 +/-H/500 +/-3 o +/-HB/750 +/-H/500 +/-3 o +/-A/500
400 +/-3 +/-15 +/-H/350 +/-H/350 +/-3 o +/-HB/400 +/-H/500 +/-3 o +/-A/500

 

Kromě výše uvedených parametrů je třeba dodržet také další odstupy uvedené v normě ČSN EN 15620.

Další články v této kapitole

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Manual-almacenajebanner
Template Key:
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Banner-Software-Solutions
Template Key: